دوره های کوتاه مدت کشاورزی دانشگاه پیام نور گرجستان اوکراین

ردیفنام دوره
1اکولوژی گیاهان
2آشنایی با اصول عملیات کشاورزی
3آشنایی با اصول عملیات کشاورزی در مناطق دیم
4آشنایی با آفات و بیماریها ی درختان پسته و کنترل آنها
5آشنایی با آفات و بیماریهای گیاهی
6آشنایی با پرورش گیاهان معطر
7آشنایی با پرورش و نگهداری بنفشه آفریقایی
8آشنایی با پروش گیاهان معطر
9آشنایی با پیوند درختان و درختچه ها
10آشنایی با روشهای آبیاری قطره ای
11آشنایی با فرصت های شغلی رشته مهندسی کشاورزی
12آشنایی با کشت و کار گیاهان دارویی
13آشنایی با گیاهان و قارچ های سمی
14آشنایی با نرم افزار SAS در علوم کشاورزی
15آشنایی با نگهداری گلهای فصلی- پیازی
16آشنایی با نگهداری گیاهان گوشتی و کاکتوس ها
17آشنایی کشت و کار گیاهان دارویی و خواص گیاهان دارویی
18آشنایی و طرز صحیح کاربرد کودهای شیمیایی پر مصرف در مزارع
19آشنایی و طرز صحیح کاربرد کودهای شیمییایی پر مصرف در مزارع
20آموزش آشنایی با آفات و بیماریهای گیاهی
21آموزش پیوند درختان میوه
22آموزش پیوند درختان و درختچه ها
23آموزش تراریوم (باغ شیشه ای)
24آموزش کشت بافت گیاهی( پیشرفته)
25آموزش کشت بافت گیاهی( مقدماتی)
26آموزش کشت گیاهان هیدروپونیک
27آموزش کشت و کار گلخانه ای زعفران
28آموزش کشت وتوسعه و نگهداری فضای سبز
29آموزش گل کاری –گل های اقتصادی ایران
30آموزش نحوه پرورش درختان میوه
31آموزش نگهداری گلهای شاخه بریده
32آموزش هرس درختان میوه
33باغبانی و گیاهان آپارتمانی
34باغداری عمومی پسته
35پرورش انجیر
36پرورش قارچ دکمه ای
37پرورش و تکثیر گیاهان دارویی
38پرورش و نگهداری بنفشه آفریقایی
39پرورش و نگهداری گیاهان گوشتی و کاکتوس ها
40پیشگپری و راهکارهای مبارزه با خشکسالی در محصولات استراتژیک
41پیشگیری و مبارزه با خشکسالی و راهکارهای مبارزه با آن از جمله معرفی ارقام مخصوص تنش آخر فصل در محصولات زراعی ( گندم، جو، کلزا، آفتابگردان، ذرت و............)
42تراریوم (باغ شیشه ای)
43تغذیه درختان پسته
44توسعه پايدار كشاورزي
45حفاری و بهره برداری از چاه های کشاورزی
46دوره آموزشی کشت هیدروپونیک
47راهکارهای علمی وعملی افزایش کاشت و داشت گلخانه ای سبزی جات و صیفی جات
48روش کاشت و برداشت زعفران
49روش کاشت وبرداشت زعفران
50سم شناسی کشاورزی
51طراحی بام سبز
52طراحی فضای سبز با استفاده از نرم افزار 3D landscape بر اساس اصول ارگونومیک و گیاهشناسی مناطق مختلف
53عملیات خوب کشاورزی ایران-17025
54فراورده های غذایی و کشاورزی
55فیزیولوژی علف های هرز
56کاربرد فناوری نانو در کشاورزی
57کارگاه آموزشی پسته (کاشت، داشت، برداشت)
58کشت بافت گیاهی
59کشت جلبک
60کشت زعفران به روش آیروپونیک -گلخانه ای
61کشت زعفران به روش سنتی
62کشت و کار زعفران
63کشت وپرورش و بهره برداری از گیاهان دارویی
64گارگاه آموزشی ساخت تراریوم و دیش گاردن
65گلکاری
66گیاه پالایی
67گیاه شناسی
68مباحث نوین در شاخه علوم گیاهی زیست شناسی
69محيط طبيعي شهر
70مدیریت کاشت و داشت گلخانه ای سبزی جات و صیفی جات
71مدیریت گل خانه
72نحوه استخراج اسانس با استفاده از دستگاه کلوجر
73نحوه استخراج رنگدانه های فتوسنتزی در گیاهان
74نحوه پرورش درختان میوه
75نگهداری تکثیرو پرورش گلهای آپارتمانی
76نگهداری گلهای فصلی - پیازی