دوره های کوتاه مدت مدیریتی دانشگاه پیام نور گرجستان اوکراین

ردیفنام دوره
1دوره عالی مدیریت حرفه ای کسب و کار(یکسالهDBA)
2مدیریت کسب و کار(یکسالهMBA)
3مدیریت ارشد کسب و کار گرایش مدیریت فروشMBA(SM)
4MBA الکترونیکی (دوره کوتاه مدت)
5MBA تجاری و برند سازی (دوره کوتاه مدت)
6MBA رسانه (دوره کوتاه مدت)
7MBA شهری و شهرسازی (دوره کوتاه مدت)
8MBA علوم تربیتی (دوره کوتاه مدت)
9MBA کارخانه (دوره کوتاه مدت)
10MBA گرایش صنعتی (دوره کوتاه مدت)
11MBA مالی (دوره کوتاه مدت)
12MBA مدیریت بازرگانی پیشرفته (دوره کوتاه مدت)
13MBA مرکز درمانی و بیمارستان (دوره کوتاه مدت)
14MBA مرکز مشاوره حقوقی و وکالت (دوره کوتاه مدت)
15MBA مرکز مشاوره روانشناسی (دوره کوتاه مدت)
16MBA نفت و گاز و انرژی (دوره کوتاه مدت)
17MBA ورزشی (دوره کوتاه مدت)
18MBA هنر(دوره کوتاه مدت)
19MBA هوانوردی، هوافضا (دوره کوتاه مدت)
20EMBA گرایش تجارت (دوره کوتاه مدت)
21EMBA گرایش تحلیل استراتژیک سرمایه گذاری (دوره کوتاه مدت)
22EMBA مدیر اجرایی مدیریت کسب و کار (دوره کوتاه مدت)
23مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه MPM
24مدیریت پروژه PMP
25مدیریت حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه DPMP
26مدیریت حرفه ای کسب و کار (MBA ) با رویکرد گردشگری
27مدیریت حرفه ای کسب و کار ( MBA ) با رویکرد هنر
28مدیریت حرفه ای کسب و کار (general)
29مدیریت حرفه ای کسب و کار (MBA) با رویکرد توسعه کسب و کار
30مدیریت حرفه ای کسب و کار (MBA ) با رویکرد صادرات و واردات
31مدیریت حرفه ای کسب و کار (MBA) خلق کسب و کار و کارآفرینی
32مدیریت حرفه ایی کسب و کار MBA بازارسرمایه (دوره کوتاه مدت)
33مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه MPM
34مدیریت پروژه PMP
35مدیریت حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه DPMP
36مدیریت حرفه ای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال
37مدیریت حرفه ای کسب و کار ( MBA) با رویکرد گردشگری
38مدیریت حرفه ای کسب و کار ( MBA ) با رویکرد هنر
39مدیریت حرفه ای کسب و کار (general)
40مدیریت حرفه ای کسب و کار (MBA ) با رویکرد توسعه کسب و کار
41مدیریت حرفه ای کسب و کار (MBA ) با رویکرد صادرات و واردات
42مدیریت حرفه ای کسب و کار (MBA) خلق کسب و کار و کارآفرینی
43مدیریت حرفه ایی کسب و کار MBA بازارسرمایه (دوره کوتاه مدت)
44مدیریت کسب و کار MBA بیمه (دوره کوتاه مدت)
45مدیریت کسب و کار BBA (دوره کوتاه مدت)
46مدیریت کسب و کار MBA (فروش- دوره کوتاه مدت )
47مدیریت کسب و کار MBA استراتژی (دوره کوتاه مدت)
48مدیریت کسب و کار mba بازاریابی (دوره کوتاه مدت)
49مدیریت کسب و کار MBA بانکداری (دوره کوتاه مدت)
50مدیریت کسب و کار الکترونیکی گرایش تجارت
51مدیریت کسب و کار هوشمند و تحول گرا MITM
52مدیریت کسب و کار(یکسالهMBA)
53مدیریت عالی حرفه ای کسب و کار (MBA) با رویکرد مشاور کوچینگ
54مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه MPM
55مدیریت پروژه PMP
56مدیریت کیفیت جامع TQM
57مدیریت ITIL
58مدیریت منابع انسانی HRM
59سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPMS
60اصول سرپرستی
61اصول مدیریت و سرپرستی مقدماتی
62اصول و مباني مديريت سازمان
63آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی
64آشنایی با مدل تعالی سازمانیEFQM
65آموزش مسئول دفتری
66بهره وری نیروی انسانی با استفاده از مدل تعالی سازمانی (EFQM)
67پاسخگویی و مسئولیت پذیری در مدیریت
68تحقیق در عملیات (گرایش مدیریت)
69تهیه گزارشات حرفه ای برنامه ریزی و کنترل پروژه به همراه نمودارهای پرکاربرد در داشبورد مدیریت پروژه
70توسعه منابع انساني- مديريت منابع انساني پيشرفته
71تئوريهاي مديريت پيشرفته-فناوری
72تئوريهاي مديريت پيشرفته 121871
73تئوريهاي مديريت پيشرفته=توسعه
74تئوريهاي مديريت پيشرفته=سازمانی
75تئوری مدیریت با رویکرد مدیریت اسلامی(مدیریت مالی)
76تئوری مدیریت با رویکرد مدیریت اسلامی(گرایش مدیریت)
77چرا مدیریت
78دوره تخصصی مدیریت بازرگانی و تجارت بین الملل
79دوره جامع مدیریت عالی هنر
80دوره مدیرعامل حرفه ای
81روش ها و فنون تصميم گيري
82مبانی استراتژی مدیریت
83مديريت ارتباطات جمعي
84مديريت بازاريابي در ورزش-مديريت راهبردي در سازما نهاي ورزشي
85مديريت پروژه هاي فناوري اطلاعات
86مديريت رفتار سازماني پيشرفته-بودجه و ماليه عمومي
87مديريت رفتار سازماني پيشرفته-توسعه منابع انساني
88مديريت رفتار سازماني پيشرفته-خط مشي گذاري عمومي
89مديريت رفتار سازماني پيشرفته-رفتار سازماني
90مديريت رفتار سازماني پيشرفته-طراحي سازما نهاي دولتي
91مديريت رفتار سازماني پيشرفته-مديريت تحول
92مديريت ريسك و حاكميت شركتي
93مدیر حسابداری فروش
94مدیر حسابرسی
95مدیر عمومی پروژه های کامپیوتر و IT
96مدیر فروش
97مدیر فنی دفاتر خدماتی،مسافرتی و گردشگری
98مدیربازاریابی بین المللی
99مدیریت اخلاق حرفه ای
100مدیریت اداره بخش ها
101مدیریت ادعا
102مدیریت ارتباط با مشتری CRM
103مدیریت ارتباط موثر و هوش هیجانی
104مدیریت ارزش
105مدیریت استراتژیک
106مدیریت استراتژیک برند
107مدیریت استراتژیک پیشرفته
108مدیریت استرس
109مدیریت استرس در کار
110مدیریت استعداد و جانشین پرورری
111مدیریت استناد، مدارک و فن بایگانی
112مدیریت اسناد و مدارک بایگانی پیشرفته
113مدیریت اقتصاد مقاومتی
114مدیریت امور اداری
115مدیریت امور پرسنلی و کارگزینی
116مدیریت امور دفتری
117مدیریت امور شهری
118مدیریت امور فرهنگی
119مدیریت ایده های کسب و کارآفرینی
120مدیریت آموزشی
121مدیریت بازاریابی
122مدیریت بازاریابی شبکه ای
123مدیریت بازاریابی و فروش
124مدیریت بازرگانی
125مدیریت بانکداری اختصاصی
126مدیریت بانکداری الکترونیکی
127مدیریت بانکداری شرکتی
128مدیریت بحران در کسب و کار
129مدیریت بحران و تکنیکهای کنترلی آن
130مدیریت برنامه ریزی استراتژیک در بخش دولتی
131مدیریت برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
132مدیریت برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی
133مدیریت برندهای لوکس و استراتژی های فروش حرفه ای
134مدیریت برون سپاری
135مدیریت بهبود مستمر
136مدیریت بودجه
137مدیریت پروژه
138مدیریت تبلیغات
139مدیریت تعارض و فنون مذاکرات
140مدیریت تغییر در سازمان
141مدیریت تکریم ارباب رجوع
142مدیریت تکنولوژی
143مدیریت تولید
144مدیریت تیم فروش در شرکت های توزیع و پخش
145مدیریت جبران خدمات
146مدیریت جلسات و مذاکرات
147مدیریت جهادی
148مدیریت حقوق کاربردی
149مدیریت حقوق و مزایای کارکنان
150مدیریت حقوقی
151مدیریت حمایتی کارآفرینی
152مدیریت خدمات پس از فروش
153مدیریت خشم توام با جرات مندی
154مدیریت دانش
155مدیریت درآمد هتل و ارتباط با مشتری(CRM)
156مدیریت دولتی
157مدیریت ذهن
158مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
159مدیریت رفتار مصرف کننده
160مدیریت رهبری سازمان
161مدیریت روابط عمومی و سخنرانی
162مدیریت ریسک-اصول و رهنمودها
163مدیریت ریسک ، تکنیک های ارزیابی ریسک
164مدیریت زمان
165مدیریت سبز
166مدیریت سرمایه های فکری
167مدیریت شایستگی
168مدیریت شهروندی
169مدیریت صنعتی
170مدیریت عملکرد
171مدیریت عملی بحران
172مدیریت عمومی
173مدیریت فرآیندها در سازمان
174مدیریت فرهنگی و هنری
175مدیریت فناوری اطلاعات IT
176مدیریت قراردادها
177مدیریت کار تیمی
178مدیریت کارآفرینی
179مدیریت کیفیت
180مدیریت مالی
181مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
182مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت
183مدیریت مالی و حسابداری
184مدیریت مالی و کاهش هزینه ها
185مدیریت مراکز آموزشی
186مدیریت منابع انسانی
187مدیریت منابع انسانی بر اساس استاندارد 34000
188مدیریت منابع انسانی و رفتار با کارکنان
189مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
190مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی پیشرفته
191مدیریت مهارتهای زندگی
192مدیریت مهارتهای فردی مدیران
193مدیریت موثر رسیدگی به شکایات مشتریان
194مدیریت موجودی
195مدیریت و سرپرستی سازمان
196مدیریت یکپارچه سازمانی
197مهارت های رهبری، مدیریت عملکرد و مربی گری کسب و کار
198مهارت های مدیریت
199مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری
200نظام مدیریت عملکرد(سازمان، مدیران و کارکنان)
201نظریه های سازمان مدیریت
202نگرش سیستمی و تفکر استراتژیک
203مديريت بازاريابي در ورزش-مديريت راهبردي در سازما نهاي ورزشي
204مديريت رفتار سازماني پيشرفته-خط مشي گذاري عمومي
205مديريت رفتار سازماني پيشرفته-رفتار سازماني
206مديريت رفتار سازماني پيشرفته-طراحي سازما نهاي دولتي
207مديريت رفتار سازماني پيشرفته-مديريت تحول
208مديريت منابع انساني پيشرفته-بودجه و ماليه عمومي
209نگرش سیستمی و تفکر استراتژیک