کل دوره های کوتاه مدت دانشگاه پیام نور گرجستان اوکراین

ردیفدسته دورهنام دوره
1زبان خارجی آموزش زبان انگلیسی با تاکید بر مهارت reading (مقدماتی)
2زبان خارجی(TOFEL) آمادگی آزمون تافل
3زبان خارجیIELTS Vocabulary & Grammar
4زبان خارجیPre- IELTS
5زبان خارجیTTC(TEACHER TRANING COURSE)
6زبان خارجیآمادگی آزمون MHLE/ MSRT
7زبان خارجیآمادگی آزمون آیلتس
8زبان خارجیآمادگی آزمون درس زبان( فراگیر)
9زبان خارجیآمادگی آزمونهای ETPNU-UTEPT-EPT
10زبان خارجیآموزش زبان به روش ACTFL
11زبان خارجیآموزش واژگان زبان انگلیسی به روش کدینگ
12زبان خارجیآموزش زبان انگلیسی گردشگری
13زبان خارجیبازآموزی قواعد صرفی زبان عربی(تکمیلی)
14زبان خارجیبازآموزی قواعد نحوی زبان عربی (تکمیلی)
15زبان خارجیترجمه روش مند (عربی وفارسی)
16زبان خارجیزبان انگلیسی مقدماتی(elementary 1)
17زبان خارجیزبان انگلیسی مقدماتی(elementary 2)
18زبان خارجیزبان انگلیسی مقدماتی(fundementals 1)
19زبان خارجیزبان انگلیسی مقدماتی(fundementals 2)
20زبان خارجیزبان آکادمیک
21زبان خارجیآمادگی آزمون EPT
22زبان خارجیفن ترجمه متون عمومی زبان انگلیسی (سطح 1)
23زبان خارجیفن ترجمه متون عمومی زبان انگلیسی (سطح 2)
24زبان خارجیFree Discussion- Advanced Level
25زبان خارجیFree Discussion- Intermediate Level
26زبان خارجیFree Discussion- Upper Intermediate Level
27زبان خارجیزبان عمومی و تخصصی(حسابداری)
28زبان خارجیزبان عمومی و تخصصی(عمران)
29زبان خارجیزبان عمومی و تخصصی(گرایش مدیریت)
30زبان خارجیزبان عمومی و تخصصی(مدیریت مالی)
31زبان خارجیزبان عمومی و تخصصی(مهندسی برق)
32زبان خارجیدوره آمادگی آزمونMHLE/ MSRT
33زبان خارجیدوره پیشرفته مکالمه زبان انگلیسی چت 2( فشرده)Gunior
34زبان خارجیدوره پیشرفته مکالمه زبان انگلیسی چت 3 ( فشرده) Senior
35زبان خارجیدوره تربیت مدرس زبان انگلیسی (TTC )
36زبان خارجیآموزش زبان انگلیسی با تاکید برمهارت reading مقدماتی
37زبان خارجیآموزش زبان انگلیسی گردشگری به بزرگسالان به سبک کودکان
38زبان خارجیمتون حقوقي 1 به زبان خارجي
39زبان خارجیآموزش زبان ترکی استانبولی و آمادگی آزمون تومر
40زبان خارجیآموزش زبان روسی(مقدماتی)
41زبان خارجیآموزش زبان عمومی کارشناسی ارشد
42زبان خارجیدوره کوتاه مدت مقدماتی Intro
43زبان خارجیدوره مترجمی زبان مقدماتی
44زبان خارجیزبان تخصصی (مدیریت)
45زبان خارجیزبان تخصصي
46زبان خارجیزبان تخصصي خارجي(ادبیات)
47زبان خارجیزبان خارجی(1)
48زبان خارجیزبان شناسي كاربردي
49زبان خارجیزبان شناسي كاربردي-زبان شناسي همگاني
50زبان خارجیزبانشناسي كاربردي و ترجمه-مترجمي
51زبان خارجیمکالمه زبان انگلیسی – پیشرفته
52زبان خارجیمکالمه زبان انگلیسی – مقدماتی
53زبان خارجینظريه هاي ترجمه-مترجمي زبان انگليسي
54زبان خارجیمقاله خوانی به زبان انگلیسی(رشته روانشناسی)
55زبان خارجیمکالمه زبان عربی با لهجه عراقی
56زبان خارجیمکالمه زبان فرانسه و مکالمه ویژه گردشگری
57زبان خارجیکاربرد فن ترجمه (تطبیق ساختاری جملات فارسی و انگلیسی)
58زبان خارجیروش یادگیری زبان با تکیه به زبان مادری
59زبان خارجیترجمه روش مند (عربی و فارسی)
60زبان خارجیترجمه ساده متون خبری به عربی
61زبان خارجیروشهاي پيشرفته تحقيق و ترجمه-مترجمي زبان انگليسي
62زبان خارجیزبان عربی
63زبان خارجیبحث آزاد/ Free Discussion
64زبان خارجیدرک فیلم و مکالمه انگلیسی
65زبان خارجیدوره جامعMSRT
66زبان خارجیدوره جامع آموزش گرامر زبان انگلیسی
67زبان خارجیدوره زبان فرانسه
68زبان خارجیفن ترجمه
69زبان خارجیمکالمه زبان انگلیسی(پیشرفته)
70زبان خارجیمکالمه زبان انگلیسی(مقدماتی)
71زبان خارجیمکالمه موقعیتی ESC
72زبان خارجیIELTS
73زبان خارجیTOFEL
74زبان خارجیTTC
75زبان خارجیدرک فیلم ومکالمه انگلیسی
76زبان خارجیمتون تخصصی
77زبان خارجینمايشنامه معاصر انگليسي
78زبان خارجینگارش انگلیسی Article-Essay-Letters-Graphs
79روانشناسی و علوم تربیتیاجرا، نمره گذاری و تفسیر نسخه نوین هوش آزمای استنفورد بینه
80روانشناسی و علوم تربیتیاجرا، نمره گذاری، و تفسیر NEO
81روانشناسی و علوم تربیتیاجرا،نمره گذاری و تفسیر آزمون های شخصیتNeo و MBTI
82روانشناسی و علوم تربیتیاختلالات رایج دوران کودکی
83روانشناسی و علوم تربیتیاختلالات روانشناختی براساس (DSM-5 )
84روانشناسی و علوم تربیتیاختلالات يادگيري
85روانشناسی و علوم تربیتیاختلالات یادگیری و درمان آن
86روانشناسی و علوم تربیتیارتباطات موثر با رویکرد NLP
87روانشناسی و علوم تربیتیاصول اخلاقي در كار باليني با كودكان و خانواده آنها
88روانشناسی و علوم تربیتیاصول مشاوره
89روانشناسی و علوم تربیتیاصول مصاحبه انگیزشی
90روانشناسی و علوم تربیتیاصول مصاحبه بالینی بر اساس DSM-5
91روانشناسی و علوم تربیتیاصول و کلیات ذهن آگاهی
92روانشناسی و علوم تربیتیاضطراب و راههای کنترل آن
93روانشناسی و علوم تربیتیاعتماد بنفس در هشت روز
94روانشناسی و علوم تربیتیافزایش اعتماد به نفس در21 روز
95روانشناسی و علوم تربیتیافزایش تمرکز حواس و فن مطاله
96روانشناسی و علوم تربیتیآزمون بندر گشتالت هوشی و شخصیتی
97روانشناسی و علوم تربیتیآزمون های تشخیصی (نسخه چهارم مقیاس هوش و کسلر کودکان)
98روانشناسی و علوم تربیتیآزمون های شخصیت و طرز برخورد با انواع تیپ های شخصیتی
99روانشناسی و علوم تربیتیآزمونهای هوش دومینوها
100روانشناسی و علوم تربیتیآسیب شناسی روابط فرا زناشویی
101روانشناسی و علوم تربیتیآسیب شناسی اجتماعی
102روانشناسی و علوم تربیتیآسیب شناسی خانواده و خانواده متعالی دراسلام
103روانشناسی و علوم تربیتیآسیب شناسی دوره جوانی
104روانشناسی و علوم تربیتیآسیب شناسی روانی بر اساس DSM-5
105روانشناسی و علوم تربیتیآشنایی با انواع هوش های هشتگانه گاردنر
106روانشناسی و علوم تربیتیآشنایی با حوزه های درمانگری در روان شناسی
107روانشناسی و علوم تربیتیآشنایی و کاربرد هوش وکسلر
108روانشناسی و علوم تربیتیآمار توصیفی در علوم تربیتی و روانشناسی
109روانشناسی و علوم تربیتیآموزش اندیشه ورزی برای کودکان
110روانشناسی و علوم تربیتیآموزش پرسش نامه شخصیتی میلون(mcmi)
111روانشناسی و علوم تربیتیآموزش پرسش نامه شخصیتی میلون(mcmi)
112روانشناسی و علوم تربیتیآموزش پیش از ازدواج
113روانشناسی و علوم تربیتیآموزش تخصصی وسواس
114روانشناسی و علوم تربیتیآموزش جامع شناختی رفتاریCBT
115روانشناسی و علوم تربیتیآموزش حل مسئله به کودکان
116روانشناسی و علوم تربیتیآموزش دختران در آستانه ازدواج
117روانشناسی و علوم تربیتیآموزش درمان هیپنوتیزمی
118روانشناسی و علوم تربیتیآموزش رفتاری والدین کودکان لجباز و نافرمان با تمرکز برسبک فرزندپروری
119روانشناسی و علوم تربیتیآموزش مدیریت رفتار نوجوانان به والدین - PMT
120روانشناسی و علوم تربیتیآموزش مصاحبه تشخیصی(مقدماتی)
121روانشناسی و علوم تربیتیآموزش مهارت زندگی و استفاده بهینه از فضای مجازی و رسانه ای نوین
122روانشناسی و علوم تربیتیآموزش مهارت های زندگی
123روانشناسی و علوم تربیتیآموزش نظریه پیشگیرانه شروع و پایان آنی و ناگهانی
124روانشناسی و علوم تربیتیبازی درمانی مبتنی بر رابطه والد و کودک(CPRT)
125روانشناسی و علوم تربیتیبررسی چالشی حق طلاق و سوءاستفاده از آن
126روانشناسی و علوم تربیتیبهداشت روان
127روانشناسی و علوم تربیتیبهداشت روانی در روابط بین فردی
128روانشناسی و علوم تربیتیبهداشت روانی در محیط کار
129روانشناسی و علوم تربیتیپرورش استعداد در کودکان
130روانشناسی و علوم تربیتیپيشرفت هاي نوين در روانشناسي تحولي
131روانشناسی و علوم تربیتیپیشگیری از اعتیاد و شناخت انواع مواد مخدر
132روانشناسی و علوم تربیتیتحلیل رفتار متقابل
133روانشناسی و علوم تربیتیتحلیل رفتار متقابل فردی و اجتماعی
134روانشناسی و علوم تربیتیتحلیل روانکاوانه فیلم بر اساس اختلالات روانشناختی
135روانشناسی و علوم تربیتیتحول فردی با هدفگذاری صحیح و شیوح تدوین برنامه ریزی درست جهت دستیابی به خواسته های زندگی
136روانشناسی و علوم تربیتیتربیت جنسی کودکان و نوجوان
137روانشناسی و علوم تربیتیتربیت فرزند
138روانشناسی و علوم تربیتیتست ترسیم خانواده
139روانشناسی و علوم تربیتیتشخیص اختلالات اضطرابی بر اساس DSM5 (پیشرفته)
140روانشناسی و علوم تربیتیتشخیص اختلالات اضطرابی بر اساس DSM5 (مقدماتی)
141روانشناسی و علوم تربیتیتفسیر نقاشی کودکان
142روانشناسی و علوم تربیتیتفسیر و اجرای mmpi(پیشرفته)
143روانشناسی و علوم تربیتیتفسیر و اجرای mmpi(مقدماتی)
144روانشناسی و علوم تربیتیتفسیر و تحلیل آزمون های فرافکن و کاربرد عملی آن ها در شناسایی اختلالات
145روانشناسی و علوم تربیتیتکنیک های ذهن آگاهی
146روانشناسی و علوم تربیتیتکنیک های رفع استرس و اضطراب
147روانشناسی و علوم تربیتیتوانمندسازی روان شناختی کارکنان
148روانشناسی و علوم تربیتیتیپ شناسی شخصیت (اینیاگرام)
149روانشناسی و علوم تربیتیتئوری انتخاب
150روانشناسی و علوم تربیتیجامعه شناسی اعتیاد
151روانشناسی و علوم تربیتیجراتمندی و اعتماد به نفس
152روانشناسی و علوم تربیتیجرم شناسی
153روانشناسی و علوم تربیتیخانواده درمانی با رویکرد راه حل محور
154روانشناسی و علوم تربیتیخانواده درمانی در اختلالات کودکان
155روانشناسی و علوم تربیتیخشم و عصبانیت و راهکارهای مدیریت آن
156روانشناسی و علوم تربیتیخلق منفی
157روانشناسی و علوم تربیتیخود باروری
158روانشناسی و علوم تربیتیخودسازی جهت بهبود مدیریت فردی و راهکارهای نوین در مسایل یاددهی ویادگیری
159روانشناسی و علوم تربیتیخودشناسي اسلامی
160روانشناسی و علوم تربیتیخودشناسی کاربردی
161روانشناسی و علوم تربیتیخودشناسی کاربردی MBTI
162روانشناسی و علوم تربیتیخیانتهای زناشویی
163روانشناسی و علوم تربیتیدرمان بر اساس پذیرش و تعهد
164روانشناسی و علوم تربیتیدرمان شناختی – رفتاری افسردگی و اختلالات اضطرابی (cbt)
165روانشناسی و علوم تربیتیدرمان شناختی رفتاری اضطراب اجتماعی
166روانشناسی و علوم تربیتیدرمان شناختی رفتاری وسواس
167روانشناسی و علوم تربیتیدرمان غیر دارویی سوءمصرف مواد ویژه روانشناسان و مشاورین( دوره MMT)
168روانشناسی و علوم تربیتیدرمان مبتني بر شفقت cft
169روانشناسی و علوم تربیتیدرمان مبتنی بر تعهدو پذیرش(ACT)
170روانشناسی و علوم تربیتیدوره ارزیابی تشخیصی
171روانشناسی و علوم تربیتیدوره آموزشی آشنایی و تشخیص اختلالات روانی بر اساس DSM5
172روانشناسی و علوم تربیتیدوره آموزشی علوم شناختی : بازنمایی شناخت و فرهنگ در زبان
173روانشناسی و علوم تربیتیدوره آموزشی علوم شناختی: 1 - معرفی کاربردهای علوم شناختی و ضرورت آشنایی با آن
174روانشناسی و علوم تربیتیدوره آموزشی علوم شناختی: فلسفه علوم شناختی
175روانشناسی و علوم تربیتیدوره آموزشی علوم شناختی: کارکردهای شناختی در شرایط تحت فشار
176روانشناسی و علوم تربیتیدوره تربیت هیپنوتیزم درمانگر بالینی
177روانشناسی و علوم تربیتیدوره مصاحبه بالینی
178روانشناسی و علوم تربیتیدوره مقدماتی درمان شناختی رفتاری
179روانشناسی و علوم تربیتیدوره مقدماتی درمان شناختی رفتاری
180روانشناسی و علوم تربیتیراهکار عملی عصب روانشناختی مهم که والدین باید در رابطه با فرزندشان بدانند
181روانشناسی و علوم تربیتیراهنما و دستورالعمل اجرای آزمون مازهای پرتئوس
182روانشناسی و علوم تربیتیرفتار درمانی شناختی cbt
183روانشناسی و علوم تربیتیرفتار درمانی و تغییر رفتار
184روانشناسی و علوم تربیتیروابط عاطفی از واقعیت تا رویا
185روانشناسی و علوم تربیتیروان درمانی بهبود تصویر بدن
186روانشناسی و علوم تربیتیروان درمانی مثبت گرا (رشید 2008)
187روانشناسی و علوم تربیتیروان شناسی فروش و مشتری
188روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسي پزشكي و نوروپسيكولوژي
189روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسي تربيتي
190روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسي دين
191روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسي رشد پيشرفته
192روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسي عمومي پيشرفته
193روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی اجتماعی
194روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی ازدواج
195روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی استرس
196روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی اعتیاد
197روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی بازی
198روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی بالینی
199روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی پزشکی
200روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی پول و ثروت آفرینی
201روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی تغییر نگرش در مصرف کننده
202روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی جرم
203روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی خانواده
204روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی درمان
205روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی رشد
206روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی رشد پیشرفته
207روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی رفتار درمانی
208روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی رنگ
209روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی زبان
210روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی سلامت
211روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی صنعتی
212روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی عمومی
213روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی عمومی پیشرفته
214روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی فروش و مشتری
215روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی کودک و نوجوان
216روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی مدیریت
217روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی نقاشی کودک
218روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی ورزشی
219روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی ورزشی- تشخیص و کنترل اضطراب در مسابقات ورزشی
220روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی وسواس
221روانشناسی و علوم تربیتیروانشناسی یادگیری
222روانشناسی و علوم تربیتیروش و طرح هاي تحقيق در علوم رفتار حركتي
223روانشناسی و علوم تربیتیریاست شوهر بر خانواده: آری یا خیر
224روانشناسی و علوم تربیتیزوج درمانی
225روانشناسی و علوم تربیتیزوج درمانی و اختلالات خاص زناشویی-مقدماتی
226روانشناسی و علوم تربیتیزوج درمانی و اختلالات خاص زناشویی - پیشرفته
227روانشناسی و علوم تربیتیسازگاري كودك با آموزشگاه
228روانشناسی و علوم تربیتیسرمایه روانشناختی،آسیب ها و رویکردهای درمانی
229روانشناسی و علوم تربیتیسلسله دوره های آموزشی میان رشته ای علوم شناختی :
230روانشناسی و علوم تربیتیسنجش و مفهوم پردازی موردی در طرحواره درمانی
231روانشناسی و علوم تربیتیشخصیت شناسی
232روانشناسی و علوم تربیتیشخصیت شناسی و ازدواج-آموزش تستهای NEO,MBTI,MMPI
233روانشناسی و علوم تربیتیشکوفا سازی خلاقیت در کودکان با استفاده از ظرفیت های شناختی بازی، قصه-گویی، نمایش خلاق و هنرهای دیگر»
234روانشناسی و علوم تربیتیشناخت علمی و تفکیکی اضطراب و استرس
235روانشناسی و علوم تربیتیشناسایی و درمان اختلال یادگیری در پیش دبستان و دبستان
236روانشناسی و علوم تربیتی شناسایی مشکلات جنسی در کودکان
237روانشناسی و علوم تربیتیشیوه های فرزند پروری
238روانشناسی و علوم تربیتیشیوه های فرزندپروری کودکان دشوار
239روانشناسی و علوم تربیتیطرح‌واره درمانی
240روانشناسی و علوم تربیتیعلل گرایش به مواد مخدرو اثرات سوء اجتماعی و فردی آن
241روانشناسی و علوم تربیتیفنون و تکنیک های بازی درمانی جهت حل مشکلات دوران کودکی
242روانشناسی و علوم تربیتیقانون راز
243روانشناسی و علوم تربیتیقدرت ارتباطات (5 تکنیک برای ارتباط مؤثر)
244روانشناسی و علوم تربیتیقصه درمانی
245روانشناسی و علوم تربیتیكنترل حركتي
246روانشناسی و علوم تربیتیكودك و تفكر خلاق
247روانشناسی و علوم تربیتیکاربرد دارو در روانشناسی
248روانشناسی و علوم تربیتیکاربرد عملی آزمون ها در شناسایی اختلالات روانی و رفتاری
249روانشناسی و علوم تربیتیکارگاه اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی
250روانشناسی و علوم تربیتیکارگاه بهبود روابط زوجین
251روانشناسی و علوم تربیتیکنترل خشم برای نوجوان
252روانشناسی و علوم تربیتیکنترل خشم و استرس
253روانشناسی و علوم تربیتیکنترل خشم و عصبانیت
254روانشناسی و علوم تربیتیمثبت اندیشی و مقابله با استرس
255روانشناسی و علوم تربیتیمدیریت استرس و کاهش فشار روانی
256روانشناسی و علوم تربیتیمدیریت بر خویشتن
257روانشناسی و علوم تربیتیمشاوره -مشاوره خانواده
258روانشناسی و علوم تربیتیمشاوره -مشاوره شغلي
259روانشناسی و علوم تربیتیمشاوره تحصیلی استاندارد 2
260روانشناسی و علوم تربیتیمشاوره تحصیلی استاندارد 3
261روانشناسی و علوم تربیتیمشوره تحصیلی دانشجویان
262روانشناسی و علوم تربیتیمصاحبه بالینی با والدین در اختلالات کودکان
263روانشناسی و علوم تربیتیمصاحبه بالینی در روانشناسی
264روانشناسی و علوم تربیتیمصاحبه ساختار یافته بالینی برای ارزیابی اختلال های DSM-5- دوره پیشرفته
265روانشناسی و علوم تربیتیمصاحبه ساختار یافته بالینی برای ارزیابی اختلال های DSM-5- دوره متوسطه
266روانشناسی و علوم تربیتیمصاحبه ساختار یافته بالینی برای ارزیابی اختلال های DSM-5 - دوره مقدماتی
267روانشناسی و علوم تربیتیمهارت های مشاوره پیش از ازدواج
268کارآفرینی ، کسب و کاراستارت آپ یا مشاغل نوپا
269کارآفرینی ، کسب و کاراستارتاپ و نحوه راه‌اندازی کسب‌ وکار پایدار
270کارآفرینی ، کسب و کاراجرای طرح ارتقاء توانمندی های کارآفرینانه دانشجویان ( توانا)
271کارآفرینی ، کسب و کارکسب و کار گیاهان دارویی
272کارآفرینی ، کسب و کارکسب و کارهای خانگی(مشاغل خانگی)
273کارآفرینی ، کسب و کارکسب و کارهای مبتنی بروب
274کارآفرینی ، کسب و کارکسب و کارهای نوین startup
275کارآفرینی ، کسب و کارآشنایی با اصول تبلیغات اینترنتی
276کارآفرینی ، کسب و کارآشنایی با بازار سرمایه و شیوه های سرمایه گذاری در آن
277کارآفرینی ، کسب و کارروش تحقیق پیشرفته در کسب و کار
278کارآفرینی ، کسب و کاراستعداد شناسی و آموزش مهارتهای تفکر خلاق
279کارآفرینی ، کسب و کاراصول بازاریابی
280کارآفرینی ، کسب و کاراصول تدوین طرح کسب وکار BUSINESS PLAN
281کارآفرینی ، کسب و کاراصول راه اندازی کسب و کار برای فارغ التحصیلان و دانشجویان
282کارآفرینی ، کسب و کاراصول راه اندازی و ایجاد کسب وکار دانش محور
283کارآفرینی ، کسب و کاراصول و مبانی کار آفرینی
284کارآفرینی ، کسب و کاراصول و مباني بازاريابي ورزشي-بازاريابي در ورزش
285کارآفرینی ، کسب و کاراقتصادی کردن تحصیلات(چگونه از علم خود پول بسازیم؟)
286کارآفرینی ، کسب و کارانگیزش در کار
287کارآفرینی ، کسب و کارایده پردازی و رباتیک
288کارآفرینی ، کسب و کارآشنایی با بازار سرمایه و شیوه های سرمایه گذاری درآن
289کارآفرینی ، کسب و کارآشنایی با روش سرمایه گذاری در ایران
290کارآفرینی ، کسب و کارآشنایی با عکاسی و کسب درآمد
291کارآفرینی ، کسب و کارآشنایی باکسب و کارهای نوین (startup)
292کارآفرینی ، کسب و کارآموزش تجارت و بازرگانی
293کارآفرینی ، کسب و کاربازارشناسی
294کارآفرینی ، کسب و کاربازاریابی بین الملل
295کارآفرینی ، کسب و کاربررسی فرصت های کارآفرینی
296کارآفرینی ، کسب و کارتحلیل تکنیکال
297کارآفرینی ، کسب و کارتحلیل تکنیکال و فاندامنتال
298کارآفرینی ، کسب و کارتحلیل فضای کسب و کار
299کارآفرینی ، کسب و کارتوانمند سازی و مهارت افزایی شغلی
300کارآفرینی ، کسب و کارصفر تا صد تغییر تحول شخصیت برای ثروت آفرینی
301کارآفرینی ، کسب و کارصفر تا صد دیجیتال مارکتینگ
302کارآفرینی ، کسب و کارصفر تا صد رهبری بازاریابی شبکه ای
303کارآفرینی ، کسب و کاراصول بازاریابی تلفنی
304کارآفرینی ، کسب و کاراصول پيمايش و راهبري
305کارآفرینی ، کسب و کاراصول تدوین طرحهای سرمایه گذاری
306کارآفرینی ، کسب و کاراصول راه اندازی کسب وکار برای فارغ اتحصیلان ودانشجویان
307کارآفرینی ، کسب و کاراصول و فنون روابط عمومی
308کارآفرینی ، کسب و کاراصول و فنون مذاکرات تجاری
309کارآفرینی ، کسب و کاراصول و فنون مذاکرات موفق و حرفه ای
310کارآفرینی ، کسب و کاراصول و فنون مذاکره
311کارآفرینی ، کسب و کاراصول و فنون مذاکره در مدیریت
312کارآفرینی ، کسب و کاراصول و مباني ارتباطات
313کارآفرینی ، کسب و کارتئوريهاي كارآفريني
314کارآفرینی ، کسب و کارتئوريهاي كارآفريني-توسعه
315کارآفرینی ، کسب و کارتئوريهاي كارآفريني-سازمانی
316کارآفرینی ، کسب و کارتئوريهاي كارآفريني-فناوري
317کارآفرینی ، کسب و کارتئوريهاي كارآفريني-كسب و كار الكترونيكي
318کارآفرینی ، کسب و کارتئوريهاي كارآفريني-كسب و كار جديد
319کارآفرینی ، کسب و کارتئوريهاي كارآفريني-گردشگري
320کارآفرینی ، کسب و کارتئوريهاي مديريت پيشرفته-كسب و كار الكترونيكي
321کارآفرینی ، کسب و کارتئوريهاي مديريت پيشرفته-كسب و كار جديد
322کارآفرینی ، کسب و کارتئوريهاي مديريت پيشرفته-گردشگري
323کارآفرینی ، کسب و کارآشنایی با مدل‌های کسب و کار و نحوه نوشتن طرح کسب و کار
324کارآفرینی ، کسب و کارآموزش مدیریت صادرات
325کارآفرینی ، کسب و کاربازاریاب و فروشنده حضوری
326کارآفرینی ، کسب و کاربازاریابی
327کارآفرینی ، کسب و کاربازاریابی اینستاگرامی ( اینستاگرام مارکتینگ )
328کارآفرینی ، کسب و کاربازاریابی تلفنی
329کارآفرینی ، کسب و کاربازاریابی خلاق
330کارآفرینی ، کسب و کاربازاریابی عصبی
331کارآفرینی ، کسب و کاربازاریابی کمتر، مشتری بیشتر
332کارآفرینی ، کسب و کاربرند سازي و ارتقاء نام تجاري سالن هاي زيبايي
333کارآفرینی ، کسب و کاربرند شناسی مواد و مصالح معماری
334کارآفرینی ، کسب و کاربرندسازی دیجیتال
335کارآفرینی ، کسب و کاربرندسازی شخصی (Personal Branding)
336کارآفرینی ، کسب و کاربرندینگ و مدیریت برند
337کارآفرینی ، کسب و کاربهبود و توسعه کسب و کار
338کارآفرینی ، کسب و کارتبلیغات در روابط عمومی
339کارآفرینی ، کسب و کارتجارت الکترونیک
340کارآفرینی ، کسب و کارتحقیقات بازاریابی
341کارآفرینی ، کسب و کارتحلیل بنیادی بورس
342کارآفرینی ، کسب و کارتحلیل بنیادی و استراتژی های سرمایه گذاری در بورس
343کارآفرینی ، کسب و کارتحلیل تکنیک های مقدماتی بورس
344کارآفرینی ، کسب و کارتحليل محيط كسب وكار
345کارآفرینی ، کسب و کارتحليل محيط كسب وكار-فناوري
346کارآفرینی ، کسب و کارتحليل محيط كسب وكار-كسب و كار الكترونيكي
347کارآفرینی ، کسب و کارتحليل محيط كسب وكار-كسب و كار جديد
348کارآفرینی ، کسب و کارتحليل محيط كسب وكار-گردشگري
349کارآفرینی ، کسب و کارتحليل محيط كسب وكار=توسعه
350کارآفرینی ، کسب و کارتحليل محيط كسب وكار=سازمانی
351کارآفرینی ، کسب و کارتدوین کمپین های تبلیغاتی
352کارآفرینی ، کسب و کارتکنیک های فروش در ایران
353کارآفرینی ، کسب و کارتوانمندسازی ومهارت افزایی شغلی
354کارآفرینی ، کسب و کارراه اندازی استارتاپ
355کارآفرینی ، کسب و کارراه اندازی سریع پروژه ها
356کارآفرینی ، کسب و کارراه اندازی قدم به قدم کسب و کار آنلاین
357کارآفرینی ، کسب و کارراه اندازی کسب و کار اینترنتی
358کارآفرینی ، کسب و کارسرمایه گذاری در بورس
359کارآفرینی ، کسب و کارفروشندگی گیاهان داروئی
360کارآفرینی ، کسب و کارکار آفرینی و خلق مدل کسب و کار
361کارآفرینی ، کسب و کارکارآفرینی
362کارآفرینی ، کسب و کارکارآفرینی عکاسی(آموزش مراحل کسب و کار در رشته عکاسی)
363کارآفرینی ، کسب و کارکارآفرینی و خلق ایده
364کارآفرینی ، کسب و کارکسب و کار اینترنتی(کارآفرینی آن لاین)
365کارآفرینی ، کسب و کارمهارت استفاده از فرصتها برای ایجاد ثروت
366کارآفرینی ، کسب و کارموفقیت در شغل یابی
367کارآفرینی ، کسب و کارموفقیت و مهندسی ثروت آفرینی
368کارآفرینی ، کسب و کاركار تيمي و حل مساله
369کارآفرینی ، کسب و کاركارآفريني
370کارآفرینی ، کسب و کاراولویت بندی سرمایه گذاری در جاذبه های گردشگری
371کارآفرینی ، کسب و کارایجاد انگیزش در کار
372کارآفرینی ، کسب و کارآشنایی با مفاهیم کارآفرینی و نوآوری ورزشی
373کارآفرینی ، کسب و کارآموزش قوانین و آیین نامه های تاسیسات صنعت گردشگری
374کارآفرینی ، کسب و کاردوره کاربردی تجارت با فدراسیون روسیه
375کارآفرینی ، کسب و کاردوره کارآفرینی با رویکرد مشاغل بومی
376کارآفرینی ، کسب و کاردوره جامع سرمایه گذاری در بورس (دوره پیشرفته)
377کارآفرینی ، کسب و کاردوره جامع سرمایه گذاری در بورس (مقدماتی)
378کارآفرینی ، کسب و کاردوره پیشرفته سرمایه گذاری در بورس ( تکنیکال )
379کارآفرینی ، کسب و کارخلق مدل کسب و کار
380کارآفرینی ، کسب و کارحضور موفق در نمایشگاه¬های تخصصی و بین¬المللی
381کارآفرینی ، کسب و کاربرنامه ریزی مکانی-فضائی در توسعه صنعت توریسم
382کارآفرینی ، کسب و کاربیت کویین- ارز دیجیتالی- فرصت یا تهدید
383کارآفرینی ، کسب و کارآشنایی با الگوهای شمعی بورس
384کارآفرینی ، کسب و کارآشنایی با ارز های مجازی
385کارآفرینی ، کسب و کارترخیص کار گمرک
386کارآفرینی ، کسب و کاردوره جامع بورس
387کارآفرینی ، کسب و کاردوره رفتارشناسی دیسک
388کارآفرینی ، کسب و کاردوره عالی مدیریت سرمایه گذاری در بورس با گرایش تحلیل تکنیکال
389کارآفرینی ، کسب و کارشناخت و بروز رسانی علم فروش و مارکتینگ
390کارآفرینی ، کسب و کارآموزش تحلیل و معامله گری علمی در بورس تهران
391کارآفرینی ، کسب و کارآموزش تالار بورس - تحلیل بنیادی – تحلیل تکنیکال
392کارآفرینی ، کسب و کارآموزش تهيه طرح تجاري
393کارآفرینی ، کسب و کارچگونگی اجرای اقامتگاه های بوم گردی وسنتی
394کارآفرینی ، کسب و کارمعامله بر اساس نسبت های فیبوناچی بورس
395کارآفرینی ، کسب و کارراهنمایان زمین گردشگری بین المللی
396کارآفرینی ، کسب و کارراهنمایان زمین گردشگری داخلی
397کارآفرینی ، کسب و کارآینده پژوهی در کسب و کار
398کارآفرینی ، کسب و کارآینده نگری و خلق موفقیت
399کارآفرینی ، کسب و کارایده پردازی و خلاقیت
400کارآفرینی ، کسب و کارمبانی و اصول سرمایه گذاری در بورس
401کارآفرینی ، کسب و کارنقش IT در کسب و کار وب
402کارآفرینی ، کسب و کارخلاقیت و آشنایی با تکنیک های آن
403کارآفرینی ، کسب و کارپرستا شاپ
404کارآفرینی ، کسب و کاردوره راه اندازی سریع پروژه ها
405کارآفرینی ، کسب و کاردوره روانشناسی کسب ثروت به روش برنامه ریزی ذهنی
406کارآفرینی ، کسب و کارراه اندازی کسب و کار اینترنتی(کارآفرینی آنلاین)
407کارآفرینی ، کسب و کارروش تحقيق در كارآفريني-توسعه
408کارآفرینی ، کسب و کارروش تحقيق در كارآفريني-سازماني
409کارآفرینی ، کسب و کارروش تحقيق در كارآفريني-كسب و كار الكترونيكي
410کارآفرینی ، کسب و کارروش تحقيق در كارآفريني-كسب و كار جديد
411کارآفرینی ، کسب و کارروش تحقيق در كارآفريني-گردشگري
412کارآفرینی ، کسب و کارزبان بدن و تکنیک های مذاکره موفق
413کارآفرینی ، کسب و کارآشنایی با سازمان تجارت جهانی WTO
414کارآفرینی ، کسب و کارسرمایه گذاری در بورس (پیشرفته)
415کارآفرینی ، کسب و کارسرمایه گذاری در بورس (مقدماتی)
416کارآفرینی ، کسب و کارشخصیت کارآفرین
417کارآفرینی ، کسب و کارکسب درآمد از تدریس مهارتهای کاربردی
418کارآفرینی ، کسب و کارکار آفرینی
419کارآفرینی ، کسب و کارکارآفرینی عکاسی (آموزش مراحل کسب و کار در رشته عکاسی)
420کارآفرینی ، کسب و کارکارآفرینی:از ایده تا درآمد پایدار
421کارآفرینی ، کسب و کارکسب و کار و تجارت مشاغل زود بازده در کشاورزی
422کارآفرینی ، کسب و کارمدیریت استرتژیک برند
423کارآفرینی ، کسب و کارمدیریت مذاکرات و جلسات
424کارآفرینی ، کسب و کارمديريت ورزشي - مديريت بازاريابي در ورزش
425کارآفرینی ، کسب و کارمذاکره و فروش موفق برپایه نورومارکتینگ
426کارآفرینی ، کسب و کارمشاغل نوپا و کسب و کار ارزان
427کارآفرینی ، کسب و کارمهارت های بازرگانی
428کارآفرینی ، کسب و کارمهارت های بورس اوراق بهادار تهران-تکنیکال و فاندامنتال
429کارآفرینی ، کسب و کارمهارت های بورس و سرمایه گذاری
430کارآفرینی ، کسب و کارورود موفق به بازار کار
431ایمنیHSE افسر ایمنی
432ایمنیاصول ممیزی 2015- 9001 iso
433ایمنیاصول ممیزی 10015
434ایمنی9001 ISO
435ایمنیتربیت کارشناس ایمنی-پیشرفته
436ایمنیتربیت کارشناس ایمنی-مقدماتی
437ایمنی اطفاء حریق و راههای پیشگیری
438ایمنی افسری HSE در پروژه های نفتی-مقدماتی
439ایمنیایمنی و بهداشت در آزمایشگاهHSE
440ایمنیایمنی و بهداشت عمومی
441ایمنیآشنایی با سیستم مدیریت ایمنی،بهداشت ومحیط زیست HSE
442ایمنیاستاندارد PMBOK و پیاده سازی کاربردی
443ایمنیاستاندارد بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست
444ایمنیاستاندارد سیستم مدیریت کیفیت 9001:2015
445ایمنیاستاندارد مبانی، تشریح الزامات و ممیزی داخلی HSE-MS
446ایمنیاستاندارد و اصول استانداردسازی
447ایمنیاستانداردهای تکمیلی(حسابداری)
448ایمنیافسر HSE در پروژه های صنعت نفت
449ایمنیافسری HSE در پروژه های نفتی-مقدماتی
450ایمنیالزامات HSE پیمانکارن
451ایمنیایمنی ، بهداشت ومحیط زیست آزمایشگاهی HSE
452ایمنیایمنی جرثقیل ها و بالابرها
453ایمنیایمنی داربست بندی و کار در ارتفاع
454ایمنیایمنی در گودبرداری
455ایمنیایمنی و آتش نشانی عمومی
456ایمنیایمنی و بهداشت در آزمایشگاه
457ایمنیدوره آموزش استقرار سیستم ISO 9001:2015 در آزمایشگاه تشخیص پزشکی
458ایمنیبکارگیری HSE در صنایع (پیشرفته)
459ایمنیاصول و مبانی ایزو ایمنی و بهداشت شغلی ( 2007-18001 ) HSE و روشهای ممیز داخلی
460ایمنیاطفاء حریق و راههای پیشگیری
461ایمنیایزو 10002 و 10004
462ایمنیآشنایی با مبانی ایزو 2015- 9001 سیستم مدیریت کیفیت
463ایمنیآشنایی با مبانی و ممیزی داخلی ایزو 2015- 14001 ( محیط زیست )
464ایمنیآموزش مبانی HSE برای تربیت افسران ایمنی
465ایمنیپیاده سازی سامانه مدیریتی hse ms
466ایمنیبهداشت عمومی در محیط کار
467ایمنیبهداشت، ایمنی محیط زیست (HSE-MS)
468ایمنیکلیات بهداشت ،ایمنی و محیط زیست -HSE عمومی
469ایمنیدوره آموزشی ایمنی ساختمان HSE
470ایمنیدوره جامع اصول ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در پروژه¬های عمرانی
471ایمنیکار در ارتفاع
472ایمنیزلزله و ایمنی
473ایمنیشناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
474ایمنیسیتم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE
475ایمنیبازرسی و کنترل ایمنی و بهداشتی در محیط کار
476ایمنیدوره آموزشی استاندارد PMBOK ویرایش ششم (جدید) انجمن مدیریت پروژه آمریکا
477ایمنیمقررات و ایمنی مواد غذایی
478ایمنیآشنایی و کار با مواد صنعتی و شیمیایی
479ایمنیآلودگی های محیط زیست
480ایمنیآموزش و تمرین مدیریت بحران
481ایمنیآیین نامه2800طراحی ساختمان ها در برابرزلزله
482ایمنیپیاده سازی سامانه مدیریتی HSE ms
483ایمنیتربیت کارشناس ایمنی
484ایمنیدوره آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه
485ایمنیسیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد ISO 9001
486آمادگی آزمونهاآمادگی آزمون سازه های بتنی کارشناسی ارشد / مهندسی عمران
487آمادگی آزمونهادوره آمادگی آئین دادرسی کیفری برای آزمون های وکالت و قضاوت
488آمادگی آزمونهاجمع بندی مهمترین دروس حقوقی
489آمادگی آزمونهاجمع بندی و تست زنی درس حقوق مدنی
490آمادگی آزمونهادوره جامع آمادگی آزمون گواهینامه‌ حرفه‌ای مدیریت پروژه انجمن مدیریت پروژه جهانی (IPMA)
491آمادگی آزمونهادوره آمادگی درس زبان انگلیسی (کنکور کارشناسی ارشد)
492آمادگی آزمونهاتست زنی و آمادگی جهت کنکور
493آمادگی آزمونهاآمادگی برای مصاحبه جهت دریافت کارت راهنمای گردشگری
494آمادگی آزمونها آمادگی درس زبان انگلیسی (کنکور کارشناسی ارشد)
495آمادگی آزمونهاآمادگی آزمون استخدامی
496آمادگی آزمونهاآمادگی آزمون دوره فراگیر
497آمادگی آزمونهاآمادگی برای شرکت در آزمون سامفا
498آمادگی آزمونهاآمادگی آزمون سردفترداری
499آمادگی آزمونهاآمادگی آزمون کانون وکلاء دادگستری
500آمادگی آزمونهاآمادگی آزمون مقاومت مصالح کارشناسی ارشد / مهندسی عمران
501آمادگی آزمونهاآمادگی آزمون فراگیر زبان
502آمادگی آزمونهاآمادگی آزمون فراگیر مدیریت
503آمادگی آزمونهاآمادگی آزمون کارشناسی ارشد درس آمار
504آمادگی آزمونهاآمادگی آزمون کانون وکلاء دادگستری سطح1
505آمادگی آزمونهاآمادگی آزمون کانون وکلاء دادگستری سطح2
506آمادگی آزمونهاآمادگی آزمون وکالت
507آمادگی آزمونهاحکمت متعالیه 1
508آمادگی آزمونهاحکمت منشاء1
509آمادگی آزمونهابازآموزی قواعد صرفی زبان عربی (تکمیلی)
510آمادگی آزمونهابازآموزی قواعد نحوی زبان عربی(تکمیلی)
511آمادگی آزمونهامعرفی و روشهای مطالعه منابع برای موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی
512آمادگی آزمونهاآموزش صرف و نحو عربی (آمادگی آزمون دکتری)
513آمادگی آزمونهاآموزش صرف و نحو عربی (کارشناسی )
514آمادگی آزمونهاآمادگی آزمونهای وکالت وقضاوت
515آمادگی آزمونهاآمادگی شرکت درآزمون عربی ورودی دانشگاهها
516آمادگی آزمونهاآموزش صرف و نحو عربی (آمادگی آزمون کارشناسی ارشد)
517آمادگی آزمونهاآموزش صرف و نحوعربی (آمادگی آزمون دکتری)
518مهارتیاصول و آداب برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی
519مهارتیاصول خوش پوشی و سبک پوشش لباس در جامعه اسلامی
520مهارتیاصول علمي نگهداري، پرورش و آشنايي با بيماريهاي دام
521مهارتیاصول فروشندگی وبازاریابی حرفه ای
522مهارتیاصول کاربردی پرورش گاو شیری
523مهارتیاصول و آداب برگزاری همایش های ملی و بین المللی
524مهارتیاصول و فنون تصدی گری املاک - دوره پیشرفته
525مهارتیاصول و فنون تصدی گری املاک - دوره مقدماتی
526مهارتیالگوسازی ودوخت نازک دوزی
527مهارتیاموزش طراحی و دوخت لباس
528مهارتیآشپزی بین المللی
529مهارتیآشپزی و شیرینی پزی
530مهارتیآشنایی با آناتومی چهره
531مهارتیآشنایی با رفع عیوب خودروهای شخصی(مبتدی)
532مهارتیآشنایی با فنون بازیگری
533مهارتیآشنایی با مبانی نظری و تئوریک موسیقی ترکمنی-پیشرفته
534مهارتیآشنایی با مبانی نظری و تئوریک موسیقی ترکمنی-مقدماتی
535مهارتیآشنایی با مفاهیم مورد نیاز برق،ایمنی برق وسیستم اتصال به زمین
536مهارتیآشنایی مقدماتی با انواع ماهیان قابل کشت گرمابی
537مهارتیآماده سازی کتب و نشریات
538مهارتیآموزش – کوکی – کاب کیک و تاپر
539مهارتیآموزش اپراتوری تخصصی کار با دستگاه های تبلیغاتی ( چاپگر و لیزر )
540مهارتیآموزش اپوکسی وسقف های کشسان
541مهارتیآموزش استایلینگ
542مهارتیآموزش انجام مصاحبه برای رسانه‌ها
543مهارتیآموزش بافت تابلو فرش
544مهارتیآموزش بافت تابلو فرش پیشرفته
545مهارتیآموزش بافت تابلو فرش مقدماتی
546مهارتیآموزش پته دوزی
547مهارتیآموزش پرورش قارچ صدفی
548مهارتیآموزش پیرایشگری و آرایشگری درجه 2-وِیژه آقایان
549مهارتیآموزش تشعیر و حلکاری نقوش مجرد (ختایی و اسلیمی)
550مهارتیآموزش تعمیرات تلفن همراه – سخت افزار
551مهارتیآموزش چرم دوزی
552مهارتیآموزش حرفه ای تایپوگرافی – گرافیک
553مهارتیآموزش خبرنویسی
554مهارتیآموزش خوشنویسی- خط درشت
555مهارتیآموزش خوشنویسی – خط نستعلیق (تحریری با خودکار)
556مهارتیآموزش خوشنویسی – خط نستعلیق (قلم درشت)
557مهارتیآموزش خوشنویسی و تحریر با خودکار
558مهارتیآموزش ساخت زیورآلات فلزی(نقره ومس)
559مهارتیآموزش طراحی و ساخت طلا و جواهر
560مهارتیآموزش کار در آژانسهای هواپیمائی
561مهارتیآموزش کاربردی پرورش عقرب
562مهارتیآموزش کاریگامی
563مهارتیآموزش کفپوش اپوکسی و سقف های کشسان
564مهارتیآموزش کیف دوزی با چرم(دست دوز)
565مهارتیآموزش کیک های عصرانه
566مهارتیآموزش گزارش‌نویسی برای رسانه‌ها
567مهارتیآموزش مبانی مقدماتی سرویس جنرال و خرابیهای آسانسورهای مسافربر
568مهارتیآموزش مجری گری و گویندگی
569مهارتیآموزش معرق کاری
570مهارتیآموزش مهارتی برای توسعه دهندگان املاک وساختمان
571مهارتیآموزش نگار گری،گل و مرغ،تذهیب،تشعیر و حل کاری
572مهارتیآموزش های عمومی صنف پوشاک
573مهارتیبافت گلیم
574مهارتیبافت گلیم ترکمن
575مهارتیبرق صنعتی و مونتاژ تابلو برق
576مهارتیپتینه
577مهارتیپتینه دیوار و پتینه چوب
578مهارتیپتینه کاری پیشرفته
579مهارتیپتینه کاری مقدماتی
580مهارتیپذیرشگر هتل
581مهارتیپرورش زالو طبی
582مهارتیپرورش قارچ خوراکی در منزل
583مهارتیپرورش قارچ گانودرما لوسیدوم
584مهارتیپرورش کبک و بلدرچین
585مهارتیتاکسیدرمی
586مهارتیتراش شیشه دوره پیشرفته
587مهارتیتراش شیشه دوره مقدماتی
588مهارتیتشریفات اداری
589مهارتیتشریفات نوین(اصول و مبانی تشریفات و آداب کاربردی در صحنه بین الملل)
590مهارتیتعمبرات تلفن همراه
591مهارتیتعمیرات سخت افزار
592مهارتیتعمیرات مقدماتی موبایل
593مهارتیتعمیرکار دستگاههای سردکننده خانگی و تجاری
594مهارتیتعمیرکار ساعت (Watch Repairman)
595مهارتیتعمیرکار ماشین های لباسشویی و ظرفشویی
596مهارتیتکثیر و پرورش زالوی طبی
597مهارتیتکثیر و پرورش ماهیان زینتی
598مهارتیتکنسین خودروهای لوکس ( بنز و بی ام و ) مقدماتی
599مهارتیتکنسین شبکه های کامپیوتری
600مهارتیتکنیک های قالب گیری با گچ
601مهارتیتولید محتوا-پیشرفته
602مهارتیتولید محتوا-مقدماتی
603مهارتیچاپ دستی
604مهارتیچاپ و نظارت چاپ
605مهارتیچگونگی اجرای اقامتگاهای بوم گردی و سنتی
606مهارتیچهره پردازی
607مهارتیچهره پردازی مردانه (سینمایی)- وِیژه آقایان
608مهارتیحجم سازی - پایه
609مهارتیحجم سازی - پیشرفته
610مهارتیحفاظت و نگهداری مورد کتابخانه
611مهارتیحفظ ,نگهداری و مرمت کتب خطی و اسناد کاغذی
612مهارتیخانه داری و اتاق داری هتل
613مهارتیخبرنگاری(مقدماتی)
614مهارتیخلاقیت در سفالگری
615مهارتیخلاقیت در طراحی محصولات هنری
616مهارتیدروه تخصصی فیوزگلاس(همجوشی شیشه)
617مهارتیدوره آموزش دومینو
618مهارتیدوره آموزشی پرور ماهیان سردآبی ( قزل آلا)
619مهارتیدوره آموزشی تعمیر و راه اندازی کامپیوتر (سخت افزار و نرم افزار)
620مهارتیدوره آموزشی تعمیرات اسکنر
621مهارتیدوره آموزشی تعمیرات پرینتر
622مهارتیدوره آموزشی تعمیرات دوربین مدار بسته و دستگاه DVR
623مهارتیدوره آموزشی تعمیرات فکس
624مهارتیدوره آموزشی تعمیرات کامل ماشین های اداری
625مهارتیدوره آموزشی تعمیرات کپی
626مهارتیدوره پاپیه ماشه - پیشرفته
627مهارتیدوره پاپیه ماشه - مقدماتی
628مهارتیدوره فن بیان و سخنوری
629مهارتیدوره کافی شاپ: پیشرفته
630مهارتیدوره کافی شاپ: مقدماتی
631مهارتیراهنمای تور- بلد محلی- آشنایی با منابع و جاذبه ها برنامه ریزی تور
632مهارتیراهنمای گردشگری
633مهارتیراهنمایی زمین گردشگری بین المللی
634مهارتیراهنمایی زمین گردشگری داخلی
635مهارتیروتوش و اصلاح عکس
636مهارتیساخت تیزرهای تبلیغاتی
637مهارتیساخت زیورآلات چوبی
638مهارتیساخت زیورآلات فلزی(نقره و مس)
639مهارتیساخت گلدان با دور ریزها
640مهارتیساخت و برنامه نویسی تابلوهای LED درون شهری و تلویزیون شهری
641مهارتیسرامیک و سفال
642مهارتیسفالگری با چرخ1
643مهارتیسفالگری بدون چرخ (دستی)
644مهارتیسقف کشسان
645مهارتیسوزن دوزی سنتی
646مهارتیشمع سازی : مقدماتی
647مهارتیشمع سازی :پیشرفته
648مهارتیشناخت ابزار و تجهیزات عکاسی
649مهارتیشیرینی و بیسکویت : پیشرفته
650مهارتیشیرینی و بیسکویت : مقدماتی
651مهارتیطراحی پایه
652مهارتیطراحی چهره(پرتره)
653مهارتیطراحی خط
654مهارتیطراحی سنّتی 1
655مهارتیطراحی کابینت و آشپزخانه
656مهارتیطراحی کاربردی سیستم های حسابداری در موسسات
657مهارتیطراحی گرافیک
658مهارتیطراحی لباس (پیشرفته)
659مهارتیطراحی لباس (مقدماتی)
660مهارتیطراحی نگارگرانه
661مهارتیطراحی و نقاشی
662مهارتیعطرسازی و اسانس های گیاهی
663مهارتیعکاس حرفه ای
664مهارتیعکاسی
665مهارتیعکاسی با تلفن همراه (مقدماتی)
666مهارتیعکاسی پایه 1
667مهارتیعکاسی پایه تا آتلیه
668مهارتیعکاسی حرفه ای- نجومی
669مهارتیعکاسی مقدماتی
670مهارتیفن بیان ،صدا سازی و سخنرانی
671مهارتیفن بیان و آیین سخنوری
672مهارتیفن بیان و سخنرانی حرفه ای
673مهارتیفن بیان وگویندگی
674مهارتیفنگ شویی
675مهارتیفنون پذیرایی و تشریفات
676مهارتیقلاب بافی: پیشرفته
677مهارتیقلاب بافی: مقدماتی
678مهارتیقلمزنی روی مس
679مهارتیکار با چرخ دوره پیشرفته
680مهارتیکار با چرخ1 دوره مقدماتی
681مهارتیکار با چرخ2 دوره مقدماتی
682مهارتیکار با مواد صنعتی و شیمیایی
683مهارتیکاربرد مواد شیمیایی -وِیژه آقایان(رنگ کردن مو ، صاف کردن مو ، ویتامینه کردن مو )
684مهارتیکارگاه آموزش نقاشیخط
685مهارتیکارگاه تصویربرداری پیشرفته
686مهارتیکارگاه تصویرسازی - پیشرفته
687مهارتیکارگاه تصویرسازی - مقدماتی
688مهارتیکاریگامی
689مهارتیکاشی شکسته (معرق کاشی)
690مهارتیکیک پزی: پیشرفته
691مهارتیکیک پزی: مقدماتی
692مهارتیگرافیک پیشرفته
693مهارتیگرافیک حرفه ای
694مهارتیگرافیک رایانه
695مهارتیگرافیک طراحی فتوشاپ
696مهارتیگرافیک کامپیوتری (برداری): ایلیستراتور
697مهارتیگرافیک مقدماتی
698مهارتیگریم تخصصی
699مهارتیگریم حرفه ای
700مهارتیگریم زیبایی
701مهارتیگریم سینمایی
702مهارتیمبانی تفسیر نقاشی
703مهارتیمتصدی کافی شاپ
704مهارتیمتصدیان فروش بلیط قطار
705مهارتیمتعادل سازی (گریم)
706مهارتیمعرق خط
707مهارتیمعرق کاشی-کاشی شکسته
708مهارتیمهارتهای حرفه ای و اداری کار با رایانه
709مهارتیمهارتهای حسی حرکتی و بازیهای ریتمیک
710مهارتیمهارتهای سازمانی فناوری اطلاعات
711مهارتیمیکس و مونتاژ کامپیوتری صدا- تصویر (نرم‌افزار اودیشن و پریمیر)
712مهارتینصاب و تعمیرکار کولرهای گازی پنجره ای و اسپیلیت
713مهارتینصب و راه اندازی دوربین های مدار بسته
714مهارتینصب و راه‌اندازی سیستم‌های حفاظتی و امنیتی GMK
715مهارتینقاشي روي پارچه
716مهارتینقاشی پارچه قلمکار- پیشرفته
717مهارتینقاشی پارچه قلمکار- تکمیلی
718مهارتینقاشی پارچه قلمکار- مقدماتی
719مهارتینقاشی روی پارچه
720مهارتینقاشی روی چوب
721مهارتینقاشی روی شیشه-ویترای
722مهارتینقاشی شیشه(ویترای) دوره پیشرفته
723مهارتینقاشی شیشه(ویترای) دوره مقدماتی
724مهارتینقاشی و چاپ روی لباس و پارچه-باتیک
725مهارتینقاشی و دکوپاژ روی چوب
726مهارتینقش برجسته روی سفال
727مهارتینقش برجسته سفالی پیشرفته
728مهارتینقش برجسته سفالی مقدماتی
729مهارتینگارگری 1
730مهارتینما تذهیب – طلا چوب
731مهارتینما کاشی
732مهارتینورپردازی در ساختمان
733مهارتیهمجوشی شیشه(فیوزینگ گلاس) دوره پیشرفته
734مهارتیهمجوشی شیشه(فیوزینگ گلاس) دوره مقدماتی
735مهارتیویترا پیشرفته
736مهارتیویترا مقدماتی
737مهارتیویترای
738مقاله نویسی، پایان نامه نویسیارزیابی و ویراستاری الکترونیکی مقالات علمی نشریات دانشگاهی علوم انسانی
739مقاله نویسی، پایان نامه نویسیAcademic Writing(ISI)
740مقاله نویسی، پایان نامه نویسیاصول و مبانی تحقیق و پژوهش علمی
741مقاله نویسی، پایان نامه نویسیاصول و مبانی تحقیق و پژوهش علمی
742مقاله نویسی، پایان نامه نویسیآشنایی با آموزش الکترونیکی
743مقاله نویسی، پایان نامه نویسیآشنایی مقدماتی با تحقیق و پژوهش مدیریتی به صورت عملی
744مقاله نویسی، پایان نامه نویسیآموزش استفاده از نرم‌افزار مدیریت منابع و رفرنس‌نویسی با نرم افزار اندنوت (EndNote)
745مقاله نویسی، پایان نامه نویسیآموزش مقاله نویسی
746مقاله نویسی، پایان نامه نویسیآموزش مقاله نویسی وتالیف کتاب
747مقاله نویسی، پایان نامه نویسیآینده پژوهی
748مقاله نویسی، پایان نامه نویسیپاورپوینت تعاملی
749مقاله نویسی، پایان نامه نویسیپداگوژی (روشها وفنون تدریس)
750مقاله نویسی، پایان نامه نویسیپروپوزال نویسی
751مقاله نویسی، پایان نامه نویسیپروپوزال نویسی و روش تدوین پایان نامه
752مقاله نویسی، پایان نامه نویسیتولید محتوا -مقدماتی
753مقاله نویسی، پایان نامه نویسیتولید محتوا پیشرفته
754مقاله نویسی، پایان نامه نویسیتولید محتوای دیجیتال
755مقاله نویسی، پایان نامه نویسیچگونه پایان نامه بنویسیم
756مقاله نویسی، پایان نامه نویسیدوره آموزش نگارش و تایپ حرفه ای پایان نامه با استفاده از سیستم اتوماشین word
757مقاله نویسی، پایان نامه نویسیروش تحقيق در كارآفريني
758مقاله نویسی، پایان نامه نویسیروش تحقیق
759مقاله نویسی، پایان نامه نویسیروش تحقیق 1
760مقاله نویسی، پایان نامه نویسیروش تحقیق 2
761مقاله نویسی، پایان نامه نویسیروش تحقیق در علوم انسانی
762مقاله نویسی، پایان نامه نویسیروش تحقیق در علوم زمین
763مقاله نویسی، پایان نامه نویسیروش تحقیق کیفی در علوم سیاسی (پیشرفته)
764مقاله نویسی، پایان نامه نویسیروش تحقیق کیفی در علوم سیاسی (مقدماتی)
765مقاله نویسی، پایان نامه نویسیروش تحقیق و مقاله نویسی
766مقاله نویسی، پایان نامه نویسیروش تحقیق(کشاورزی-زراعت)
767مقاله نویسی، پایان نامه نویسیروش تدریس نوین
768مقاله نویسی، پایان نامه نویسیروش نگارش پایان نامه
769مقاله نویسی، پایان نامه نویسیروش نگارش مقاله علمی پژوهشی
770مقاله نویسی، پایان نامه نویسیروش های پژوهش و تحقیق در اینتر نت
771مقاله نویسی، پایان نامه نویسیروشهای انتخاب موضوع پایان نامه ارشد و دکترا، مقاله،طرح پژوهشی،تحقیق و..
772مقاله نویسی، پایان نامه نویسیروشهای تحقیق و پژوهش
773مقاله نویسی، پایان نامه نویسیزنگ ایرانداک
774مقاله نویسی، پایان نامه نویسیزنگ ایرانداک: کارگاه آشنایی و کار با سامانه های ایرانداک 1
775مقاله نویسی، پایان نامه نویسیزنگ ایرانداک: کارگاه آشنایی و کار با سامانه های ایرانداک 2
776مقاله نویسی، پایان نامه نویسیژورنال شناسی و شیوه نگارش مقاله در نشریات معتبر بین المللی
777مقاله نویسی، پایان نامه نویسیسخنرانی های بین المللی با LATEX
778مقاله نویسی، پایان نامه نویسیشیوه های انتخاب موضوع پایان نامه / رساله
779مقاله نویسی، پایان نامه نویسیفن بیان
780مقاله نویسی، پایان نامه نویسیفن بیان، صداسازی، سخنرانی
781مقاله نویسی، پایان نامه نویسیکارگاه طراحی آزمایش و مدل سازی آماری نتایج به روش سطح پاسخ و نحوه مقاله نویسی با استفاده از آن
782مقاله نویسی، پایان نامه نویسیمتدولوژی و روش تحقیق در علوم انسانی (بطور خاص علوم اجتماعی)
783مقاله نویسی، پایان نامه نویسیمقاله خوانی به زبان انگلیسی (رشته روانشناسی)
784مقاله نویسی، پایان نامه نویسیمقاله نویسی
785مقاله نویسی، پایان نامه نویسیمقاله نویسی با لاتکس(پیشرفته)
786مقاله نویسی، پایان نامه نویسیمقاله نویسی با لاتکس(مقدماتی)
787مقاله نویسی، پایان نامه نویسیمقاله نویسی بین المللی با LATEX (پیشرفته)
788بهداشتیاصلاح سبک زندگی به روش طب ایرانی-اسلامی
789بهداشتیاسانس گیری ازگیاهان دارویی
790بهداشتیاصول و مبانی نسخه های گیاهی
791بهداشتیاصول ومبانی اولیه مراقبت از مو
792بهداشتیاعمال یداوی (حجامت، بادکش و زالو درمانی)
793بهداشتیامداد و کمک های اولیه
794بهداشتیانبار داری و بسته بندی گیاهان دارویی
795بهداشتیاندازه گیری قد و وزن و تعیین BMI
796بهداشتیآشنایی با اوتیسم
797بهداشتیآشنایی با بیماریهای رایج
798بهداشتیآشنایی با تقلبات مواد غذایی
799بهداشتیآشنایی با دیابت
800بهداشتیآشنایی با طب سنتی (پیشرفته)
801بهداشتیآشنایی با طب سنتی (مقدماتی)
802بهداشتیآشنایی با طب سنتی (میانی)
803بهداشتیآشنایی با طب سوزنی –سطح پیشرفته
804بهداشتیآشنایی با طب سوزنی –سطح مقدماتی
805بهداشتیآشنایی با طب سوزنی –سطح میانی
806بهداشتیآشنایی با کشت و کار گیاهان دارویی و خواص گیاهان دارویی
807بهداشتیآشنایی با گیاهان دارویی رایج در طب سنتی
808بهداشتیآشنایی با نسخه خوانی داروخانه
809بهداشتیآشنایی با نسخه نویسی ورزشی
810بهداشتیآموزش حرکات اصلاحی حذف دردهای آرتروز زانو بدون دارو (غیردارویی)
811بهداشتیآموزش CONSTIPATION PRESSURE غیردارویی
812بهداشتیآموزش بیماریهای رفتاری و عفونتهای آمیزشی ( STD - STI )
813بهداشتیآموزش تزریقات و پانسمان
814بهداشتیآموزش نسخه خوانی
815بهداشتیبرنامه روان درمانی کاهش و مدیریت وزن
816بهداشتیبهبود کمردرد با تمرینات ورزشی
817بهداشتیپاکسازی ومراقبت های پوست
818بهداشتیپرستاری از سالمندان
819بهداشتیپرستاری از کودکان
820بهداشتی پرورش زالوی طبی
821بهداشتیتشخیص بیماری از روی زبان
822بهداشتیتشخیص بیماریها از روی علایم موجود در زبان به روش طب سنتی
823بهداشتیتشخیص ناهنجاری های بدنی و روش اصلاح آن
824بهداشتیتغذیه اختصاصی
825بهداشتیتغذیه و تدابیر پیشگیری و درمان چاقی بانوان رویکرد طب سنتی ایرانی(ویژه کارشناسان تغذیه و مامایی)
826بهداشتیتغذیه و تدابیر حافظه و حفظ سلامت دانش آموزان
827بهداشتیتغذیه و تدابیربارداری و تعیین جنسیت جنین با رویکرد طب سنتی(ویژه کارشناسان تغذیه و مامایی)
828بهداشتیتغذیه ورزشی
829بهداشتیتکنیسین داروخانه
830بهداشتیجایگاه گیاهان دارویی در طب سنتی و مدرن
831بهداشتیحجامت (پیشرفته)
832بهداشتیحجامت (مقدماتی)
833بهداشتیحجامت، بادکش و زالو درمانی
834بهداشتیحلزون تراپی
835بهداشتیدستیاری دندانپزشک
836بهداشتیدم نوش های گیاهی
837بهداشتیراههای افزایش و کاهش وزن
838بهداشتیرشد جسماني
839بهداشتیسلول سازی مغزی قبل از 14 سالگی
840بهداشتیشناخت بیماریهای زنان از دیدگاه طب سنتی
841بهداشتیشناخت گیاهان دارویی
842بهداشتیشناسایی و بهره برداری از گیاهان دارویی هرز
843بهداشتیطب سنتی (پوست و مو)
844بهداشتیطب گیاهان دارویی 2
845بهداشتیطب گیاهان دارویی1
846بهداشتیعلم فنوتیپ
847بهداشتیعنبیه شناسی پیشرفته
848بهداشتیعنبیه شناسی مقدماتی
849بهداشتیغمز و رگ گیری
850بهداشتیفعالیت جسمانی و ورزشی در دوره سالمندی
851بهداشتیفوریت های پزشکی
852بهداشتیکایروپراکتیک ( اصلاح اختلالات عضلانی و اسکلتی )
853بهداشتیکرم سازی گیاهی
854بهداشتیکلیات رژیم غذایی ورزشکاران
855بهداشتی گیاهان دارویی 1
856بهداشتی گیاهان دارویی 2
857بهداشتیمبانی بهداشت و کمک های اولیه
858بهداشتیمربی بهداشت مدارس
859بهداشتیمزاج شناسی (مقدماتی)
860بهداشتیمسئول بهداشت کار
861بهداشتیمشاور پوست حرفه ای
862بهداشتیمشاور پوست در داروخانه (پیشرفته)
863بهداشتیمشاور پوست در داروخانه (مبتدی)
864بهداشتیمشاور پوست مبتدی
865بهداشتیمشاوره -مشاوره توانبخشي
866بهداشتینقش تغذیه سالم در تندرستی و سلامت روان و جسم
867 تربیت بدنی اقتصاد و ورزش
868 تربیت بدنیاستین گلاس(تیفانی) مقدماتی
869 تربیت بدنیاسکورت و تشریفات - حرفه ای
870 تربیت بدنیاسکورت و تشریفات - فوق حرفه ای
871 تربیت بدنیاسکورت و تشریفات - متوسط
872 تربیت بدنیاسکورت و تشریفات - مقدماتی
873 تربیت بدنیاسکورت و تشریفات - نیمه حرفه ای
874 تربیت بدنیاصول علمی کاربرد دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه درون شهری
875 تربیت بدنیاصول و مباني بازاريابي ورزشي-مديريت رويدادهاي ورزشي
876 تربیت بدنیاصول و مباني مديريت-مديريت رويدادهاي ورزشي
877 تربیت بدنیاصول و مبانی برنامه نویسی و طراحی تمرینات با وزنه
878 تربیت بدنیاقتصاد و ورزش
879 تربیت بدنیانتخاب دوچرخه مطلوب به عنوان وسیله نقلیه درون شهری
880 تربیت بدنیاوقات فراغت و محيط زيست-اوقات فراغت و ورز شهاي تفريحي
881 تربیت بدنیآشنایی با تغذیه ورزشی
882 تربیت بدنیآشنایی با حرکات اصلاحی و توانبخشی در ورزش
883 تربیت بدنیآشنایی با دستگاه تحلیل راه رفتن (تردمیل گیت وی)
884 تربیت بدنیآشنایی با دستگاه‌های بدنسازی و ورزش‌های سبک زندگی
885 تربیت بدنیآشنایی با علم آمادگی جسمانی
886 تربیت بدنیآشنایی با نرم‌افزارهای کینووا و اسکیل در تحلیل حرکت و راه رفتن
887 تربیت بدنیآمادگی جسمانی
888 تربیت بدنیآمادگی شرکت در دوره عملی مربیگری آمادگی جسمانی درجه 3
889 تربیت بدنیآمادگی شرکت در دوره ی تئوری مربیگری درجه 3
890 تربیت بدنیآموزش دفاع شخصی
891 تربیت بدنیآموزش نحوه ی استفاده از دوچرخه های کارسنج بی هوازی مونارک و تستهای ورزشی مرتبط
892 تربیت بدنیآموزش هنرهای رزمی پهلوانی سنتی(توکی ما)
893 تربیت بدنیآنتروپومتری و تعیین سوماتوتایپ(Somatotype)
894 تربیت بدنیآی کی دو - متوسطه
895 تربیت بدنیآی کی دو - مقدماتی
896 تربیت بدنیآی کی دو – فوق حرفه ای
897 تربیت بدنیآی کی دو – نیمه حرفه ای
898 تربیت بدنیآی کی دو –حرفه ای
899 تربیت بدنیآی کی دو کاراته- مقدماتی
900 تربیت بدنیآی کی دو کاراته - متوسطه
901 تربیت بدنیآی کی دو کاراته – فوق حرفه ای
902 تربیت بدنیآی کی دو کاراته – نیمه حرفه ای
903 تربیت بدنیآی کی دو کاراته –حرفه ای
904 تربیت بدنیپایداری مرکزی بدن و ارتباط آن با عملکرد ورزشی و آسیب های اندام های فوقانی و تحتانی
905 تربیت بدنیتکنیکهای لاغری و استفاده از مکملهای غذایی
906 تربیت بدنیخلاقیت و نوآوری در ورزش
907 تربیت بدنیداوری هندبال
908 تربیت بدنیدفاع شخصی
909 تربیت بدنیدفاع شخصی کاربردی – فوق حرفه ای
910 تربیت بدنیدفاع شخصی کاربردی – متوسطه
911 تربیت بدنیدفاع شخصی کاربردی – مقدماتی
912 تربیت بدنیدفاع شخصی کاربردی – نیمه حرفه ای
913 تربیت بدنیدفاع شخصی کاربردی –حرفه ای
914 تربیت بدنیرژیم غذایی در مسابقات
915 تربیت بدنیروش تحقيق در مديريت ورزشي-مديريت رويدادهاي ورزشي
916 تربیت بدنیعلم تمرین و برنامه نویسی ورزشی
917 تربیت بدنیکار با دستگاههای ورزشی بدن سازی
918 تربیت بدنیکاربرد و اصول سیستم و تکنیک های تمرینی در تمرینات های قدرتی
919 تربیت بدنیکارگاه آشنایی با طراحی تمرینات HIIT
920 تربیت بدنیمديريت طراحي و نگهداري اماكن و تجهيزات ورزشي-مديريت اماكن و تأسيسات ورزشي
921 تربیت بدنیمديريت ورزشي -مديريت اماكن و تأسيسات ورزشي
922 تربیت بدنیمديريت ورزشي -مديريت اوقات فراغت و ورز شهاي تفريحي
923 تربیت بدنیمديريت ورزشي -مديريت راهبردي در سازما نهاي ورزشي
924 تربیت بدنیمديريت ورزشي -مديريت رسانه هاي ورزشي
925 تربیت بدنیمديريت ورزشي -مديريت رويدادهاي ورزشي
926 تربیت بدنیمدیریت برگزاری کلاس های تربیت بدنی
927 تربیت بدنیمربی گری هندبال
928 تربیت بدنیمربیگری آمادگی جسمانی
929 تربیت بدنینحوه طراحی جداول مسابقات ورزشی
930 تربیت بدنینظريه ها و مباني ارتباط جمعي-رسانه هاي ورزشي
931 تربیت بدنینظريه هاي سازمان و مديريت-مديريت رويدادهاي ورزشي
932 تربیت بدنیمديريت ورزشي -مديريت اماكن و تأسيسات ورزشي
933 تربیت بدنییوگا و فواید آن برای بانوان
934حسابداریآشنايي با نظام آماري ايران
935حسابداریاصول حسابداری و حسابداری مدیریت
936حسابداریاصول حسابداری و هزینه یابی
937حسابداریاصول حسابداری(از ثبت مالی تا تهیه گزارشات)
938حسابداریاصول و مبانی بودجه ریزی عملیاتی
939حسابداریاظهارنامه مالیاتی و معافیتهای مستقیم و طریقه ثبت در سامانه اینترنتی امور مالیاتی
940حسابداریانبار و حسابداری انبار راهکاران
941حسابداریآشنایی با استانداردهای عمومی حسابداری
942حسابداریآشنایی با اسناد تجاری
943حسابداریآشنایی با دادرسی مالیاتی
944حسابداریآشنایی با فرایند حسابداری حقوق و دستمزد
945حسابداریآشنایی با مالیات بر ارزش افزوده
946حسابداریآشنایی با مدیریت قراردادهای EPS
947حسابداریآشنایی مدیران غیرمالی با مفاهیم حسابداری صنعتی
948حسابداریآموزش تحریردفاتر قانونی روزنامه و دفترکل(پیشرفته)
949حسابداریآموزش تحریردفاتر قانونی روزنامه و دفترکل(مقدماتی)
950حسابداریآموزش تکالیف قوانین مالیاتی
951حسابداریآموزش تهیه صورتهای مالی تلفیقی به روش مکانیزه از رویداد تا صورت مالی
952حسابداریآموزش تهیه لیست بیمه
953حسابداریآموزش حسابداري حقوق و دستمزد از محاسبه تا اجرا
954حسابداریآموزش حسابداری نرم افزار هلو
955حسابداریآموزش حسابداری و نرم افزار حسابداری
956حسابداریآموزش زبان تخصصی حسابداری
957حسابداریآموزش عملی حسابداری با نرم افزار پاساک
958حسابداریآموزش کاربردی تنظیم گزارشات و صورت های مالی در موسسات
959حسابداریآموزش کاربردی حسابداری
960حسابداریآموزش کاربردی نرم افزارهای حسابداری (هلو، سورن، فراگستر)
961حسابداریآموزش نرم افزار مالی سپیدار
962حسابداریآموزش نرم افزار یکپارچه مالی (هوشمند نوین)
963حسابداریبررسی‌قوانین و مقررات مالی و مالیاتی
964حسابداریبرنامه ریزی و مدیریت هزینه
965حسابداریپرورش مدير مالي
966حسابداریپیاده سازی اطلاعات مالی با نرم افزار هلو و سپیدار سیستم
967حسابداریتجزيه و تحليل صورت هاي مالي و بودجه
968حسابداریتجزیه و تحلیل صورتهای مالی
969حسابداریتدارکات راهکاران
970حسابداریتنظیم قراردادها
971حسابداریتنظیم و ارسال لیست مالیات حقوق و قوانین مربوطه
972حسابداریتهيه و تنظيم گزارشات آماري
973حسابداریتهیه و تنظیم صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری در ایران
974حسابداریتهیه و تنظیم صورتهای مالی تلفیقی
975حسابداریتئوري هاي حسابداري
976حسابداریجبران خدمات راهکاران
977حسابداریچگونگی انجام پژوهش در مدیریت مالی
978حسابداریحسابدار ارشد
979حسابداریحسابدار دولتی
980حسابداریحسابداري بخش عمومي
981حسابداریحسابداري عملي كاربردي تخصصي بازرگاني ( ترخيص كاري )
982حسابداریحسابداري عملي و كاربردي پیشرفته
983حسابداریحسابداري عملي و كاربردي تخصصي بازرگان ( پخش مویرگی )
984حسابداریحسابداري عملي و كاربردي تخصصي پيمانكاري
985حسابداریحسابداري عملي و كاربردي مقدماتي
986حسابداریحسابداري مديريت
987حسابداریحسابداری اموال
988حسابداریحسابداری با رویکرد تعهدی
989حسابداریحسابداری بخش عمومی
990حسابداریحسابداری بهای تمام شده
991حسابداریحسابداری پیشرفته
992حسابداریحسابداری تکمیلی
993حسابداریحسابداری دارایی های ثابت شهرداری ها
994حسابداریحسابداری در آژانس های خدمات مسافرتی
995حسابداریحسابداری دریافت و پرداخت (خزانه داری) با نرم افزار
996حسابداریحسابداری سهام شرکتهای نیمه خصوصی
997حسابداریحسابداری صنعتی
998حسابداریحسابداری صنعتی پیشرفته
999حسابداریحسابداری صنعتی مقدماتی
1000حسابداریحسابداری صنعتی(حسابداری)
1001حسابداریحسابداری صنعتی(مدیریت مالی)
1002حسابداریحسابداری فروش با نرم افزار و تهیه و ارسال معاملات فصلی و ارزش افزوده
1003حسابداریحسابداری کاربردی بازار کار با نرم‌افزار (حقوق و دستمزد، اظهارنامه‌ها)
1004حسابداریحسابداری کارخانجات تولید و صنایع دستی
1005حسابداریحسابداری مالی
1006حسابداریحسابداری مالی بازرگانی
1007حسابداریحسابداری مالی خدماتی
1008حسابداریحسابداری مالی مکانیزه
1009حسابداریحسابداری مالی(حسابداری)
1010حسابداریحسابداری مالی(مدیریت مالی)
1011حسابداریحسابداری مالیاتی
1012حسابداریحسابداری مالیاتی (صفر تا صد)
1013حسابداریحسابداری مدیریت
1014حسابداریحسابداری مقدماتی
1015حسابداریحسابداری مهارتی 1
1016حسابداریحسابداری مهارتی 2
1017حسابداریحسابداری موجودی مواد و کالا و انبارها با نرم افزار
1018حسابداریحسابداری نمایندگان و کارگزاران بیمه
1019حسابداریحسابداری ویژه بازار کار
1020حسابداریحسابرس ارشد
1021حسابداریحسابرسي پيشرفته
1022حسابداریحسابرسي داخلي خبره
1023حسابداریحسابرسي سيستم هاي كامپيوتري
1024حسابداریحسابرسی
1025حسابداریحسابرسی و سیستم اطلاعات مدیریت
1026حسابداریدریافت و پرداخت راهکاران
1027حسابداریدفتر کل راهکاران
1028حسابداریدوره عملی حسابداری بازار کار و مالیاتی (پیشرفته)
1029حسابداریدوره عملی حسابداری پیشرفته
1030حسابداریدوره آموزشی دستیاری دفتر ثبت و اسناد رسمی
1031حسابداریدوره تخصصی و کاربردی اظهارنامه مالیاتی- معافیتهای مالیات مستقیم
1032حسابداریدوره توانمندسازی حسابداران و مدیران مالی
1033حسابداریدوره جامع حسابداری (صفر تا صد)
1034حسابداریدوره جامع مالیاتی
1035حسابداریدوره جامع و کاربردی حسابداری ویژه بازار کار
1036حسابداریدوره عملی حسابداری بازار کار و مالیاتی (مقدماتی)
1037حسابداریدوره عملی حسابداری بازار کار و مالیاتی (متوسطه)
1038حسابداریدوره عملی حسابداری پیشرفته
1039حسابداریدوره کاربردی آموزش حسابداری- Excel in Accounting
1040حسابداریسمینار تخصصی و کاربردی اظهار نامه مالیاتی (معافیتهای مالیات مستقیم)
1041حسابداریسيستمهاي اطلاعاتي حسابداري
1042حسابداریسیستم اطلاعات مدیریت و کاربرد آن در امور مالی
1043حسابداریطراحی سیستم های مالی
1044حسابداریظهارنامه مالیاتی و معافیتهای مالیات مستقیم وطریقه ثبت در سامانه اینترنتی امور مالیاتی
1045حسابداریقانون کار و تامین اجتماعی
1046حسابداریقانون مالیات بر ارزش افزوده
1047حسابداریقانون مالیات های مستقیم
1048حسابداریقوانين مالياتي و ارزش افزوده و معاملات فصلي
1049حسابداریکارآموزی حسابداری(تخصصی)
1050حسابداریکارآموزی حسابرسی(تخصصی-کاربردی)
1051حسابداریکاربر امور بانکی
1052حسابداریکاربرد excel در حسابداری - پیشرفته
1053حسابداریکاربرد excel در حسابداری - مقدماتی
1054حسابداریکاربرد اکسل در حسابداری
1055حسابداریکارگاه تخصصی و کاربردی کارآموزی حسابداری
1056حسابداریکارگزینی راهکاران
1057حسابداریمالیات بر ارزش افزوده
1058حسابداریمتصدی تنظیم اسناد مالی
1059حسابداریمدیریت ریسک و سرمایه گذاری(مدیریت مالی)
1060حسابداریمروری بر حسابداری بهای تمام شده در محیط های سنتی و پیشرفته تولید
1061حسابداریمسئول سفارشات خارجی
1062حسابداریمسئول صادرات و واردات
1063حسابداریمعاون حسابرس
1064حسابداریمقدمات حسابداری و مدیریت(حسابداری)
1065حسابداریمهارت های حسابداری در بازار کار
1066حسابداریمهارت های کار در امور حسابداری
1067حسابدارینرم افزار حسابداری حقوق و دستمزد
1068حسابداریآشنایی با نرم افزار های مالی
1069حسابداریآموزش نرم افزار حسابداری سپیدار
1070حسابداریآموزش نرم افزار حسابداری شایگان
1071حسابداریآموزش نرم افزار شهد سهند
1072حسابداریآموزش نرم افزار نوسا
1073حسابداریآموزش نرم افزارهای حسابداری (هلو، سورن، فراگستر)
1074حسابدارینرم افزار حسابداری داتیس
1075حسابدارینرم افزار حسابداری دانش بنیان شیوا
1076حسابدارینرم افزار حسابداری رافع
1077حسابدارینرم افزار حسابداری هلو
1078حسابدارینرم افزار حسابداری همکاران سیستم
1079حسابدارینرم افزار جامع بازرگانی آفتاب تدبیر
1080حسابدارینرم افزار مدیریت مالی پارسیان
1081حسابداریهوش مالی
1082آموزش نرم افزارICDL
1083آموزش نرم افزار+NETWORK
1084آموزش نرم افزارArc GIS(مقدماتی)
1085آموزش نرم افزارAUTOCADآموزش نرم افزار نقشه کشی ساختمان
1086آموزش نرم افزارCCNA+NETWORKدوره
1087آموزش نرم افزارEnd note
1088آموزش نرم افزارETABS & SAFE
1089آموزش نرم افزارEtap
1090آموزش نرم افزارGoogle Earth
1091آموزش نرم افزارHTML5,CSS
1092آموزش نرم افزارICDL 1
1093آموزش نرم افزارICDL 2
1094آموزش نرم افزارICDL (مهارت های هفتگانه)
1095آموزش نرم افزارICDL -دوره پیشرفته (Word, Power point, Excel, Access)
1096آموزش نرم افزارICDL -دوره مقدماتی (مفاهیم پایه فناوری اطلاعات, Internet, Windows)
1097آموزش نرم افزارMCSA
1098آموزش نرم افزارMCSE
1099آموزش نرم افزارMCTIP
1100آموزش نرم افزارMIMICS
1101آموزش نرم افزارMS PROJECT
1102آموزش نرم افزارMTCTCE
1103آموزش نرم افزارMTCUME
1104آموزش نرم افزارMTCWE
1105آموزش نرم افزارNETWORK +
1106آموزش نرم افزاراتوکد پیشرفته (آخرین نسخه)
1107آموزش نرم افزاراتوکد دوبعدی مقدماتی-آخرین نسخه
1108آموزش نرم افزاراتوماسيون در توليد
1109آموزش نرم افزارارزیابی مالی پروژه های صنعتی و آنالیز امکان سنجی با ComfarIII
1110آموزش نرم افزاراز طراحی تا اجرای ساختمان (معرفی کاربردی طراحی سازه با استفاده از نرم افزارهای Autocad, Etabs, Safe )
1111آموزش نرم افزاراسکیس
1112آموزش نرم افزاراسمبل و ارتقاء کامپیوترهای شخصی
1113آموزش نرم افزاراصول و مبانی شبکه
1114آموزش نرم افزارافزایش امنیت وب سایت های WORDPRESS
1115آموزش نرم افزارالگوريتم هاي پيشرفته-نرم افزار
1116آموزش نرم افزارالگوریتم نویسی،رسم فلوچارت و برنامه نویسی کامپیوتر(مقدماتی)
1117آموزش نرم افزارامنیت در فضای مجازی
1118آموزش نرم افزارامنیت شبکه
1119آموزش نرم افزاراینترنت
1120آموزش نرم افزارآ شنایی با پایگاه اطلاعاتی پیوسته ONLINE DATABASE
1121آموزش نرم افزارآشنایی با ساختمان داده
1122آموزش نرم افزارآشنایی با سیستم عامل لینوکس
1123آموزش نرم افزارآشنایی با سیسکو
1124آموزش نرم افزارآشنایی با شبکه اینترنت پیشرفته
1125آموزش نرم افزارآشنایی با شبکه اینترنت مقدماتی
1126آموزش نرم افزارآشنایی با نرم افزار coreldraw( مقدماتی )
1127آموزش نرم افزارآشنایی با نرم افزار EPLAN
1128آموزش نرم افزارآشنایی با نرم افزار SAS در علوم کشاورزی
1129آموزش نرم افزارآشنایی با نرم افزار spss
1130آموزش نرم افزارآشنایی با نرم‌افرار FISAT
1131آموزش نرم افزارآشنایی با ویندوز
1132آموزش نرم افزارآشنایی مقدماتی با نرم‌افرار Excell و کاربرد آن در علوم زیستی
1133آموزش نرم افزارآشنایی و رسم نقشه های توپوگرافی با نرم افزار Surfer
1134آموزش نرم افزارآموزش word
1135آموزش نرم افزارآموزش اچ تی ام ال (HTML) و سی اس اس (CSS)
1136آموزش نرم افزارآموزش اس کیو ال سرور (SQL Server)
1137آموزش نرم افزارآموزش استفاده از نرم‌افزار مدیریت منابع و رفرنس‌نویسی با نرم افزار اندنوت End note
1138آموزش نرم افزارآموزش نرم افزار coreldraw (حرفه ای)
1139آموزش نرم افزارآموزش برگزاری جلسات دفاع آنلاین و پشتیبانی کلاس های آموزش الکترونیکی
1140آموزش نرم افزارآموزش برنامه نویسی PHP
1141آموزش نرم افزارآموزش برنامه نویسی به زبان MATLAB وشبیه سازی سیستم های ایستا
1142آموزش نرم افزارآموزش پاورپوینت با نگاه سناریستی ( سطح1 )
1143آموزش نرم افزارآموزش پاورپوینت با نگاه سناریستی ( سطح2 )
1144آموزش نرم افزارآموزش پیشرفته نرم افزار SPSS
1145آموزش نرم افزارآموزش تایپ متون ریاضی: نرم افزار تک پارسی(FTeX) و زی پرشین(XePersian)
1146آموزش نرم افزارآموزش تحلیل سیالاتی با استفاده از نرم افزار Fluent
1147آموزش نرم افزارآموزش تخصصی Windows 10 و Active Directory Services
1148آموزش نرم افزارآموزش تخصصی Windows 7 و سخت افزار سیستم A+
1149آموزش نرم افزارآموزش حرفه ای تایپو گرافی -گرافیک
1150آموزش نرم افزارآموزش مقدماتی فتوشاپ
1151آموزش نرم افزارآموزش حرفه ای فتوشاپ
1152آموزش نرم افزارآموزش دوره UI/UX
1153آموزش نرم افزارآموزش دوره پیشرفته نرم افزارARC GIS
1154آموزش نرم افزارآموزش رندرگیری پروژه های معماری با نرم افزار LUMION
1155آموزش نرم افزارآموزش زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت (java script)
1156آموزش نرم افزارآموزش زبان برنامه نویسی شیئ گرای C#
1157آموزش نرم افزارآموزش ساخت محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری لاین Story line
1158آموزش نرم افزارآموزش کاربردی AMOS
1159آموزش نرم افزارآموزش کاربردی با نگرش مهندسی نرم افزارkatia
1160آموزش نرم افزارآموزش کاربردی نرم افزار BP TOPSIS SOLVER
1161آموزش نرم افزارآموزش کاربردی نرم افزار LISREL
1162آموزش نرم افزارآموزش کاربردی نرم افزار Super decisions برای تحلیل AHP و ANP
1163آموزش نرم افزارآموزش کاربری نرم افزارهای جامع التفاسیر و جامع الاحادیث
1164آموزش نرم افزارآموزش مقدماتی برنامه نویسی با فرترن FORTRAN
1165آموزش نرم افزارآموزش مقدماتی Catia
1166آموزش نرم افزارآموزش مقدماتی SPSS
1167آموزش نرم افزارآموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی سی شارپ #c
1168آموزش نرم افزارآموزش مقدماتی سیستم عامل، شبکه و آفیس 2016 (ورد، پاورپوینت و اکسل)
1169آموزش نرم افزارآموزش مقدماتی کار با GPS
1170آموزش نرم افزارآموزش مقدماتی نرم افزار SPSS
1171آموزش نرم افزارآموزش مقدماتی نرم افزار کامتزیا
1172آموزش نرم افزارآموزش مقدماتی نرم افزار کتیا
1173آموزش نرم افزارآموزش مقدماتی نرم افزار لینگو LINGO
1174آموزش نرم افزارآموزش مقدماتی نرم افزار لینگو LINGO
1175آموزش نرم افزارآموزش مقدماتی نرم افزار متمتیکا MATHEMATICA
1176آموزش نرم افزارآموزش مقدماتی نرم افزار معماری REVIT
1177آموزش نرم افزارآموزش مقدماتی نرم افزار میپل Maple
1178آموزش نرم افزارآموزش میکروتیک (MTCNA)
1179آموزش نرم افزارآموزش نرم افزار EVIEWS
1180آموزش نرم افزارآموزش نرم افزار 3D MAX
1181آموزش نرم افزارآموزش نرم افزار illustrato
1182آموزش نرم افزارآموزش نرم افزار Lumion
1183آموزش نرم افزارآموزش نرم افزار MATLAB
1184آموزش نرم افزارآموزش نرم افزار MINI TAB
1185آموزش نرم افزارآموزش نرم افزار opensees
1186آموزش نرم افزارآموزش نرم افزار PLS
1187آموزش نرم افزارآموزش نرم افزار Revit (پیشرفته)
1188آموزش نرم افزارآموزش نرم افزار Rhino
1189آموزش نرم افزارآموزش نرم افزار SmartPLS 2.0.M3
1190آموزش نرم افزارآموزش نرم افزار SolidWorks
1191آموزش نرم افزارآموزش نرم افزار Vray 3Dmax
1192آموزش نرم افزارآموزش نرم افزار اتوکد دوبعدی2016
1193آموزش نرم افزارآموزش نرم افزار اتوکد سه بعدی2016
1194آموزش نرم افزارآموزش نرم افزار ادیوس
1195آموزش نرم افزارآموزش نرم افزار استاپ موشن
1196آموزش نرم افزارآموزش نرم افزار پاورپوینت
1197آموزش نرم افزارآموزش نرم افزار تایم لپس
1198آموزش نرم افزارآموزش نرم افزار ترسیم نقشه های مهندسی و صنعتی auto cad 2017
1199آموزش نرم افزارآموزش نرم افزار شبیه سازی hysys
1200آموزش نرم افزارآموزش نرم افزار فتوشاپ
1201آموزش نرم افزارآموزش نرم افزار کامتازیا Camtasia (دوره مقدماتی)
1202آموزش نرم افزارآموزش نرم افزارEviews
1203آموزش نرم افزارآموزش نرم افزارPLS
1204آموزش نرم افزارآموزش نرم افزارpremiere
1205آموزش نرم افزارآموزش نرم افزارافتر افکت after effect
1206آموزش نرم افزارآموزش نرم افزارهاي كاربردي Camtasia و Premiere
1207آموزش نرم افزاربرنامه ریزی و کنترل پروژه با primavera6 پیشرفته
1208آموزش نرم افزاربرنامه ریزی و کنترل پروژه با primavera6 مقدماتی
1209آموزش نرم افزاربرنامه نویسی مقدماتی PLC
1210آموزش نرم افزاربرنامه نویسی C#NET
1211آموزش نرم افزاربرنامه نویسی Cross-platform با C++
1212آموزش نرم افزاربرنامه نویسی PHP
1213آموزش نرم افزاربرنامه نویسی با نرم افزار Object Arc
1214آموزش نرم افزاربرنامه نویسی به زبان C#.NET
1215آموزش نرم افزاربرنامه نویسی پایتون
1216آموزش نرم افزاربرنامه نویسی پیشرفته
1217آموزش نرم افزاربرنامه نویسی مقدماتی
1218آموزش نرم افزاربرنامه نویسی مقدماتی جاوا+ اندروید(android pack basic)
1219آموزش نرم افزاربش اسکریپت
1220آموزش نرم افزاربهینه سازی سازی سایت seo
1221آموزش نرم افزارپاورپوینت تعاملی
1222آموزش نرم افزارپايگاه داده پيشرفته-نرم افزار
1223آموزش نرم افزارپایگاه داده
1224آموزش نرم افزارپایگاه داده و اکسس
1225آموزش نرم افزارپردازش و استخراج اطلاعات از تصاویر فضایی با نرم افزار ENVI
1226آموزش نرم افزارپیاده سازی MS SQL Server مقدماتی
1227آموزش نرم افزارتحلیل مکانیکی با استفاده از نرم افزار انسیس
1228آموزش نرم افزارتهیه طرح توجیهی و امکان سنجی طرح ها با نرم افزار COMFAR
1229آموزش نرم افزاردوره تخصصی مدیریت سرورهای لینوکس، نصب، تنظیمات و عیب یابی (Linux LPIC 3)
1230آموزش نرم افزاردوره تست نفوذ بصورت کاملا عملیاتی
1231آموزش نرم افزاردوره ETABS & SAFE
1232آموزش نرم افزاردوره آمادگی آشنایی با روش اجزاء محدود
1233آموزش نرم افزاردوره آموزشی لینوکس (Linux – Essential)
1234آموزش نرم افزاردوره آموزشی نرم افزار design builder
1235آموزش نرم افزاردوره آموزشی نرم افزار Grads
1236آموزش نرم افزاردوره پیشرفته طراحی شبکه های کامپیوتری (CCDP)
1237آموزش نرم افزاردوره تخصصی CEH، نصب، تنظیمات و عیب یابی با استفاده از لینوکس کالی (CEH & kali linux)
1238آموزش نرم افزاردوره تخصصی EXCHANGE، نصب، تنظیمات و عیب یابی
1239آموزش نرم افزاردوره تخصصی Network + ، نصب، تنظیمات و عیب یابی
1240آموزش نرم افزاردوره تخصصی Security+، نصب، تنظیمات و عیب یابی
1241آموزش نرم افزاردوره تخصصی skype for business 2019، نصب،تنظیمات، عیب یابی
1242آموزش نرم افزاردوره تخصصی VMWare، نصب، تنظیمات و عیب یابی
1243آموزش نرم افزاردوره تخصصی ارزیابی و مشاوره پیش از ازدواج (PMC)
1244آموزش نرم افزاردوره تخصصی امنیت تجهیزات سیسکو ، نصب، تنظیمات و عیب یابی (CCNA security)
1245آموزش نرم افزاردوره تخصصی امنیت تجهیزات سیسکو ، نصب،تنظیمات، عیب یابی (secure router-switch)
1246آموزش نرم افزاردوره تخصصی امنیت تجهیزات میکروتیک ، نصب، تنظیمات، عیب یابی (mtcre)
1247آموزش نرم افزاردوره تخصصی تجهیزات Mikrotik، نصب، نظیمات، عیب یابی
1248آموزش نرم افزاردوره تخصصی تست تفوذ با کالی لینوکس
1249آموزش نرم افزاردوره تخصصی سیسکو، راه اندازی، مدیریت و عیب یابی تجهیزات شبکه سیسکو سویچینگ (CCNP switch)
1250آموزش نرم افزاردوره تخصصی سیسکو، راه اندازی، مدیریت و عیب یابی تجهیزات شبکه سیسکو روتینک (CCNP ROUTE)
1251آموزش نرم افزاردوره تخصصی سیسکو، راه اندازی، مدیریت و عیب یابی تجهیزات شبکه سیسکو مقدماتی (CCNA
1252آموزش نرم افزاردوره تخصصی مجازی سازی دسکتاپ، نصب، تنظیمات و عیب یابی (VDI)
1253آموزش نرم افزاردوره تخصصی مدیریت سرورهای لینوکس، نصب، تنظیمات و عیب یابی (Linux LPIC 2)
1254آموزش نرم افزاردوره تخصصی مدیریت لینوکس، نصب،راه اندازی تنظیمات و عیب یابی (Linux LPIC 1)
1255آموزش نرم افزاردوره تخصصی مهندسی شبکه های مایکروسافت (MCSE 2016)
1256آموزش نرم افزاردوره تخصصی میکروتیک وایرلس (mtcwe)
1257آموزش نرم افزاردوره صفر تا صد پیاده سازی RMS ( Right Management Service)
1258آموزش نرم افزاردوره طراحی شبکه های کامپیوتری (CCDA)
1259آموزش نرم افزاردوره کارور تحلیل و طراحی سازه های فولادی و بتنی با نرم افزار های Etabs & Safe (به همراه نکات و بندهای آیین نامه ای)
1260آموزش نرم افزاردوره کنترل از صفر تا صد پیکربندی میکروتیک با عنوان دیوایس لبه شبکه
1261آموزش نرم افزارراندو در معماری
1262آموزش نرم افزاررایانش ابری
1263آموزش نرم افزاررندرگیری پروژه های معماری با نرم افزار v-ray
1264آموزش نرم افزارزبان برنامه نویسی ( HTML,CSS)
1265آموزش نرم افزارزبان برنامه نویسی ++C
1266آموزش نرم افزارزبان برنامه نویسی Asp.net Mvc
1267آموزش نرم افزارزبان برنامه نویسی موبایل Android
1268آموزش نرم افزارزبان پردازه نویسی متن باز (PHP)
1269آموزش نرم افزارسيستم هاي عامل پيشرفته-نرم افزار
1270آموزش نرم افزارسیستم عامل مکینتاش ( Mac OS X )
1271آموزش نرم افزارسیستم مدیریت محتوا وب Joomla
1272آموزش نرم افزارسیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)
1273آموزش نرم افزارسیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) - پیشرفته
1274آموزش نرم افزارسیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) - مقدماتی
1275آموزش نرم افزارسیستم های اطلاعاتی مدیریت
1276آموزش نرم افزارسئو و بهینه سازی سایتsearch engine optimization
1277آموزش نرم افزارشبکه و امنیت اطلاعات
1278آموزش نرم افزارشیوه ارایه مطلب با نرم افزار پرزی
1279آموزش نرم افزارشیوه های جستجو و یافتن منابع مفید در اینترنت
1280آموزش نرم افزارطراحی پروژه راهسازی و آموزش نرم افزار civil 3D
1281آموزش نرم افزارطراحی پیشرفته سازه با نرم افزار Etabs و Safe (تحلیل دینامیکی سازه بتنی با دیوار برشی)
1282آموزش نرم افزارطراحی سایت با WORD PRESS
1283آموزش نرم افزارطراحی سایت با قالب های آماده
1284آموزش نرم افزارطراحی سایت بدون دانش برنامه نویسی(پیشرفته)
1285آموزش نرم افزارطراحی صفحات وب پیشرفته
1286آموزش نرم افزارطراحی صفحات وب مقدماتی
1287آموزش نرم افزارطراحی و اجرای شبکه رایانه ای
1288آموزش نرم افزارطراحی و پیاده سازی برنامه های کاربردی تحت وب با PHP مقدماتی
1289آموزش نرم افزارطراحی و پیاده سازی برنامه های کاربردی تحت وب با PHP ( پیشرفته)
1290آموزش نرم افزارطراحی و پیاده سازی برنامه های کاربردی تحت وب با VB.NET مقدماتی
1291آموزش نرم افزارفتوشاپ تخصصی
1292آموزش نرم افزارفتوشاپ حرفه ای
1293آموزش نرم افزارفتوشاپ مقدماتی
1294آموزش نرم افزارکاربرد excelدر حسابداری و مدیریت
1295آموزش نرم افزارکاربرد MS Access پیشرفته در مهندسی صنایع
1296آموزش نرم افزارکاربرد MS Excel پیشرفته در مهندسی صنایع و مدیریت
1297آموزش نرم افزارکاربرد نرم افزار Mini Tab و Excel در کنترل کیفیت
1298آموزش نرم افزارکاربری اینترنت
1299آموزش نرم افزارکاربری عمومی و اپراتور رایانه
1300آموزش نرم افزارکارفرمایی پروزه های نرم افزاری
1301آموزش نرم افزارکنترل پروژه با استفاده از نرم افزار microsoft project 2016
1302آموزش نرم افزارکنترل کیفیت پروژه به کمک نرم افزار Primavera
1303آموزش نرم افزارکنترل و برنامه ریزی پروژه به کمک نرم افزارMSP
1304آموزش نرم افزارمبانی ساخت بازی های رایانه ای
1305آموزش نرم افزارمبانی کامپیوتر
1306آموزش نرم افزارمدل سازی معماری با نرم افزار 3D-MAX
1307آموزش نرم افزارمدیریت منابع و استنادات درون متنی با نرم افزار پژوهیار
1308آموزش نرم افزارمدیریت و تحلیل ریسک پروژه در نرم افزار آنالیز ریسک
1309آموزش نرم افزارمقدمه ای بر الگوریتم
1310آموزش نرم افزارمهاجرت به نرم افزارهای آزاد(متن باز)
1311آموزش نرم افزارمهارتهای هفتگانه ICDL مخصوص بازارکار
1312آموزش نرم افزارمهندسی شبکه CCNA
1313آموزش نرم افزارمهندسی شبکه CCNP
1314آموزش نرم افزارمهندسی طراح و توسعه دهنده عمومی وب
1315آموزش نرم افزارمیکروتیک MTCNA
1316آموزش نرم افزارنحووه طراحی و برگزاری آزمون آنلاین و جمع آوری داده ها از طریق وب
1317آموزش نرم افزارنرم افزار Matlab
1318آموزش نرم افزارنرم افزار Multi Media Builder
1319آموزش نرم افزارنرم افزار SAS
1320آموزش نرم افزارنرم افزار اسکچاپ SketchUp
1321آموزش نرم افزارنرم افزار المان محدود ABAQUS
1322آموزش نرم افزارنرم افزار بانک اطلاعاتی Access
1323آموزش نرم افزارنرم افزار پردازشگر گرافیکی ( Photoshop CS6 , CC )
1324آموزش نرم افزارنرم افزار پرده نگار PowerPoint
1325آموزش نرم افزارنرم افزار پست پروداکشن
1326آموزش نرم افزارنرم افزار تحلیل آماری SPSS
1327آموزش نرم افزارنرم افزار ترسیم نقشه های مهندسی و صنعتی auto cad 2017
1328آموزش نرم افزارنرم افزار تولید برنامه های پویای اینترنتی ( Flash CS6 , CC )
1329آموزش نرم افزارنرم افزار ساخت مدلهای سه بعدی Sketch up-solid works
1330آموزش نرم افزارنرم افزار سیستم مدیریت محتوا WordPress
1331آموزش نرم افزارنرم افزار صفحه آرایی ( InDesign CC )
1332آموزش نرم افزارنرم افزار طراحی گرافیکی ( CorelDRAW X6 )
1333آموزش نرم افزارنرم افزار طراحی و گرافیک تصویری Photo shop cs6
1334آموزش نرم افزارنرم افزار گرافیکی Illustrator CC
1335آموزش نرم افزارنرم افزار واژه پرداز WORD
1336آموزش نرم افزارنرم افزارسکان
1337آموزش نرم افزاروبلاگ نویسی
1338تخصصیArms PCR برای تعیین SNPدر بیماریهای توارثی
1339تخصصیGIS باکاربرددر مدیریت املاک(مقدماتی)
1340تخصصیPCRو الکتروفورز
1341تخصصیPLC درجه 1 و ابزار دقیق
1342تخصصیPLC درجه 2
1343تخصصیاستخراج RNA و RT-PCR
1344تخصصیاستین گلاس دوره پیشرفته
1345تخصصیاشتغال با GIS
1346تخصصیاصول استخراج ماده ژنتیکی
1347تخصصیاصول و تئوری پایپینگ (مقدماتی)
1348تخصصیاصول و مباني نقشه برداري زميني
1349تخصصیاصول و مبانی برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی
1350تخصصیاصول و مبانی خطوط انتقال نفت
1351تخصصیاصول و مبانی قراردادهای ساخت و ساز شهری
1352تخصصیاصول و مبانی قراردادهای عمرانی
1353تخصصیاصول و مبانی نقشه برداری زمینی
1354تخصصیاصول.مفاهيم و نظريه هاي ژئوپليتيك
1355تخصصیاقتصاد اطلاعات
1356تخصصیاقتصاد خرد
1357تخصصیاقتصاد خرد پیشرفته
1358تخصصیاقتصاد خرد وکلان(گرایش مدریت )
1359تخصصیاقتصاد خرد وکلان(مدریت مالی)
1360تخصصیاقتصاد کلان پیشرفته
1361تخصصیالکتروفورز و PCR
1362تخصصیالکترومغناطیس(مهندسی برق)
1363تخصصیالکترونیک(مهندسی برق)
1364تخصصیامور گمرکی و ترخیص کالا
1365تخصصیامور نقلیه
1366تخصصیانواع لیزر حالت جامد و کاربرد آنها
1367تخصصیآشنايي با اصول ژنتيك
1368تخصصیآشنایی با اصول لیزر
1369تخصصیآشنایی با انرژی های نو و تجدید پذیر
1370تخصصیآشنایی با تکنولوژی های نوین مخابرات
1371تخصصیآشنایی با دستگاه HPLC
1372تخصصیآشنایی با رشته علوم تربیتی و آینده شغلی
1373تخصصیآشنایی با روشهای کروماتوگرافی گازی و مایع-مایع
1374تخصصیآشنایی با رویکردهای عدم قطعیت و تصمیم گیری در محیط های نادقیق
1375تخصصیآشنایی با زمین گردشگری(مقدماتی )
1376تخصصیآشنایی با صنعت نفت
1377تخصصیآشنایی با علم نجوم
1378تخصصیآشنایی با فرایند فیزیک هسته ای به زبان ساده
1379تخصصیآشنایی با فیبر نوری
1380تخصصیآشنایی با قطب نمای زمین شناسی (کمپاس) در تعیین موقعیت فضایی ساختارهای گسلی و چین خوردگی ها
1381تخصصیآشنایی با ونتیلاتور
1382تخصصیآشنایی مقدماتی با کامپیوتر
1383تخصصیآشنایی و کار با دستگاه HPLC
1384تخصصیآشنایی و کار با دستگاه اسپکتروسکوپی
1385تخصصیآشنایی و کار با دستگاه اسپکتروفلورومتری
1386تخصصیآمار استنباطی در علوم تربیتی و روانشناسی
1387تخصصیآمار کد1 (حسابداری)
1388تخصصیآمار کد1 (گرایش مدیریت)
1389تخصصیآمار کد1 (مدیریت مالی)
1390تخصصیآمار کد2 (حسابداری)
1391تخصصیآمار کد2 (گرایش مدیریت)
1392تخصصیآمار کد2 (مدیریت مالی)
1393تخصصیآموزش اتومکانیک - موتور
1394تخصصیآموزش اتومکانیک – سیستم انتقال قدرت
1395تخصصیآموزش پردازش تصاویر ماهواره ای با ENVI
1396تخصصیآموزش پروژه محور ArcGIS پیشرفته
1397تخصصیآموزش ثبت اختراع
1398تخصصیآموزش دوربین نقشه برداری توتال و آشنایی با اصول تفکیک آپارتمان
1399تخصصیآموزش طراحی و ساخت و تولید منابع تغذیه DC و UPS
1400تخصصیآموزش علمی شبکه های کامپیوتری
1401تخصصیآموزش فنون و مهارت افزایی در جوشکاری قوس الکترود دستی
1402تخصصیآموزش کاربرد GIS در محیط زیست
1403تخصصیآموزش کاربرد GIS در مطالعات آبهای زیرزمینی
1404تخصصیآموزش کاربرد GIS در مطالعات آبهای سطحی(هیدرولوژی)
1405تخصصیآموزش کالیبراسیون و کنترل کیفی تجهیزات آزمایشگاهی
1406تخصصیآموزش کشت سلول
1407تخصصیآموزش نصب و راه اندازی دوربین مدار بسته
1408تخصصیآناتومی (پیشرفته)
1409تخصصیآناتومی (مقدماتی)
1410تخصصیآنالیز حقیقی1
1411تخصصیآنالیز عددی پیشرفته
1412تخصصیآنالیز مواد غذاییGCکاربرد روش دستگاهی
1413تخصصیآنالیز مواد غذاییHPLCدر کاربرد روش دستگاهی
1414تخصصیبازرسی چشمی جوش VT
1415تخصصیبررسی بیان ژن با استفاده از روش Real time PCR
1416تخصصیبررسی بیان ژن های التهابی در بیماران عفونی
1417تخصصیبررسی قوانین جدید در حوزه نفت و گاز و حوزه بالادستی
1418تخصصیبرنامه ريزي كاربري اراضي شهر
1419تخصصیپایش ریزگردها
1420تخصصیتحلیل های پیشرفته با GIS
1421تخصصیتحلیل و ساخت سازه های ماکارونی
1422تخصصیتفسیرعکس های هوایی
1423تخصصیتکنیک های بنیادین و مباحث تخصصی در مشاوره
1424تخصصیتهیه نقشه با تصاویر پهپاد و پرنده های بردکوتاه
1425تخصصیتئوري نابجايي ها-شناسايي و انتخاب مواد مهندسي
1426تخصصیجامعه شناسي سياسي
1427تخصصیجبر پیشرفته
1428تخصصیجداسازی سلول بنیادی خونساز از خون بند ناف
1429تخصصیجراحی و القای بیماری عفونت خون در موش و نمونه گیری از آن جهت کارهای پژوهشی
1430تخصصیخاک و پی
1431تخصصیدرجه بندی الماس
1432تخصصیدوره آموزشی اسکچاپ
1433تخصصیدوره تخصصی شناخت گوهرسنگها براساس ادخالهای جامد وسیال
1434تخصصیدوره تئوری و عملی نانو بیوسنسورها
1435تخصصیدوره جامع اصول تخریب،گودبرداری وسازه نگهبان
1436تخصصیدوره جامع تربیت کوآنتومی
1437تخصصیدوره جامع کاربرد ریاضیات به زبان ساده(با تاکید بر ریاضیات فنی مهندسی)
1438تخصصیدوره عمومی کنترل کیفی ، کالیبراسیون و شناخت تجهیزات و الزامات آزمایشگاه تشخیص پزشکی
1439تخصصیدوره کنترل از صفر تا صد اتصالات رادیوهای بیسیم
1440تخصصیدوره مقدماتی امواج الیوت
1441تخصصیدوره های پرسپکتیو،راندو،اسکیس
1442تخصصیراه سازی و روسازی
1443تخصصیرباتیک
1444تخصصیرهبر سخنرانی و برقراری ارتباط
1445تخصصیروش های محلول سازی در شیمی
1446تخصصیروشهای محلول سازی در شیمی
1447تخصصیروند طراحی و آنالیز سایت
1448تخصصیرویت هلال ماه
1449تخصصیرویکردهای نوین در روابط عمومی
1450تخصصیرياضيات پيشرفته-تبديل انرژي
1451تخصصیرياضيات پيشرفته 1-ساخت و توليد
1452تخصصیرياضيات پيشرفته1-طراحي كاربردي
1453تخصصیریاضی عمومی 1و2 (عمران)
1454تخصصیریاضی کد1 (حسابداری)
1455تخصصیریاضی کد1 (گرایش مدریت)
1456تخصصیریاضی کد1 (مدیریت مالی)
1457تخصصیریاضی کد2 (حسابداری)
1458تخصصیریاضی کد2 (گرایش مدیریت)
1459تخصصیریاضی کد2 (مدیریت مالی)
1460تخصصیریاضی مهندسی(مهندسی برق)
1461تخصصیریخته گری فلزات گرانبها
1462تخصصیسازمانهاي بين المللي
1463تخصصیسيستم هاي توليد صنعتي-ساخت و توليد
1464تخصصیسیالات و هیدرولیک
1465تخصصیسیستم های فعال و غیر فعال در ساختمان
1466تخصصیسیستم های فیبر نوری در ارتباطات
1467تخصصیسیستمهای اطلاعاتی
1468تخصصیسیگنال(مهندسی برق)
1469تخصصیشبیه سازی فرآیند با Aspen Plus (مقدماتی)
1470تخصصیشبیه سازی مبدل¬های حرارتی پوسته و لوله با نرم افزار Aspen-BJAC (مقدماتی)
1471تخصصیشناخت مبانی طراحی و هنرهای تجسمی
1472تخصصیشناخت واجرای انواع نماهای آجری
1473تخصصیشناسایی گوهرسنگ‌ها
1474تخصصیشیمی تجزیه پیشرفته
1475تخصصیشیمی فیزیک پیشرفته
1476تخصصیشیمی معدنی پیشرفته
1477تخصصیشیوه ترسیم موقعیت فضایی ساختهای گسلی، چین خوردگی و تنشهای موثر با شبکه استریوگرافی ولف
1478تخصصیطراحي مهندسي پيشرفته-طراحي كاربردي
1479تخصصیطراحی پرایمر
1480تخصصیطراحی سازه های بتنی
1481تخصصیطراحی سازه های فولادی
1482تخصصیطراحی و پیاده سازی مدارهای هیدرولیک و پنیوماتیک
1483تخصصیطراحی و ساخت و تولید ربات هوشمند
1484تخصصیطراحی و ساخت و تولید کامپیوتر صنعتی
1485تخصصیطراحی و مدلسازی بوسیله پرینترهای سه بعدی
1486تخصصیعلم نمایش و کارگردانی
1487تخصصیعلوم و فناوری نانو
1488تخصصیعلوم و فناوری نانو مقدماتی
1489تخصصیعيب يابي و شناخت تجهيزات آزمايشگاه تشخيص پزشكي
1490تخصصیعیب یابی شبکه های اینترنتی
1491تخصصیعیب یابی و شناخت آنالایزرهای بیوشیمی در آزمایشگاه تشخیص پزشکی
1492تخصصیعیب یابی و شناخت تجهیزات الکتروفورز در آزمایشگاه تشخیص پزشکی
1493تخصصیعیب یابی و شناخت تجهیزات آزمایشهای ژنتیک در آزمایشگاه تشخیص پزشکی
1494تخصصیعیب یابی و شناخت تجهیزات تست های هورمون - ایمنی در آزمایشگاه تشخیص پزشکی
1495تخصصیعیب یابی و شناخت تجهیزات عمومی در آزمایشگاه تشخیص پزشکی
1496تخصصیعیب یابی و شناخت تجهیزات کروماتوگرافی در آزمایشگاه تشخیص پزشکی
1497تخصصیعیب یابی و شناخت تجهیزات هماتولوژی و انعقادی در آزمایشگاه تشخیص پزشکی
1498تخصصیفاز 2، جزییات و نقشه های اجرایی
1499تخصصیفقه سياسي-علوم سياسي
1500تخصصیفلسفه تاریخ
1501تخصصیفیزیک نجوم پیشرفته-اختر فیزیک
1502تخصصیفیزیک نجوم مقدماتی
1503تخصصیكاربرد نظريه هاي اجتماعي درجمعيت شناسي
1504تخصصیكنترل پيشرفته-طراحي كاربردي
1505تخصصیکاربرد GIS در شهرسازی
1506تخصصیکاربرد روش دستگاهی GC در آنالیز مواد غذایی
1507تخصصیکاربرد روش دستگاهی HPLC در آنالیز مواد غذایی
1508تخصصیکاربرد سیستم های فیبر نوری در ارتباطات
1509تخصصیکاربرد لیزرهای پرتوان در جوشکاری و برشکاری
1510تخصصی کارگاه مباحث نظری و محاسباتی مدل نیلسون
1511تخصصیکارگاه سنتز نانو ذرات اکسید آهن (تئوری و عملی )
1512تخصصیکدشبیه سازی BEAMnrc
1513تخصصیکشت سلول مزانشیمال ازمایع مفصلی،کشت باکتری
1514تخصصیکشت فوق متراکم در سازه های مدار بسته مدل(RAS)
1515تخصصیکنترل(مهندسی برق)
1516تخصصیگوهر تراشی مقدماتی (دامله تراشی)
1517تخصصیگوهر شناسی پیشرفته
1518تخصصیگوهر شناسی مقدماتی
1519تخصصیماشین های الکتریکی (مهندسی برق)
1520تخصصیماشین های مجازی
1521تخصصیمانیتورینگ
1522تخصصیمتره و برآورد-صورت وضعیت نویسی دستی و با نرم افزار
1523تخصصیمتره وبرآورد
1524تخصصیمحاسبات عددي پيشرفته-تبديل انرژي
1525تخصصیمحلول سازی
1526تخصصیمحلول سازی ،تنظیمpH،جداسازیDNA والکتروفورزافقی والکتروفورزعمودی،PCR
1527تخصصیمحلول سازی ،تنظیمpH،جداسازیProtein،الکتروفورزافقی والکتروفورزعمودی،PCR
1528تخصصیمحلول سازی ،تنظیمpH،جداسازیRNA،الکتروفورزافقی والکتروفورزعمودی،PCR
1529تخصصیمدار الکتریکی (مهندسی برق)
1530تخصصیمدل های شهرسازی
1531تخصصیمصالح نوین
1532تخصصیمعادلات دیفرانسیل
1533تخصصیمعادلات دیفرانسیل(مهندسی برق)
1534تخصصیمعماری پایدار و ساختمانهای صفر انرژی
1535تخصصیمفاهيم و نظريه هاي جغرافياي سياسي
1536تخصصیمقدمه ای برآفرینش های هنری
1537تخصصیمكاتب زبان شناسي
1538تخصصیمكانيك محيط هاي پيوسته-تبديل انرژي
1539تخصصیمنطق قدیم
1540تخصصیمهاجرت و شهرنشيني
1541تخصصیمهندسی ارزش (Value Engineering)
1542تخصصیمواد دباغی گیاهی-تجزیه شیمیایی-16154
1543تخصصیموشن گرافی
1544تخصصیمیکروترمومتری میانبارهای سیال
1545تخصصیکارگاه مباحث نظری و محاسباتی مدل نیلسون
1546تخصصینظام ساماندهی و آراستگی محیط کار(5S)
1547تخصصینظريه هاي جديد در علم سياست-علوم سياسي
1548تخصصینظریات تربیتی و مکاتب فلسفه
1549تخصصینظریه ها.تجربيات و سياستهاي فضايي در برنامه ريزي شهري
1550تخصصینقشه خوانی و مسیریابی ( ویژه کوهپیمایی و طبیعت گردی)
1551تخصصینقشه کشی و نقشه خوانی و اتوکد
1552تخصصیهواشناسی ماهواره ای
1553تخصصیهواشناسی ماهوارهای-مقدماتی
1554تخصصیهوشمند سازی ساختمان
1555تخصصیهیستوتکنیک( تولید لامهای آزمایشگاهی)
1556کشاورزیاکولوژی گیاهان
1557کشاورزیآشنایی با اصول عملیات کشاورزی
1558کشاورزیآشنایی با اصول عملیات کشاورزی در مناطق دیم
1559کشاورزیآشنایی با آفات و بیماریها ی درختان پسته و کنترل آنها
1560کشاورزیآشنایی با آفات و بیماریهای گیاهی
1561کشاورزیآشنایی با پرورش گیاهان معطر
1562کشاورزیآشنایی با پرورش و نگهداری بنفشه آفریقایی
1563کشاورزیآشنایی با پروش گیاهان معطر
1564کشاورزیآشنایی با پیوند درختان و درختچه ها
1565کشاورزیآشنایی با روشهای آبیاری قطره ای
1566کشاورزیآشنایی با فرصت های شغلی رشته مهندسی کشاورزی
1567کشاورزیآشنایی با کشت و کار گیاهان دارویی
1568کشاورزیآشنایی با گیاهان و قارچ های سمی
1569کشاورزیآشنایی با نرم افزار SAS در علوم کشاورزی
1570کشاورزیآشنایی با نگهداری گلهای فصلی- پیازی
1571کشاورزیآشنایی با نگهداری گیاهان گوشتی و کاکتوس ها
1572کشاورزیآشنایی کشت و کار گیاهان دارویی و خواص گیاهان دارویی
1573کشاورزیآشنایی و طرز صحیح کاربرد کودهای شیمیایی پر مصرف در مزارع
1574کشاورزیآشنایی و طرز صحیح کاربرد کودهای شیمییایی پر مصرف در مزارع
1575کشاورزیآموزش آشنایی با آفات و بیماریهای گیاهی
1576کشاورزیآموزش پیوند درختان میوه
1577کشاورزیآموزش پیوند درختان و درختچه ها
1578کشاورزیآموزش تراریوم (باغ شیشه ای)
1579کشاورزیآموزش کشت بافت گیاهی( پیشرفته)
1580کشاورزیآموزش کشت بافت گیاهی( مقدماتی)
1581کشاورزیآموزش کشت گیاهان هیدروپونیک
1582کشاورزیآموزش کشت و کار گلخانه ای زعفران
1583کشاورزیآموزش کشت وتوسعه و نگهداری فضای سبز
1584کشاورزیآموزش گل کاری –گل های اقتصادی ایران
1585کشاورزیآموزش نحوه پرورش درختان میوه
1586کشاورزیآموزش نگهداری گلهای شاخه بریده
1587کشاورزیآموزش هرس درختان میوه
1588کشاورزیباغبانی و گیاهان آپارتمانی
1589کشاورزیباغداری عمومی پسته
1590کشاورزیپرورش انجیر
1591کشاورزیپرورش قارچ دکمه ای
1592کشاورزیپرورش و تکثیر گیاهان دارویی
1593کشاورزیپرورش و نگهداری بنفشه آفریقایی
1594کشاورزیپرورش و نگهداری گیاهان گوشتی و کاکتوس ها
1595کشاورزیپیشگپری و راهکارهای مبارزه با خشکسالی در محصولات استراتژیک
1596کشاورزیپیشگیری و مبارزه با خشکسالی و راهکارهای مبارزه با آن از جمله معرفی ارقام مخصوص تنش آخر فصل در محصولات زراعی ( گندم، جو، کلزا، آفتابگردان، ذرت و............)
1597کشاورزیتراریوم (باغ شیشه ای)
1598کشاورزیتغذیه درختان پسته
1599کشاورزیتوسعه پايدار كشاورزي
1600کشاورزیحفاری و بهره برداری از چاه های کشاورزی
1601کشاورزیدوره آموزشی کشت هیدروپونیک
1602کشاورزیراهکارهای علمی وعملی افزایش کاشت و داشت گلخانه ای سبزی جات و صیفی جات
1603کشاورزیروش کاشت و برداشت زعفران
1604کشاورزیروش کاشت وبرداشت زعفران
1605کشاورزیسم شناسی کشاورزی
1606کشاورزیطراحی بام سبز
1607کشاورزیطراحی فضای سبز با استفاده از نرم افزار 3D landscape بر اساس اصول ارگونومیک و گیاهشناسی مناطق مختلف
1608کشاورزیعملیات خوب کشاورزی ایران-17025
1609کشاورزیفراورده های غذایی و کشاورزی
1610کشاورزیفیزیولوژی علف های هرز
1611کشاورزیکاربرد فناوری نانو در کشاورزی
1612کشاورزیکارگاه آموزشی پسته (کاشت، داشت، برداشت)
1613کشاورزیکشت بافت گیاهی
1614کشاورزیکشت جلبک
1615کشاورزیکشت زعفران به روش آیروپونیک -گلخانه ای
1616کشاورزیکشت زعفران به روش سنتی
1617کشاورزیکشت و کار زعفران
1618کشاورزیکشت وپرورش و بهره برداری از گیاهان دارویی
1619کشاورزیگارگاه آموزشی ساخت تراریوم و دیش گاردن
1620کشاورزیگلکاری
1621کشاورزیگیاه پالایی
1622کشاورزیگیاه شناسی
1623کشاورزیمباحث نوین در شاخه علوم گیاهی زیست شناسی
1624کشاورزیمحيط طبيعي شهر
1625کشاورزیمدیریت کاشت و داشت گلخانه ای سبزی جات و صیفی جات
1626کشاورزیمدیریت گل خانه
1627کشاورزینحوه استخراج اسانس با استفاده از دستگاه کلوجر
1628کشاورزینحوه استخراج رنگدانه های فتوسنتزی در گیاهان
1629کشاورزینحوه پرورش درختان میوه
1630کشاورزینگهداری تکثیرو پرورش گلهای آپارتمانی
1631کشاورزینگهداری گلهای فصلی - پیازی
1632ادبیادب فارسي در ادبيات جهان-مترجمي زبان انگليسي
1633ادبیادبيات قرن هفده و هجده
1634ادبیاسطوره شناسی و شناخت اسطوره های ایرانی
1635ادبیاصول و عناصر داستان نویسی
1636ادبیاصول و مباني نگارش و ويرايش(ویرایش ونگارش)
1637ادبیآشنایی با حروف و خطوط رمزی در فرهنگ و تمدن ایران
1638ادبیآشنایی با زبان و ادبیات ترکمنی
1639ادبیآشنایی با مقاله و مقاله نویسی
1640ادبیآموزش اختلاف قرائات ، قرائات عشره
1641ادبیآموزش زبان فارسی (آشنایی با مقدمات)
1642ادبیآموزش زبان فارسی برای تجارت به غیرفارسی­زبانان
1643ادبیآموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
1644ادبیآموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان(سطح پیشرفته)
1645ادبیآموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان(سطح مقدماتی)
1646ادبیآموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان(سطح میانی)
1647ادبیآموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان (یک‌ماهه)
1648ادبیآموزش فشرده زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان (سه‌ماهه)
1649ادبیآواشناسي و واج شناسي زبان فارسي
1650ادبیآيين نگارش زبان فارسي-رسانه هاي ورزشي
1651ادبیتاريخ تحليلي ادبيات معاصر (با تكيه بر ادبيات انقلاب اسلامي
1652ادبیتاريخچه ادبيات تطبيقي
1653ادبیتحليل صرفي و نحوي متون ادبي
1654ادبیتحليل و نقد شعر و نثر از آغاز تا پايان دوره اموي
1655ادبیتحلیل و بررسی داستان کوتاه ایرانی 1
1656ادبیتحلیل و بررسی داستان کوتاه ایرانی 2
1657ادبیتحلیل و بررسی داستان کوتاه غیر ایرانی 1
1658ادبیتحلیل و بررسی داستان کوتاه غیر ایرانی 2
1659ادبیترجمه ساده متون خبری(به عربی)
1660ادبیتطور متون شعر فارسي(ادبیات پایداری)
1661ادبیتطور متون شعر فارسي(ادبیات تطبیقی)
1662ادبیتطور متون شعر فارسي(ادبیات عامه)
1663ادبیتطور متون شعر فارسي(ادبیات کودک و نوجوان)
1664ادبیتطور متون شعر فارسي(گرایش وویرایش)
1665ادبیتطور متون نثر فارسي
1666ادبیتطور متون نثر فارسي(گرایش وویرایش)
1667ادبیتطور متون نثرفارسي(ادبیات پایداری)
1668ادبیتطور متون نثرفارسي(ادبیات تطبیقی)
1669ادبیتطور متون نثرفارسي(ادبیات عامه)
1670ادبیجریانها و مکاتب ادبی
1671ادبیحافظ خوانی و حافظ شناسی
1672ادبیخوانش شعر معاصر
1673ادبیداستان كوتاه
1674ادبیدورة فشردة مکالمه فارسی-پایه
1675ادبیدورة فشردة مکالمه فارسی-پیشرفته
1676ادبیدورة فشردة مکالمه فارسی-میانی
1677ادبیدوره پیشرفته: نسخه شناسی و شیوه های تصحیح نسخ خطی فارسی
1678ادبیدوره عمومی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان
1679ادبیدوره فشرده آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان (دو‌ماهه)
1680ادبیدوره متوسطه: نسخه شناسی و شیوه های تصحیح نسخ خطی فارسی
1681ادبیدوره مقدماتی دراماتولوژی و اقتباس ادبی از ایده تا متن
1682ادبیدوره مقدماتی: درآمدی بر نسخه شناسی و شیوه های تصحیح نسخ خطی فارسی
1683ادبیدوره مهارت واژه شناسی
1684ادبیساخت دستوري زبان فارسي
1685ادبیساخت دستوري زبان فارسي(ادبیات تطبیقی)
1686ادبیساخت دستوري زبان فارسي(ادبیات عامه)
1687ادبیساخت دستوري زبان فارسي(ادبیات کودک ونوجوان)
1688ادبیساخت دستوري زبان فارسي(ویرایش ونگارش)
1689ادبیساخت دستوری زبان فارسي(گرایش وویرایش)
1690ادبیساخت زبان فارسي
1691ادبیساخت زبان فارسي زبان شناسي همگاني
1692ادبیشاهنامه خوانی و شاهنامه شناسی
1693ادبیشناخت تحلیلی عناصر داستان
1694ادبیفارسی نویسی
1695ادبیكليات و مباني ادبيات عامه
1696ادبیمثنوی به زبان انگلیسی
1697ادبیمثنوی خوانی و مولوی شناسی (1)
1698ادبیمثنوی خوانی و مولوی شناسی 2
1699ادبیمثنوی خوانی و مولوی شناسی 3
1700ادبیمثنوی خوانی و مولوی شناسی 4
1701ادبیمیراث رمان ایرانی
1702ادبیمیراث رمان غیر ایرانی
1703ادبینامه نگاری و مدیریت نام های اداری
1704ادبینثر فارسي ( 1) تاريخ بيهقي
1705ادبینثر فارسي ( 4) كشف المحجوب و رساله قشيريه
1706ادبینظریه ی ادبی
1707ادبینظم فارسي 2 (ناصرخسرو و سنايي)
1708ادبینقد ادبي و مكتبهاي ادبي
1709ادبینقد ادبی
1710ادبینمایشنامه نویسی
1711ادبیویراستاری
1712ضمن خدمت کارکناناخلاق 1
1713ضمن خدمت کارکناناخلاق فردی، اجتماعی و اداری
1714ضمن خدمت کارکنانارتباط سازمانی
1715ضمن خدمت کارکنانارزشیابی عملکرد کارکنان
1716ضمن خدمت کارکناناشنایی با اخرین اصلاحات بخشنامه های امور رفاهی دانشجویان دانشگاه پیام نور
1717ضمن خدمت کارکناناصول و مفاهیم سازماندهی
1718ضمن خدمت کارکناناطلاعات عمومی کتابخانه
1719ضمن خدمت کارکنانامر به معروف و نهی از منکر
1720ضمن خدمت کارکنانآشنايي با حقوق شهروندي
1721ضمن خدمت کارکنانآشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی(ره)
1722ضمن خدمت کارکنانآشنایی با آخرین اصلاحات ،بخشنامه ها و آیین نامه های (فارغ التحصیلان –برنامه ریزی –آموزش ،امتحانات ) دانشگاه پیام نور
1723ضمن خدمت کارکنانآشنایی با حقوق ارباب رجوع
1724ضمن خدمت کارکنانآشنایی با حقوق و تعهدات فرد درسازمان
1725ضمن خدمت کارکنانآشنایی با قانون اساسی
1726ضمن خدمت کارکنانآشنایی با قانون کار
1727ضمن خدمت کارکنانآشنایی با مبانی و اصول اصلاح الگوی مصرف
1728ضمن خدمت کارکنانآشنایی با نحوه ی تنظیم قراردادها
1729ضمن خدمت کارکنانآشنایی با نظام حقوق و دستمزد
1730ضمن خدمت کارکنانآشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه ها
1731ضمن خدمت کارکنانآموزش سواد رسانه‌ای
1732ضمن خدمت کارکنانآیین نگارش و مکاتبات اداری 1
1733ضمن خدمت کارکنانپدافند غیر عامل
1734ضمن خدمت کارکنانتربیت اسلامی با تکیه بر قرآن و احادیث
1735ضمن خدمت کارکنانچگونگی طرح های پژوهشی
1736ضمن خدمت کارکنانخلاصه سازی مکاتبات و نوشته اداری
1737ضمن خدمت کارکنانرعایت اخلاق اسلامی حرفه ای در مواجهه با ارباب رجوع
1738ضمن خدمت کارکنانسواد اطلاعاتی
1739ضمن خدمت کارکنانسواد رسانه ای/ سواد بصری
1740ضمن خدمت کارکنانقوانین و مقررات استخدامی
1741ضمن خدمت کارکنانکاربردهای فناوری اطلاعات
1742ضمن خدمت کارکنانگزارش نویسی1
1743ضمن خدمت کارکنانمدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی
1744ضمن خدمت کارکنانمدیریت دانش سازمانی
1745ضمن خدمت کارکنانمفاهیم و کلیات الکترونیک
1746ضمن خدمت کارکنانآشنایی با مبانی و اصول اصلاح الگوی مصرف
1747عمومی انقلاب اسلامي ايران و بازتاب آن بر مسائل استراتژي منطقه و جهان-علوم سياسي
1748عمومیاحکام زندگی در اسلام
1749عمومیاخلاق حرفه ای
1750عمومیاخلاق حرفه ای در خدمات حقوقی
1751عمومیاخلاق حرفه ای مشاوره بهداشت و روان
1752عمومیاخلاق در مدیریت
1753عمومیاداره امور عمومي در اسلام-توسعه منابع انساني
1754عمومیاداره امور عمومي در اسلام-خط مشي گذاري عمومي
1755عمومیاداره امور عمومي در اسلام-رفتار سازماني
1756عمومیاداره امور عمومي در اسلام-طراحي سازما نهاي دولتي
1757عمومیاداره امور عمومي در اسلام-مديريت تحول
1758عمومیاداره امور عمومی در اسلام
1759عمومیارتباط موثر
1760عمومیارتباط موثر در آموزش،مذاکرت،جلسات آموزشی همراه با راهکارهای نوین
1761عمومیارتباط، نفوذ و صمیمیت
1762عمومیارتباطات سازماني
1763عمومیارتباطات مردمی
1764عمومیارتباطات و توسعه
1765عمومیازدواج
1766عمومیازدواج آگاهانه و پایدار
1767عمومیازدواج موفق
1768عمومیاسلام و مقتضيات زمان
1769عمومیاصول و فنون مداحی
1770عمومیافزایش تمرکز حواس و فن مطالعه
1771عمومیانديشهاي سياسي در ايران قبل از اسلام و شرق باستان-انديشه سياسي در اسلام
1772عمومیانسان شناسي
1773عمومیآسیب شناسی خانواده و خانواده متعالی در اسلام
1774عمومیآسیب های شبکه های اجتماعی
1775عمومیآسیب های فضای مجازی و سواد رسانه
1776عمومیآشنايي با سيره عملي و نظري ائمه اطهار
1777عمومیآشنایی با اصول و ضوابط قرائت تدویر (ترتیل) قرآن کریم
1778عمومیآشنایی با تجوید قرآن کریم
1779عمومیآشنایی با ده مهارت زندگی
1780عمومیآشنایی با روخوانی و روانخوانی قرآن کریم
1781عمومیآشنایی با علوم معارف دفاع مقدس
1782عمومیآشنایی با قانون اساسی با تاکید بر ساختار قدرت اداری
1783عمومیآشنایی با مهارتهای تلاوت مسابقه ای
1784عمومیآمادگی پیش از ازدواج
1785عمومیآموزش اصطلاحات حوزة سیاست
1786عمومیآموزش تجوید قرآن کریم
1787عمومیآموزش تخصصی تلاوت قرآن کریم
1788عمومیآموزش ترافیک
1789عمومیآموزش تلاوت قرآن کریم(تخصصی)
1790عمومیآموزش تلاوت قرآن کریم(مقدماتی)
1791عمومیآموزش حفظ قرآن کریم
1792عمومیآموزش دفاع شخصی- مقدماتی
1793عمومیآموزش زبان بدن
1794عمومیآموزش مصرف بهینه آب
1795عمومیآموزش مفاهیم قرآن کریم سطح 1
1796عمومیآموزش مفاهیم قرآن کریم سطح 2
1797عمومیآموزش مهارتهای زندگی
1798عمومیآموزش ومشاوره قبل از ازدواج
1799عمومیآیین نگارش و مکاتبات اداری
1800عمومیبررسی چالشی حق طلاق و سوء استفاده از آن
1801عمومیبرنامه ریزی درسی
1802عمومیبرنامه ریزی صحیح برای رسیدن به موفقیت و هنر شاد زیستن
1803عمومیبرنامه ریزی صحیح برای رسیدن به موفقیت و هنر شاد زیستن
1804عمومیبهره وری نیروی انسانی
1805عمومیبودجه و ماليه عمومي- اداره امور عمومي در اسلام
1806عمومیپیاده سازی سبک زندگی سالم مبتنی بر آرامش
1807عمومیتربيت و اخلاق اسلامي
1808عمومیتصمیم گیری سازمانی
1809عمومیتعلیم و ترببیت اسلامی پیشرفته
1810عمومیتفسیر آیات برگزیده قرآن کریم
1811عمومیتقویت حافظه و تمرکز فکر
1812عمومیتکنیک های مدرن مدیریت زمان
1813عمومیتمرین تفکر خلاق
1814عمومیتند خوانی وتقویت حافظه
1815عمومیجامعه شناسی وفرهنگ افزایش جمعیت
1816عمومیجذب موفقیت
1817عمومیجمعيت و برنامه ريزي توسعه
1818عمومیجمعيت و جامعه
1819عمومیجمعیت شناسی و فرهنگ افزایش جمعیت
1820عمومیجهان هستی و معجزه تفکر و باورها
1821عمومیحقوق شهروندی
1822عمومیخانواده تراز انقلاب اسلامي
1823عمومیخانواده متعالی در اسلام
1824عمومیخود باوری
1825عمومیداوری و میانجیگری
1826عمومیدوره اعتماد به نفس
1827عمومیدوره آموزشی و تقویتی علوم سیاسی و جامعه شناسی
1828عمومیدوره دفاع شخصی
1829عمومیدوره نه به شکست عاطفی
1830عمومیدولت و حكومت محلي
1831عمومیدیپلماسی علم و فناوری
1832عمومیذهن زیبا
1833عمومیرضایت شغلی و چگونگی اندازه گیری آن
1834عمومیرفتار شهروندی
1835عمومیروخوانی و روانخوانی قرآن کریم
1836عمومیروشهای تشخیص و پیشگیری از اعتیاد
1837عمومیریاست شوهر بر خانواده: اری یا خیر
1838عمومیزبان بدن و رفتار شناسی
1839عمومیسبکهای فرزند پروری
1840عمومیسيره نبوي
1841عمومیسیره معصومین
1842عمومیشخصیت شناسی و ازدواج
1843عمومیشناخت انديشه هاي سياسي-انديشه سياسي در اسلام
1844عمومیشهامت در تصمیم و استقبال از آینده
1845عمومیشیوه های حل تعارضات زناشویی
1846عمومیضرورت های ازدواج موفق
1847عمومیعزت نفس و موفقیت در تحصیل و ارایه راهکارهای تقویت آن
1848عمومیعلل افزایش طلاق در سطح اجتماع و عواقب ناشی از آن
1849عمومیعلل گرایش به مواد مخدر و اثرات سوء اجتماعی و فردی آن
1850عمومیعوامل موفقیت در کار و زندگی
1851عمومیغلط ننویسیم
1852عمومیفرهنگ بسيجي و آموزش نظامي
1853عمومیقاطعیت و جرات ورزی
1854عمومیکاربرد آمار در امور اداری
1855عمومیگزارش نویسی
1856عمومیمباحث نقلي انديشه سياسي دراسلام-انديشه سياسي در اسلام
1857عمومیمبادی سخنوری،خطابه و رتوری(مقدمه ای بر شیوه های زبانی اثر گذار در سیاست)
1858عمومیمباني عملكرد انسان
1859عمومیمباني فكري جنبش هاي سياسي در جهان اسلام-انديشه سياسي در اسلام
1860عمومیمحبت و نقش آن در زندگی
1861عمومیمحبت ونقش آن در زندگی
1862عمومیمداحی
1863عمومیمددیاری اعتیاد
1864عمومیمدیریت تحول
1865عمومیمدیریت خشم
1866عمومیمدیریت و برنامه ریزی امور خانواده
1867عمومیمذاکره وارتباط موثر با دیگران
1868عمومیمربیگری آموزش مهارتهای زندگی به کودکان
1869عمومیمربیگری و تربیت مدرس
1870عمومیمشارکت و تعامل با یکدیگر
1871عمومیمشاوره تحصیلی استاندارد 1
1872عمومیمشاوره تحصیلی استاندارد2
1873عمومیمشاوره تحصیلی استاندارد3
1874عمومیمشاوره تحصیلی استاندارد4
1875عمومیمشاوره قبل از ازدواج
1876عمومیمطالعات اسلامی: تاریخ تحلیلی اسلام
1877عمومیمعجزه عزت نفس و اعتماد به نفس
1878عمومیمعرفت و بصرت حسینی
1879عمومیمعماری فناوری اطلاعات سازمانی
1880عمومیمفاهیم کلیات دولت الکترونیک
1881عمومیمقدمه ای بر آفرینش های هنری
1882عمومیمکاتبات اداری و گزارش نویسی
1883عمومیمهارت ارتباط مناسب
1884عمومیمهارت های ارتباطی برای مدیران
1885عمومیمهارت های زندگی
1886عمومیمهارت های سالم زیستن
1887عمومیمهارت های هدایت راهبردی سازمان ها در پسا تحریم
1888عمومیمهارتهای تنغیمی در تلاوت قرآن کریم
1889عمومیمهارتهای زندگی( با تاکید بر شناخت ویژگی های زن و مرد)
1890عمومیمهارتهای قبل از ازدواج
1891عمومینقد و بررسی تاریخ ایران از سقوط
1892عمومینقش حجاب در حفظ حریم خانواده
1893عمومیهنر عاشقانه زیستن
1894حقوقیآشنایی با اصول و قوانین تشکیل تعاونی‌ها
1895حقوقیاصول حقوق داوری
1896حقوقیاصول فقه 1
1897حقوقیداوری حقوقی مقدماتی – داوری حقوقی متوسطه – داوری حقوقی پیشرفته
1898حقوقیآشنايي با قوانين و مقررات گمركي و بازرگاني
1899حقوقیآشنايي با قوانين و مقررات مالياتي
1900حقوقیآشنايي با قوانين و مقررات مسئوليت پزشكان و پیراپزشکان
1901حقوقیآشنایی با فعالیت در فضای مجازی و پیامدهای حقوقی آن
1902حقوقیآشنایی با انواع چک و قانون صدور چک
1903حقوقیآشنایی با حقوق مهندسی (Engineering law) مقدماتی 1
1904حقوقیآشنایی با ساختار و تشکیلات قوه قضاییه
1905حقوقیآشنایی با سردفتری و آموزش نرم افزار ثبت آنی
1906حقوقیآشنایی با قانون برگزاری مناقصات
1907حقوقیآشنایی با قانون حمایت خانواده 1391
1908حقوقیآشنایی با قانون مجازات اسلامی
1909حقوقیآشنایی با قانون محاسبات عمومی
1910حقوقیآشنایی با قوانین مدیریت خدمات کشوری
1911حقوقیآشنایی با قوانین و مقررات بازنشستگی
1912حقوقیآشنایی با قوانین و مقررات شهرداری ها
1913حقوقیآشنایی با قوانین و مقررات کار و کارگری
1914حقوقیآشنایی با قوانین و مقررات گمرکی و بازرگانان
1915حقوقیآشنايي با قوانين و مقررات مسئوليت پزشكان و پیراپزشکان
1916حقوقیآشنایی با قوانین ومقررات چک
1917حقوقیآشنایی با قوانین ومقررات شوراهای حل اختلاف
1918حقوقیآشنایی با محکومیت های مالی و اعسار
1919حقوقیآشنایی با مدیریت قرارداهای EPC
1920حقوقیآموزش نحوه نگارش دادخواست و شکوائیه
1921حقوقیآموزشهای حقوقی هنگام ازدواج
1922حقوقیآيين دادرسي اداري
1923حقوقیآيين دادرسي كيفري
1924حقوقیآيين دادرسي مدني
1925حقوقیآیین دادرسی در هیات های تشخیص و حل اختلاف قانون کار و دیوان عدالت اداری
1926حقوقیآیین دادرسی مدنی و فسخ قراردادها
1927حقوقیبررسی جرائم رایانه ای و فضای مجازی و پیگیری آنها در محاکم قضایی
1928حقوقیبررسی قوانین و مقررات پولشویی در حقوق کیفری ایران
1929حقوقیپولشویی
1930حقوقیپولشویی و ضد پولشویی
1931حقوقیتفکر نمادین و استدلال حقوقی
1932حقوقیتکنیکهای اقامه دلیل در مراجع قضایی و دفاع در مقابل آنها
1933حقوقیتنظیم دادخواست ، شکواییه و اظهارنامه
1934حقوقیجعل اسناد و راههای مقابله با آن
1935حقوقیحقوق اداری
1936حقوقیحقوق اساسي سازمان هاي دولتي-بودجه و ماليه عمومي
1937حقوقیحقوق اساسي سازمان هاي دولتي-پيشرفت و توسعه شهري و روستايي
1938حقوقیحقوق اساسي سازمان هاي دولتي-توسعه منابع انساني
1939حقوقیحقوق اساسي سازمان هاي دولتي-خط مشي گذاري عمومي
1940حقوقیحقوق اساسي سازمان هاي دولتي-رفتار سازماني
1941حقوقیحقوق اساسي سازمان هاي دولتي-طراحي سازما نهاي دولتي
1942حقوقیحقوق اساسي سازمان هاي دولتي-مديريت تحول
1943حقوقیحقوق اساسی سازمانهای دولتی
1944حقوقیحقوق املاک و اسناد
1945حقوقیحقوق بين الملل اسلامي
1946حقوقیحقوق بين الملل خصوصي (تعارض قوانين)
1947حقوقیحقوق بین الملل خصوصی
1948حقوقیحقوق تجارت
1949حقوقیحقوق تجارت بین الملل
1950حقوقیحقوق ثبتی
1951حقوقیحقوق جزاي بين الملل
1952حقوقیحقوق جزاي عمومي1
1953حقوقیحقوق خانواده
1954حقوقیحقوق خصوصی
1955حقوقیحقوق رسانه
1956حقوقیحقوق زن و مرد در اسلام
1957حقوقیحقوق شهروندي
1958حقوقیحقوق شوراهاي اداري
1959حقوقیحقوق عمومی
1960حقوقیحقوق قرارداد های اداری
1961حقوقیحقوق مالکیت فکری
1962حقوقیحقوق مدني1(فقه و حقوق خصوصي)
1963حقوقیحقوق مدنی 2
1964حقوقیحقوق و تکالیف شهروندی/منشور حقوق شهروندی
1965حقوقیحقوق و دستمزد
1966حقوقیحقوق و قوانين روستايي
1967حقوقیحقوق ورزشی
1968حقوقیدادگاه صوری حقوقی
1969حقوقیدادگاه صوری کیفری
1970حقوقیداوری حقوقی
1971حقوقیداوری در پرونده های کیفری و حقوقی
1972حقوقیدوره جامع حقوق مهندسی
1973حقوقیدوره جامع داوری حقوقی(حکمیت)
1974حقوقیدوره مشاوره کیفری و حقوقی
1975حقوقیدیوان عدالت اداری و رویه عملی اقامه دعوی
1976حقوقیشایستگی کارشناس حقوقی سرمایه گذاری
1977حقوقیقانون تجارت
1978حقوقیقانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
1979حقوقیقانون خوانی و نکته گویی حقوق مدنی، تجارت و آیین دادرسی مدنی
1980حقوقیقانون مدنی
1981حقوقیقراردادهای محرمانگی و منع افشای اسرار تجاری NDR
1982حقوقیقواعد داوری داخلی، آیین داوری کردن و وکالت در پرونده های داوری
1983حقوقیکارگاه آموزشی نحوه طرح دعاوی و شکایات و تنظیم لوایح در مرجع قضایی
1984حقوقیکارگاه دادگاه مجازی
1985حقوقیلایحه نویسی وامور حقوقی
1986حقوقیمباني حقوق عمومي
1987حقوقیمبانی حقوق فضای مجازی
1988حقوقیمبانی حقوقی قراردادها و قوانین مقرارات حاکم بر آن
1989حقوقیمدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی
1990حقوقیمشاور حقوقی
1991حقوقیمشاوره حقوقی و کیفری
1992حقوقیمشاوره حقوقی و وکالت
1993حقوقیمقررات توسعه شهري در ايران و كشورهاي پيشرفته
1994حقوقینحوه احتساب مقادیر دیات در پرونده های کیفری
1995حقوقینحوه تنظیم اسناد وکالت نامه و انعقاد انواع و کالتهای کاری و بلاعزل
1996حقوقینحوه طراحی،تنظیم ومهارت نگارش قراردها
1997حقوقینظام بین المللی حقوق بشر
1998تربیت مربیآموزش تخصصی تربیت معاونین پرورشی و آموزشی ویژه مدارس غیر انتفاعی
1999تربیت مربیآموزش تدریس کتاب های درسی مدارس غیر انتفاعی (پایه اول دبستان)
2000تربیت مربیآموزش تدوین طرح توجیهی برای سرمایه گذاری در جاذبه های گردشگری
2001تربیت مربیآموزش تربیت اختصاصی معلم ریاضی ویژه مدارس تیز هوشان و غیر انتفاعی –چرتکه - UCMAS
2002تربیت مربیآموزش فارسی پایه اول دبستان
2003تربیت مربیآموزش مربیان،مدیران و موسسین مهد کودک(پیشرفته)
2004تربیت مربیآموزش مربیان،مدیران و موسسین مهد کودک(مقدماتی)
2005تربیت مربیآموزش معلم ابتدایی مدارس غیر دولتی (فنون تدریس و مهارت کلاس داری)- دوره دوم از پایه چهارم تا ششم
2006تربیت مربیآموزش معلم ابتدائی مدارس غیر دولتی(فنون تدریس و مهارت کلاسداری)دوره اول از پایه اول تا سوم
2007تربیت مربیآموزش معلم ابتدائی مدارس غیرانتفاعی(فنون تدریس و کلاسداری) دوره اول ابتدائی
2008تربیت مربیآموزش معلم ابتدائی مدارس غیرانتفاعی(فنون تدریس و کلاسداری) دوره پنجم ابتدائی
2009تربیت مربیآموزش معلم ابتدائی مدارس غیرانتفاعی(فنون تدریس و کلاسداری) دوره چهارم ابتدائی
2010تربیت مربیآموزش معلم ابتدائی مدارس غیرانتفاعی(فنون تدریس و کلاسداری) دوره دوم ابتدائی
2011تربیت مربیآموزش معلم ابتدائی مدارس غیرانتفاعی(فنون تدریس و کلاسداری) دوره سوم ابتدائی
2012تربیت مربیآموزش معلم ابتدائی مدارس غیرانتفاعی(فنون تدریس و کلاسداری) دوره ششم ابتدائی
2013تربیت مربیآموزش های نوین تدریس پایه دوم و سوم به همراه تولید محتوای الکترونیکی و سناریونویسی محتوای مقدماتی
2014تربیت مربیبررسی مبانی و مفاهیم وتحلیل محتوای برنامه درسی ریاضی پایه اول دبستان
2015تربیت مربیتربيت مربي مهد مهدوي
2016تربیت مربیتربیت مدرس زبان انگلیسی مهد کودک
2017تربیت مربیتربیت مدرس مدارس غیر انتفاعی (اول تا سوم)
2018تربیت مربیتربیت مدرس مدارس غیر انتفاعی (چهارم و پنجم)
2019تربیت مربیتربیت مدرس مدارس غیر دولتی (مقطع ابتدایی)
2020تربیت مربیتربیت مربی آموزش برنامه نویسی به کودکان و مبتدیان
2021تربیت مربیتربیت مربی آموزش کودکان و نوجوانان
2022تربیت مربیتربیت مربی آموزش مهارتهای زندگی و تکنیکهای تربیت فرزند (تکمیلی)
2023تربیت مربیتربیت مربی آموزش مهارتهای زندگی و تکنیکهای تربیت فرزند (مقدماتی)
2024تربیت مربیتربیت مربی بازی های پازلی سطح 1
2025تربیت مربیتربیت مربی پیش دبستانی
2026تربیت مربیتربیت مربی پیش دبستانی (با تاکید بر رویکرد فلسفه برای کودکان)(تکمیلی)
2027تربیت مربیتربیت مربی پیش دبستانی (با تاکید بررویکرد فلسفه برای کودکان)(مقدماتی)
2028تربیت مربیتربیت مربی تحقیق و پژوهش برای کودکان و نوجوانان
2029تربیت مربیتربیت مربی خلاقیت
2030تربیت مربیتربیت مربی فرزند پروری با شیوه مدیریت رفتار PMT
2031تربیت مربیتربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان
2032تربیت مربیتربیت مربی کودک
2033تربیت مربیتربیت مربی مهارتهای زندگی
2034تربیت مربیتربیت مربی مهد کودک
2035تربیت مربیتربیت مربی هنری برای کودکان
2036تربیت مربیتربیت معلم ابتدایی-پایه اول تا سوم
2037تربیت مربیتربیت معلم ابتدایی با تاکید بر آموزش مهارتهای زندگی(تکمیلی)
2038تربیت مربیتربیت معلم ابتدایی با تاکید بر آموزش مهارتهای زندگی(مقدماتی)
2039تربیت مربیتربیت معلم ابتدائی پایه اول تا سوم
2040تربیت مربیتربیت معلم ابتدائی پایه چهارم تا ششم
2041تربیت مربیتربیت معلم مدارس ابتدایی-پایه اول
2042تربیت مربیتربیت مهندسان دانش سازمانی
2043تربیت مربیدوره آموزشی طرح ارتقاء دانش و مهارت ویژه مدیران و مربیان مهدهای کودک (دوره تکمیلی)
2044تربیت مربیدوره آموزشی طرح ارتقاء دانش و مهارت ویژه مدیران و مربیان مهدهای کودک (دوره مقدماتی)
2045تربیت مربیدوره تخصصی تربیت معلم پیش دبستان 1و2
2046تربیت مربیدوره تربیت مدرس زبان کردی
2047تربیت مربیدوره تربیت مدرس مدارس غیرانتفاعی چهارم تاششم ابتدایی
2048تربیت مربیدوره تربیت مربی گردشگری
2049تربیت مربیدوره جامع تربیت مشاور حرفه ای کنکور
2050تربیت مربیدوره مربیگری خردسالان (آموزش حفظ قرآن همراه با جذاب سازی آموزش)
2051تربیت مربیمربی گری فن بیان
2052تربیت مربیمربی مهد و پیش دبستانی
2053تربیت مربیمربیان مهدهای کودک
2054تربیت مربیمربیگری چرتکه
2055تربیت مربیمربیگری رباتیک
2056تربیت مربیمسئولین فنی مهدهای کودک
2057مدیریتدوره عالی مدیریت حرفه ای کسب و کار(یکسالهDBA)
2058مدیریتمدیریت کسب و کار(یکسالهMBA)
2059مدیریتمدیریت ارشد کسب و کار گرایش مدیریت فروشMBA(SM)
2060مدیریتMBA الکترونیکی (دوره کوتاه مدت)
2061مدیریتMBA تجاری و برند سازی (دوره کوتاه مدت)
2062مدیریتMBA رسانه (دوره کوتاه مدت)
2063مدیریتMBA شهری و شهرسازی (دوره کوتاه مدت)
2064مدیریتMBA علوم تربیتی (دوره کوتاه مدت)
2065مدیریتMBA کارخانه (دوره کوتاه مدت)
2066مدیریتMBA گرایش صنعتی (دوره کوتاه مدت)
2067مدیریتMBA مالی (دوره کوتاه مدت)
2068مدیریتMBA مدیریت بازرگانی پیشرفته (دوره کوتاه مدت)
2069مدیریتMBA مرکز درمانی و بیمارستان (دوره کوتاه مدت)
2070مدیریتMBA مرکز مشاوره حقوقی و وکالت (دوره کوتاه مدت)
2071مدیریتMBA مرکز مشاوره روانشناسی (دوره کوتاه مدت)
2072مدیریتMBA نفت و گاز و انرژی (دوره کوتاه مدت)
2073مدیریتMBA ورزشی (دوره کوتاه مدت)
2074مدیریتMBA هنر(دوره کوتاه مدت)
2075مدیریتMBA هوانوردی، هوافضا (دوره کوتاه مدت)
2076مدیریتEMBA گرایش تجارت (دوره کوتاه مدت)
2077مدیریتEMBA گرایش تحلیل استراتژیک سرمایه گذاری (دوره کوتاه مدت)
2078مدیریتEMBA مدیر اجرایی مدیریت کسب و کار (دوره کوتاه مدت)
2079مدیریتمدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه MPM
2080مدیریتمدیریت پروژه PMP
2081مدیریتمدیریت حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه DPMP
2082مدیریتمدیریت حرفه ای کسب و کار (MBA ) با رویکرد گردشگری
2083مدیریتمدیریت حرفه ای کسب و کار ( MBA ) با رویکرد هنر
2084مدیریتمدیریت حرفه ای کسب و کار (general)
2085مدیریتمدیریت حرفه ای کسب و کار (MBA) با رویکرد توسعه کسب و کار
2086مدیریتمدیریت حرفه ای کسب و کار (MBA ) با رویکرد صادرات و واردات
2087مدیریتمدیریت حرفه ای کسب و کار (MBA) خلق کسب و کار و کارآفرینی
2088مدیریتمدیریت حرفه ایی کسب و کار MBA بازارسرمایه (دوره کوتاه مدت)
2089مدیریتمدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه MPM
2090مدیریتمدیریت پروژه PMP
2091مدیریتمدیریت حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه DPMP
2092مدیریتمدیریت حرفه ای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال
2093مدیریتمدیریت حرفه ای کسب و کار ( MBA) با رویکرد گردشگری
2094مدیریتمدیریت حرفه ای کسب و کار ( MBA ) با رویکرد هنر
2095مدیریتمدیریت حرفه ای کسب و کار (general)
2096مدیریتمدیریت حرفه ای کسب و کار (MBA ) با رویکرد توسعه کسب و کار
2097مدیریتمدیریت حرفه ای کسب و کار (MBA ) با رویکرد صادرات و واردات
2098مدیریتمدیریت حرفه ای کسب و کار (MBA) خلق کسب و کار و کارآفرینی
2099مدیریتمدیریت حرفه ایی کسب و کار MBA بازارسرمایه (دوره کوتاه مدت)
2100مدیریتمدیریت کسب و کار MBA بیمه (دوره کوتاه مدت)
2101مدیریتمدیریت کسب و کار BBA (دوره کوتاه مدت)
2102مدیریتمدیریت کسب و کار MBA (فروش- دوره کوتاه مدت )
2103مدیریتمدیریت کسب و کار MBA استراتژی (دوره کوتاه مدت)
2104مدیریتمدیریت کسب و کار mba بازاریابی (دوره کوتاه مدت)
2105مدیریتمدیریت کسب و کار MBA بانکداری (دوره کوتاه مدت)
2106مدیریتمدیریت کسب و کار الکترونیکی گرایش تجارت
2107مدیریتمدیریت کسب و کار هوشمند و تحول گرا MITM
2108مدیریتمدیریت کسب و کار(یکسالهMBA)
2109مدیریتمدیریت عالی حرفه ای کسب و کار (MBA) با رویکرد مشاور کوچینگ
2110مدیریتمدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه MPM
2111مدیریتمدیریت پروژه PMP
2112مدیریتمدیریت کیفیت جامع TQM
2113مدیریتمدیریت ITIL
2114مدیریتمدیریت منابع انسانی HRM
2115مدیریتسیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPMS
2116مدیریتاصول سرپرستی
2117مدیریتاصول مدیریت و سرپرستی مقدماتی
2118مدیریتاصول و مباني مديريت سازمان
2119مدیریتآسیب شناسی مدیریت منابع انسانی
2120مدیریتآشنایی با مدل تعالی سازمانیEFQM
2121مدیریتآموزش مسئول دفتری
2122مدیریتبهره وری نیروی انسانی با استفاده از مدل تعالی سازمانی (EFQM)
2123مدیریتپاسخگویی و مسئولیت پذیری در مدیریت
2124مدیریتتحقیق در عملیات (گرایش مدیریت)
2125مدیریتتهیه گزارشات حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه به همراه نمودارهای پرکاربرد در داشبورد مدیریت پروژه
2126مدیریتتوسعه منابع انساني- مديريت منابع انساني پيشرفته
2127مدیریتتئوريهاي مديريت پيشرفته-فناوری
2128مدیریتتئوريهاي مديريت پيشرفته 121871
2129مدیریتتئوريهاي مديريت پيشرفته=توسعه
2130مدیریتتئوريهاي مديريت پيشرفته=سازمانی
2131مدیریتتئوری مدیریت با رویکرد مدیریت اسلامی(مدیریت مالی)
2132مدیریتتئوری مدیریت با رویکرد مدیریت اسلامی(گرایش مدیریت)
2133مدیریتچرا مدیریت
2134مدیریتدوره تخصصی مدیریت بازرگانی و تجارت بین الملل
2135مدیریتدوره جامع مدیریت عالی هنر
2136مدیریتدوره مدیرعامل حرفه ای
2137مدیریتروش ها و فنون تصميم گيري
2138مدیریتمبانی استراتژی مدیریت
2139مدیریتمديريت ارتباطات جمعي
2140مدیریتمديريت بازاريابي در ورزش-مديريت راهبردي در سازما نهاي ورزشي
2141مدیریتمديريت پروژه هاي فناوري اطلاعات
2142مدیریتمديريت رفتار سازماني پيشرفته-بودجه و ماليه عمومي
2143مدیریتمديريت رفتار سازماني پيشرفته-توسعه منابع انساني
2144مدیریتمديريت رفتار سازماني پيشرفته-خط مشي گذاري عمومي
2145مدیریتمديريت رفتار سازماني پيشرفته-رفتار سازماني
2146مدیریتمديريت رفتار سازماني پيشرفته-طراحي سازما نهاي دولتي
2147مدیریتمديريت رفتار سازماني پيشرفته-مديريت تحول
2148مدیریتمديريت ريسك و حاكميت شركتي
2149مدیریتمدیر حسابداری فروش
2150مدیریتمدیر حسابرسی
2151مدیریتمدیر عمومی پروژه های کامپیوتر و IT
2152مدیریتمدیر فروش
2153مدیریتمدیر فنی دفاتر خدماتی،مسافرتی و گردشگری
2154مدیریتمدیربازاریابی بین المللی
2155مدیریتمدیریت اخلاق حرفه ای
2156مدیریتمدیریت اداره بخش ها
2157مدیریتمدیریت ادعا
2158مدیریتمدیریت ارتباط با مشتری CRM
2159مدیریتمدیریت ارتباط موثر و هوش هیجانی
2160مدیریتمدیریت ارزش
2161مدیریتمدیریت استراتژیک
2162مدیریتمدیریت استراتژیک برند
2163مدیریتمدیریت استراتژیک پیشرفته
2164مدیریتمدیریت استرس
2165مدیریتمدیریت استرس در کار
2166مدیریتمدیریت استعداد و جانشین پرورری
2167مدیریتمدیریت استناد، مدارک و فن بایگانی
2168مدیریتمدیریت اسناد و مدارک بایگانی پیشرفته
2169مدیریتمدیریت اقتصاد مقاومتی
2170مدیریتمدیریت امور اداری
2171مدیریتمدیریت امور پرسنلی و کارگزینی
2172مدیریتمدیریت امور دفتری
2173مدیریتمدیریت امور شهری
2174مدیریتمدیریت امور فرهنگی
2175مدیریتمدیریت ایده های کسب و کارآفرینی
2176مدیریتمدیریت آموزشی
2177مدیریتمدیریت بازاریابی
2178مدیریتمدیریت بازاریابی شبکه ای
2179مدیریتمدیریت بازاریابی و فروش
2180مدیریتمدیریت بازرگانی
2181مدیریتمدیریت بانکداری اختصاصی
2182مدیریتمدیریت بانکداری الکترونیکی
2183مدیریتمدیریت بانکداری شرکتی
2184مدیریتمدیریت بحران در کسب و کار
2185مدیریتمدیریت بحران و تکنیکهای کنترلی آن
2186مدیریتمدیریت برنامه ریزی استراتژیک در بخش دولتی
2187مدیریتمدیریت برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
2188مدیریتمدیریت برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی
2189مدیریتمدیریت برندهای لوکس و استراتژی های فروش حرفه ای
2190مدیریتمدیریت برون سپاری
2191مدیریتمدیریت بهبود مستمر
2192مدیریتمدیریت بودجه
2193مدیریتمدیریت پروژه
2194مدیریتمدیریت تبلیغات
2195مدیریتمدیریت تعارض و فنون مذاکرات
2196مدیریتمدیریت تغییر در سازمان
2197مدیریتمدیریت تکریم ارباب رجوع
2198مدیریتمدیریت تکنولوژی
2199مدیریتمدیریت تولید
2200مدیریتمدیریت تیم فروش در شرکت های توزیع و پخش
2201مدیریتمدیریت جبران خدمات
2202مدیریتمدیریت جلسات و مذاکرات
2203مدیریتمدیریت جهادی
2204مدیریتمدیریت حقوق کاربردی
2205مدیریتمدیریت حقوق و مزایای کارکنان
2206مدیریتمدیریت حقوقی
2207مدیریتمدیریت حمایتی کارآفرینی
2208مدیریتمدیریت خدمات پس از فروش
2209مدیریتمدیریت خشم توام با جرات مندی
2210مدیریتمدیریت دانش
2211مدیریتمدیریت درآمد هتل و ارتباط با مشتری(CRM)
2212مدیریتمدیریت دولتی
2213مدیریتمدیریت ذهن
2214مدیریتمدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
2215مدیریتمدیریت رفتار مصرف کننده
2216مدیریتمدیریت رهبری سازمان
2217مدیریتمدیریت روابط عمومی و سخنرانی
2218مدیریتمدیریت ریسک-اصول و رهنمودها
2219مدیریتمدیریت ریسک ، تکنیک های ارزیابی ریسک
2220مدیریتمدیریت زمان
2221مدیریتمدیریت سبز
2222مدیریتمدیریت سرمایه های فکری
2223مدیریتمدیریت شایستگی
2224مدیریتمدیریت شهروندی
2225مدیریتمدیریت صنعتی
2226مدیریتمدیریت عملکرد
2227مدیریتمدیریت عملی بحران
2228مدیریتمدیریت عمومی
2229مدیریتمدیریت فرآیندها در سازمان
2230مدیریتمدیریت فرهنگی و هنری
2231مدیریتمدیریت فناوری اطلاعات IT
2232مدیریتمدیریت قراردادها
2233مدیریتمدیریت کار تیمی
2234مدیریتمدیریت کارآفرینی
2235مدیریتمدیریت کیفیت
2236مدیریتمدیریت مالی
2237مدیریتمدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
2238مدیریتمدیریت مالی و اقتصاد مدیریت
2239مدیریتمدیریت مالی و حسابداری
2240مدیریتمدیریت مالی و کاهش هزینه ها
2241مدیریتمدیریت مراکز آموزشی
2242مدیریتمدیریت منابع انسانی
2243مدیریتمدیریت منابع انسانی بر اساس استاندارد 34000
2244مدیریتمدیریت منابع انسانی و رفتار با کارکنان
2245مدیریتمدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
2246مدیریتمدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی پیشرفته
2247مدیریتمدیریت مهارتهای زندگی
2248مدیریتمدیریت مهارتهای فردی مدیران
2249مدیریتمدیریت موثر رسیدگی به شکایات مشتریان
2250مدیریتمدیریت موجودی
2251مدیریتمدیریت و سرپرستی سازمان
2252مدیریتمدیریت یکپارچه سازمانی
2253مدیریتمهارت های رهبری، مدیریت عملکرد و مربی گری کسب و کار
2254مدیریتمهارت های مدیریت
2255مدیریتمهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری
2256مدیریتنظام مدیریت عملکرد(سازمان، مدیران و کارکنان)
2257مدیریتنظریه های سازمان مدیریت
2258مدیریتنگرش سیستمی و تفکر استراتژیک
2259مدیریتمديريت بازاريابي در ورزش-مديريت راهبردي در سازما نهاي ورزشي
2260مدیریتمديريت رفتار سازماني پيشرفته-خط مشي گذاري عمومي
2261مدیریتمديريت رفتار سازماني پيشرفته-رفتار سازماني
2262مدیریتمديريت رفتار سازماني پيشرفته-طراحي سازما نهاي دولتي
2263مدیریتمديريت رفتار سازماني پيشرفته-مديريت تحول
2264مدیریتمديريت منابع انساني پيشرفته-بودجه و ماليه عمومي
2265مدیریتنگرش سیستمی و تفکر استراتژیک
2266آموزش دهیاراناداره امور عمومي در اسلام-پيشرفت و توسعه شهري و روستايي
2267آموزش دهیارانتشکیلات ، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا
2268آموزش دهیارانحقوق اساسي سازمان هاي دولتي-پيشرفت و توسعه شهري و روستايي
2269آموزش دهیارانحقوق و قوانين روستايي
2270آموزش دهیارانديدگاهها و نظريه هاي برنامه يزي و توسعه روستايي
2271آموزش دهیارانروشهای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی
2272آموزش دهیارانمباحث فنی و اجرایی طرح‌های هادی روستایی
2273آموزش دهیارانمديريت رفتار سازماني پيشرفته-پيشرفت و توسعه شهري و روستايي
2274آموزش دهیارانمديريت منابع انساني پيشرفته-پيشرفت و توسعه شهري و روستايي
2275آموزش دهیارانممنوعیت ومحدودیت های فردی و جمعی شوراهای اسلامی شهر و روستا
2276بیمهآشنایی با صدور بیمه های مسئولیت
2277بیمهآشنایی با انواع بیمه های بازرگانی(پیشرفته)
2278بیمهدوره آموزش انواع بیمه های مهندسی و نحوه صدور آن ها
2279بیمهدوره آموزش آشنایی با بیمه اتومبیل
2280بیمهدوره آموزش بیمه های مهندسی و مقررات مربوط
2281بیمهدوره آموزشی صدور بیمه نامه های اتومبیل
2282بیمهدوره عملی صدور بیمه های آتش سوزی
2283بیمهدوره ی آموزشی آشنایی با بیمه های باربری
2284بیمهدوره ی آموزشی بازدید اولیه بیمه های آتش سوزی
2285بیمهدوره ی آموزشی بیمه مهندسی و مسئولیت دستگاه های پزشکی و بیمارستانی
2286بیمهدوره ی آموزشی صدور بیمه های باربری
2287بیمهدوره ی عملی صدور و تکنیک های فروش در بیمه های آتش سوزی
2288بیمهفروش و بازاریابی بیمه های عمر و سرمایه گذاری
2289بیمهمبانی و اصول بیمه از مبتدی تا پیشرفته
2290بیمهبیمه های اشخاص