دوره های کوتاه مدت تربیت مربی دانشگاه پیام نور گرجستان اوکراین

ردیفنام دوره
1آموزش تخصصی تربیت معاونین پرورشی و آموزشی ویژه مدارس غیر انتفاعی
2آموزش تدریس کتاب های درسی مدارس غیر انتفاعی (پایه اول دبستان)
3آموزش تدوین طرح توجیهی برای سرمایه گذاری در جاذبه های گردشگری
4آموزش تربیت اختصاصی معلم ریاضی ویژه مدارس تیز هوشان و غیر انتفاعی –چرتکه - UCMAS
5آموزش فارسی پایه اول دبستان
6آموزش مربیان،مدیران و موسسین مهد کودک(پیشرفته)
7آموزش مربیان،مدیران و موسسین مهد کودک(مقدماتی)
8آموزش معلم ابتدایی مدارس غیر دولتی (فنون تدریس و مهارت کلاس داری)- دوره دوم از پایه چهارم تا ششم
9آموزش معلم ابتدائی مدارس غیر دولتی(فنون تدریس و مهارت کلاسداری)دوره اول از پایه اول تا سوم
10آموزش معلم ابتدائی مدارس غیرانتفاعی(فنون تدریس و کلاسداری) دوره اول ابتدائی
11آموزش معلم ابتدائی مدارس غیرانتفاعی(فنون تدریس و کلاسداری) دوره پنجم ابتدائی
12آموزش معلم ابتدائی مدارس غیرانتفاعی(فنون تدریس و کلاسداری) دوره چهارم ابتدائی
13آموزش معلم ابتدائی مدارس غیرانتفاعی(فنون تدریس و کلاسداری) دوره دوم ابتدائی
14آموزش معلم ابتدائی مدارس غیرانتفاعی(فنون تدریس و کلاسداری) دوره سوم ابتدائی
15آموزش معلم ابتدائی مدارس غیرانتفاعی(فنون تدریس و کلاسداری) دوره ششم ابتدائی
16آموزش های نوین تدریس پایه دوم و سوم به همراه تولید محتوای الکترونیکی و سناریونویسی محتوای مقدماتی
17بررسی مبانی و مفاهیم وتحلیل محتوای برنامه درسی ریاضی پایه اول دبستان
18تربيت مربي مهد مهدوي
19تربیت مدرس زبان انگلیسی مهد کودک
20تربیت مدرس مدارس غیر انتفاعی (اول تا سوم)
21تربیت مدرس مدارس غیر انتفاعی (چهارم و پنجم)
22تربیت مدرس مدارس غیر دولتی (مقطع ابتدایی)
23تربیت مربی آموزش برنامه نویسی به کودکان و مبتدیان
24تربیت مربی آموزش کودکان و نوجوانان
25تربیت مربی آموزش مهارتهای زندگی و تکنیکهای تربیت فرزند (تکمیلی)
26تربیت مربی آموزش مهارتهای زندگی و تکنیکهای تربیت فرزند (مقدماتی)
27تربیت مربی بازی های پازلی سطح 1
28تربیت مربی پیش دبستانی
29تربیت مربی پیش دبستانی (با تاکید بر رویکرد فلسفه برای کودکان)(تکمیلی)
30تربیت مربی پیش دبستانی (با تاکید بررویکرد فلسفه برای کودکان)(مقدماتی)
31تربیت مربی تحقیق و پژوهش برای کودکان و نوجوانان
32تربیت مربی خلاقیت
33تربیت مربی فرزند پروری با شیوه مدیریت رفتار PMT
34تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان
35تربیت مربی کودک
36تربیت مربی مهارتهای زندگی
37تربیت مربی مهد کودک
38تربیت مربی هنری برای کودکان
39تربیت معلم ابتدایی-پایه اول تا سوم
40تربیت معلم ابتدایی با تاکید بر آموزش مهارتهای زندگی(تکمیلی)
41تربیت معلم ابتدایی با تاکید بر آموزش مهارتهای زندگی(مقدماتی)
42تربیت معلم ابتدائی پایه اول تا سوم
43تربیت معلم ابتدائی پایه چهارم تا ششم
44تربیت معلم مدارس ابتدایی-پایه اول
45تربیت مهندسان دانش سازمانی
46دوره آموزشی طرح ارتقاء دانش و مهارت ویژه مدیران و مربیان مهدهای کودک (دوره تکمیلی)
47دوره آموزشی طرح ارتقاء دانش و مهارت ویژه مدیران و مربیان مهدهای کودک (دوره مقدماتی)
48دوره تخصصی تربیت معلم پیش دبستان 1و2
49دوره تربیت مدرس زبان کردی
50دوره تربیت مدرس مدارس غیرانتفاعی چهارم تاششم ابتدایی
51دوره تربیت مربی گردشگری
52دوره جامع تربیت مشاور حرفه ای کنکور
53دوره مربیگری خردسالان (آموزش حفظ قرآن همراه با جذاب سازی آموزش)
54مربی گری فن بیان
55مربی مهد و پیش دبستانی
56مربیان مهدهای کودک
57مربیگری چرتکه
58مربیگری رباتیک
59مسئولین فنی مهدهای کودک