دوره های کوتاه مدت حقوقی دانشگاه پیام نور گرجستان اوکراین

ردیفنام دوره
1آشنایی با اصول و قوانین تشکیل تعاونی‌ها
2اصول حقوق داوری
3اصول فقه 1
4داوری حقوقی مقدماتی – داوری حقوقی متوسطه – داوری حقوقی پیشرفته
5آشنايي با قوانين و مقررات گمركي و بازرگاني
6آشنايي با قوانين و مقررات مالياتي
7آشنايي با قوانين و مقررات مسئوليت پزشكان و پیراپزشکان
8آشنایی با فعالیت در فضای مجازی و پیامدهای حقوقی آن
9آشنایی با انواع چک و قانون صدور چک
10آشنایی با حقوق مهندسی (Engineering law) مقدماتی 1
11آشنایی با ساختار و تشکیلات قوه قضاییه
12آشنایی با سردفتری و آموزش نرم افزار ثبت آنی
13آشنایی با قانون برگزاری مناقصات
14آشنایی با قانون حمایت خانواده 1391
15آشنایی با قانون مجازات اسلامی
16آشنایی با قانون محاسبات عمومی
17آشنایی با قوانین مدیریت خدمات کشوری
18آشنایی با قوانین و مقررات بازنشستگی
19آشنایی با قوانین و مقررات شهرداری ها
20آشنایی با قوانین و مقررات کار و کارگری
21آشنایی با قوانین و مقررات گمرکی و بازرگانان
22آشنايي با قوانين و مقررات مسئوليت پزشكان و پیراپزشکان
23آشنایی با قوانین ومقررات چک
24آشنایی با قوانین ومقررات شوراهای حل اختلاف
25آشنایی با محکومیت های مالی و اعسار
26آشنایی با مدیریت قرارداهای EPC
27آموزش نحوه نگارش دادخواست و شکوائیه
28آموزشهای حقوقی هنگام ازدواج
29آيين دادرسي اداري
30آيين دادرسي كيفري
31آيين دادرسي مدني
32آیین دادرسی در هیات های تشخیص و حل اختلاف قانون کار و دیوان عدالت اداری
33آیین دادرسی مدنی و فسخ قراردادها
34بررسی جرائم رایانه ای و فضای مجازی و پیگیری آنها در محاکم قضایی
35بررسی قوانین و مقررات پولشویی در حقوق کیفری ایران
36پولشویی
37پولشویی و ضد پولشویی
38تفکر نمادین و استدلال حقوقی
39تکنیکهای اقامه دلیل در مراجع قضایی و دفاع در مقابل آنها
40تنظیم دادخواست ، شکواییه و اظهارنامه
41جعل اسناد و راههای مقابله با آن
42حقوق اداری
43حقوق اساسي سازمان هاي دولتي-بودجه و ماليه عمومي
44حقوق اساسي سازمان هاي دولتي-پيشرفت و توسعه شهري و روستايي
45حقوق اساسي سازمان هاي دولتي-توسعه منابع انساني
46حقوق اساسي سازمان هاي دولتي-خط مشي گذاري عمومي
47حقوق اساسي سازمان هاي دولتي-رفتار سازماني
48حقوق اساسي سازمان هاي دولتي-طراحي سازما نهاي دولتي
49حقوق اساسي سازمان هاي دولتي-مديريت تحول
50حقوق اساسی سازمانهای دولتی
51حقوق املاک و اسناد
52حقوق بين الملل اسلامي
53حقوق بين الملل خصوصي (تعارض قوانين)
54حقوق بین الملل خصوصی
55حقوق تجارت
56حقوق تجارت بین الملل
57حقوق ثبتی
58حقوق جزاي بين الملل
59حقوق جزاي عمومي1
60حقوق خانواده
61حقوق خصوصی
62حقوق رسانه
63حقوق زن و مرد در اسلام
64حقوق شهروندي
65حقوق شوراهاي اداري
66حقوق عمومی
67حقوق قرارداد های اداری
68حقوق مالکیت فکری
69حقوق مدني1(فقه و حقوق خصوصي)
70حقوق مدنی 2
71حقوق و تکالیف شهروندی/منشور حقوق شهروندی
72حقوق و دستمزد
73حقوق و قوانين روستايي
74حقوق ورزشی
75دادگاه صوری حقوقی
76دادگاه صوری کیفری
77داوری حقوقی
78داوری در پرونده های کیفری و حقوقی
79دوره جامع حقوق مهندسی
80دوره جامع داوری حقوقی(حکمیت)
81دوره مشاوره کیفری و حقوقی
82دیوان عدالت اداری و رویه عملی اقامه دعوی
83شایستگی کارشناس حقوقی سرمایه گذاری
84قانون تجارت
85قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
86قانون خوانی و نکته گویی حقوق مدنی، تجارت و آیین دادرسی مدنی
87قانون مدنی
88قراردادهای محرمانگی و منع افشای اسرار تجاری NDR
89قواعد داوری داخلی، آیین داوری کردن و وکالت در پرونده های داوری
90کارگاه آموزشی نحوه طرح دعاوی و شکایات و تنظیم لوایح در مرجع قضایی
91کارگاه دادگاه مجازی
92لایحه نویسی وامور حقوقی
93مباني حقوق عمومي
94مبانی حقوق فضای مجازی
95مبانی حقوقی قراردادها و قوانین مقرارات حاکم بر آن
96مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی
97مشاور حقوقی
98مشاوره حقوقی و کیفری
99مشاوره حقوقی و وکالت
100مقررات توسعه شهري در ايران و كشورهاي پيشرفته
101نحوه احتساب مقادیر دیات در پرونده های کیفری
102نحوه تنظیم اسناد وکالت نامه و انعقاد انواع و کالتهای کاری و بلاعزل
103نحوه طراحی،تنظیم ومهارت نگارش قراردها
104نظام بین المللی حقوق بشر