دوره های کوتاه مدت آمادگی آزمون ها، دانشگاه پیام نور گرجستان اوکراین

ردیفنام دوره
1آمادگی آزمون سازه های بتنی کارشناسی ارشد / مهندسی عمران
2دوره آمادگی آئین دادرسی کیفری برای آزمون های وکالت و قضاوت
3جمع بندی مهمترین دروس حقوقی
4جمع بندی و تست زنی درس حقوق مدنی
5دوره جامع آمادگی آزمون گواهینامه‌ حرفه‌ای مدیریت پروژه انجمن مدیریت پروژه جهانی (IPMA)
6دوره آمادگی درس زبان انگلیسی (کنکور کارشناسی ارشد)
7تست زنی و آمادگی جهت کنکور
8آمادگی برای مصاحبه جهت دریافت کارت راهنمای گردشگری
9 آمادگی درس زبان انگلیسی (کنکور کارشناسی ارشد)
10آمادگی آزمون استخدامی
11آمادگی آزمون دوره فراگیر
12آمادگی برای شرکت در آزمون سامفا
13آمادگی آزمون سردفترداری
14آمادگی آزمون کانون وکلاء دادگستری
15آمادگی آزمون مقاومت مصالح کارشناسی ارشد / مهندسی عمران
16آمادگی آزمون فراگیر زبان
17آمادگی آزمون فراگیر مدیریت
18آمادگی آزمون کارشناسی ارشد درس آمار
19آمادگی آزمون کانون وکلاء دادگستری سطح1
20آمادگی آزمون کانون وکلاء دادگستری سطح2
21آمادگی آزمون وکالت
22حکمت متعالیه 1
23حکمت منشاء1
24بازآموزی قواعد صرفی زبان عربی (تکمیلی)
25بازآموزی قواعد نحوی زبان عربی(تکمیلی)
26معرفی و روشهای مطالعه منابع برای موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی
27آموزش صرف و نحو عربی (آمادگی آزمون دکتری)
28آموزش صرف و نحو عربی (کارشناسی )
29آمادگی آزمونهای وکالت وقضاوت
30آمادگی شرکت درآزمون عربی ورودی دانشگاهها
31آموزش صرف و نحو عربی (آمادگی آزمون کارشناسی ارشد)
32آموزش صرف و نحوعربی (آمادگی آزمون دکتری)