دوره های ضمن خدمت کارکنان (کوتاه مدت) در دانشگاه پیام نور گرجستان اوکراین

ردیفنام دوره
1اخلاق 1
2اخلاق فردی، اجتماعی و اداری
3ارتباط سازمانی
4ارزشیابی عملکرد کارکنان
5اشنایی با اخرین اصلاحات بخشنامه های امور رفاهی دانشجویان دانشگاه پیام نور
6اصول و مفاهیم سازماندهی
7اطلاعات عمومی کتابخانه
8امر به معروف و نهی از منکر
9آشنايي با حقوق شهروندي
10آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی(ره)
11آشنایی با آخرین اصلاحات ،بخشنامه ها و آیین نامه های (فارغ التحصیلان –برنامه ریزی –آموزش ،امتحانات ) دانشگاه پیام نور
12آشنایی با حقوق ارباب رجوع
13آشنایی با حقوق و تعهدات فرد درسازمان
14آشنایی با قانون اساسی
15آشنایی با قانون کار
16آشنایی با مبانی و اصول اصلاح الگوی مصرف
17آشنایی با نحوه ی تنظیم قراردادها
18آشنایی با نظام حقوق و دستمزد
19آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه ها
20آموزش سواد رسانه‌ای
21آیین نگارش و مکاتبات اداری 1
22پدافند غیر عامل
23تربیت اسلامی با تکیه بر قرآن و احادیث
24چگونگی طرح های پژوهشی
25خلاصه سازی مکاتبات و نوشته اداری
26رعایت اخلاق اسلامی حرفه ای در مواجهه با ارباب رجوع
27سواد اطلاعاتی
28سواد رسانه ای/ سواد بصری
29قوانین و مقررات استخدامی
30کاربردهای فناوری اطلاعات
31گزارش نویسی1
32مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی
33مدیریت دانش سازمانی
34مفاهیم و کلیات الکترونیک
35آشنایی با مبانی و اصول اصلاح الگوی مصرف