دوره های کوتاه مدت زبان خارجی دانشگاه پیام نور گرجستان اوکراین

ردیفنام دوره
1 آموزش زبان انگلیسی با تاکید بر مهارت reading (مقدماتی)
2(TOFEL) آمادگی آزمون تافل
3IELTS Vocabulary & Grammar
4Pre- IELTS
5TTC(TEACHER TRANING COURSE)
6آمادگی آزمون MHLE/ MSRT
7آمادگی آزمون آیلتس
8آمادگی آزمون درس زبان( فراگیر)
9آمادگی آزمونهای ETPNU-UTEPT-EPT
10آموزش زبان به روش ACTFL
11آموزش واژگان زبان انگلیسی به روش کدینگ
12آموزش زبان انگلیسی گردشگری
13بازآموزی قواعد صرفی زبان عربی(تکمیلی)
14بازآموزی قواعد نحوی زبان عربی (تکمیلی)
15ترجمه روش مند (عربی وفارسی)
16زبان انگلیسی مقدماتی(elementary 1)
17زبان انگلیسی مقدماتی(elementary 2)
18زبان انگلیسی مقدماتی(fundementals 1)
19زبان انگلیسی مقدماتی(fundementals 2)
20زبان آکادمیک
21آمادگی آزمون EPT
22فن ترجمه متون عمومی زبان انگلیسی (سطح 1)
23فن ترجمه متون عمومی زبان انگلیسی (سطح 2)
24Free Discussion- Advanced Level
25Free Discussion- Intermediate Level
26Free Discussion- Upper Intermediate Level
27زبان عمومی و تخصصی(حسابداری)
28زبان عمومی و تخصصی(عمران)
29زبان عمومی و تخصصی(گرایش مدیریت)
30زبان عمومی و تخصصی(مدیریت مالی)
31زبان عمومی و تخصصی(مهندسی برق)
32دوره آمادگی آزمونMHLE/ MSRT
33دوره پیشرفته مکالمه زبان انگلیسی چت 2( فشرده)Gunior
34دوره پیشرفته مکالمه زبان انگلیسی چت 3 ( فشرده) Senior
35دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی (TTC )
36آموزش زبان انگلیسی با تاکید برمهارت reading مقدماتی
37آموزش زبان انگلیسی گردشگری به بزرگسالان به سبک کودکان
38متون حقوقي 1 به زبان خارجي
39آموزش زبان ترکی استانبولی و آمادگی آزمون تومر
40آموزش زبان روسی(مقدماتی)
41آموزش زبان عمومی کارشناسی ارشد
42دوره کوتاه مدت مقدماتی Intro
43دوره مترجمی زبان مقدماتی
44زبان تخصصی (مدیریت)
45زبان تخصصي
46زبان تخصصي خارجي(ادبیات)
47زبان خارجی(1)
48زبان شناسي كاربردي
49زبان شناسي كاربردي-زبان شناسي همگاني
50زبانشناسي كاربردي و ترجمه-مترجمي
51مکالمه زبان انگلیسی – پیشرفته
52مکالمه زبان انگلیسی – مقدماتی
53نظريه هاي ترجمه-مترجمي زبان انگليسي
54مقاله خوانی به زبان انگلیسی(رشته روانشناسی)
55مکالمه زبان عربی با لهجه عراقی
56مکالمه زبان فرانسه و مکالمه ویژه گردشگری
57کاربرد فن ترجمه (تطبیق ساختاری جملات فارسی و انگلیسی)
58روش یادگیری زبان با تکیه به زبان مادری
59ترجمه روش مند (عربی و فارسی)
60ترجمه ساده متون خبری به عربی
61روشهاي پيشرفته تحقيق و ترجمه-مترجمي زبان انگليسي
62زبان عربی
63بحث آزاد/ Free Discussion
64درک فیلم و مکالمه انگلیسی
65دوره جامعMSRT
66دوره جامع آموزش گرامر زبان انگلیسی
67دوره زبان فرانسه
68فن ترجمه
69مکالمه زبان انگلیسی(پیشرفته)
70مکالمه زبان انگلیسی(مقدماتی)
71مکالمه موقعیتی ESC
72IELTS
73TOFEL
74TTC
75درک فیلم ومکالمه انگلیسی
76متون تخصصی
77نمايشنامه معاصر انگليسي
78نگارش انگلیسی Article-Essay-Letters-Graphs